Ga naar de inhoud
Vacature

Clustermanager


Sluitingsdatum
7 december 2023

ZINN is een energieke, eigenzinnige zorgorganisatie met een duidelijk visie: ‘Aandacht voor elkaar geeft het leven glans.’

Voor deze zorgorganisatie zoeken wij een clustermanager voor de locaties De Dilgt in Haren, De Brink in de wijk Helpman in de stad Groningen, Zuiderflat en de Woontorens op locatie De Dilgt. Als clustermanager ben je integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, het welzijn van de cliënten en die van de medewerkers en voor een gezonde bedrijfsvoering op de locaties binnen het cluster. Ben jij een ervaren manager met ruime ervaring in de zorg? Kun je gemakkelijk omgaan met uiteenlopende mensen en heb je altijd oog voor de mens? Dan komen we graag in contact. 

ZINN

De organisatie ZINN (Zorgorganisatie in Noord-Nederland) is een groeiende organisatie die een sfeervol en veilig thuis biedt voor ouderen. De organisatie is toekomstgericht en ontwikkelgericht. Bij ZINN staat de cliënt centraal met ook veel aandacht voor de medewerkers. 

De diensten van de organisatie omvatten de complete keten, van eerstelijnszorg tot verpleeghuis. ZINN heeft zes woonlocaties: De Brink, De Es, De Pelster en de Zuiderflat in Groningen, De Burcht in Hoogezand en de Dilgt in Haren. Daarnaast zijn er 17 professionele thuiszorgteams en de Huishoudelijke Verzorging. Dagelijks zetten circa 3.200 medewerkers zich met hart en ziel in voor meer dan 3.500 bewoners en cliënten. De medewerkers worden op de woonzorglocaties ondersteund door een grote groep van 420 enthousiaste vrijwilligers. 

Qua omvang, locaties en omzet is ZINN een grote organisatie. De mix van warmte en welkom en de professionaliteit en deskundigheid van de medewerkers maakt dat de locaties als kleinschalig worden ervaren. ZINN streeft naar optimale kwaliteit van leven voor bewoners en cliënten. Goede familierelaties en optimale samenwerking met en ondersteuning van familie zijn hierin van essentieel belang.

De organisatie kent een platte structuur en korte lijnen. Zowel de aanpak van de ondersteunende diensten als de kwaliteit van de zorg zijn zeer professioneel. De medewerkers krijgen de ruimte tot het uitoefenen en ontplooien van hun vakmanschap. Het proces om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen is gaande. Er is gekozen voor een organisatie waarin medewerkers ruimte krijgen voor eigen regie en dat zij daarin gefaciliteerd worden door leidinggevenden. 

De medezeggenschap binnen ZINN is georganiseerd in een ondernemingsraad, vijf lokale cliëntenraden en één Centrale Cliëntenraad. Daarnaast is er in 2019 een Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad ingesteld. 

ZINN heeft, naast een Raad van Toezicht, een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stuurt samen met het Managementteam (MT) de organisatie aan.

Managementteam

Het managementteam bestaat uit zeven leden. Twee clustermanagers geven elk leiding aan de intramurale zorgleidinggevenden van vier grote locaties (inclusief de woontorens) en twee kleine locaties. De clustermanager extramuraal (thuiszorg, huishoudelijke verzorging en Buurthuiskamers) geeft leiding aan de professionals binnen ZINN Thuiszorg. Daarnaast maken een manager HR, manager facilitair bedrijf, directeur gezondheidszorg en manager financiën & ICT deel uit van het managementteam. De bestuurssecretaris en manager communicatie en klantencontact nemen als adviseurs deel aan de managementteam vergaderingen.

Binnen het samenwerkingsgerichte managementteam heerst een professionele, open en constructieve sfeer, waarin men respect heeft voor elkaars expertise en open staat voor discussie. Men voelt en toont zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie als geheel waarin men het beste nastreeft voor bewoners en medewerkers.

Clustermanager

In het voorjaar van 2024 ontstaat in het MT een vacature doordat één van de clustermanagers de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De clustermanager  is  verantwoordelijk voor de locaties De Dilgt in Haren, De Brink in de wijk Helpman in de stad Groningen, Zuiderflat en de Woontorens op locatie De Dilgt.  

De clustermanager is integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, het welzijn van de cliënten en die van de medewerkers en voor een gezonde bedrijfsvoering op de locaties binnen het cluster. Het totaal aantal medewerkers van dit cluster, exclusief stagiairs en flexmedewerkers, is ongeveer 900. Het aantal cliënten is ongeveer 700. Je geeft rechtstreeks leiding aan circa 20 medewerkers. 

Naast de verantwoordelijkheid voor de eigen locaties, word je als clustermanager betrokken bij organisatiebrede programmalijnen. Je werkt vanuit de basishouding dat je integraal verantwoordelijk bent voor je eigen onderdelen van de organisatie met als invalshoek de verantwoordelijkheid voor de totale organisatie ZINN.  

Profiel

Voor deze functie zoeken we een ervaren manager met ruime ervaring in de zorg, die goed om kan gaan met de dynamiek die de zorg kent. Ervaring in de ouderenzorg is een pre. Je hebt in ieder geval wel een duidelijke visie op ouderenzorg, zowel op de korte als op de lange termijn. Je hebt een goed oog voor de ontwikkelingen en innovaties die er zijn. Je ziet de kansen en weet deze ook te implementeren. Daarbij hou je altijd oog voor de menselijke maat. 

Je hebt ruime ervaring met bedrijfsvoering en tevens veranderkundige ervaring. Bedrijfsmatig en strategisch ben je sterk. Daarin houd je altijd oog voor de effecten van besluiten op de kwaliteit van zorg, de cliënten en de medewerkers. Tevens kun je gemakkelijk schakelen van strategisch naar tactisch en operationeel niveau. Je benadert vraagstukken integraal, zowel vanuit intramuraal perspectief als vanuit extramuraal perspectief.

Tussen de verschillende onderdelen van de organisatie zorg je voor de verbinding. De leidinggevende zorg, waar je direct leiding aan geeft, spiegel je, ondersteun je en je daagt ze uit. Je bent een sparringpartner voor de leidinggevende zorg, onder meer op het gebied van ethische vraagstukken, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het gesprek over kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Je omarmt de organisatiestructuur waarin de leidinggevende zorg en de kwaliteitsverpleegkundige nauw samenwerken. 

Je bent zichtbaar en benaderbaar. Medewerkers, cliënten en verwanten treed je onbevooroordeeld tegemoet. Je kunt gemakkelijk omgaan met uiteenlopende mensen en je hebt altijd oog voor de mens.

In de dialoog ben je een stevige gesprekspartner zonder dominant te zijn en je kunt daarin ook souplesse tonen. Je communiceert duidelijk en helder.

Als leidinggevende geef je de ruimte, nodig je uit tot creativiteit, ben je enthousiasmerend en inspirerend. Wel stel je heldere kaders. Je beschikt over executiekracht en kunt tevens beschouwend zijn. Je bent ondersteunend en stuurt waar dat nodig is. Je bent mensgericht, betrokken, goed benaderbaar en ook aanspreekbaar. In de processen weet je mensen goed mee te nemen.

De clustermanager die we zoeken is niet conflictvermijdend en beschikt over een groot probleemoplossend vermogen. Je beschikt over relativeringsvermogen en weet rust te creëren. Je zorgt voor verbinding en geeft vertrouwen. 

Als persoon ben je energiek, praktisch en pragmatisch. Je bent een onafhankelijk denker. Je beschikt over humor en je bent een warme persoonlijkheid.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag uiterlijk 7 december 2023 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra: 050 – 4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.