Ga naar de inhoud
Vacature

Manager Behandeldienst


Sluitingsdatum
16 april 2024

Bij ZINN staat de cliënt centraal, met ook veel aandacht voor de medewerkers.  

De organisatie ZINN (Zorgorganisatie in Noord-Nederland) is een groeiende organisatie die een sfeervol en veilig thuis biedt voor ouderen. De organisatie is toekomstgericht en ontwikkelgericht. 

Voor ZINN zoeken we een manager Behandeldienst. We zoeken iemand die veel ervaring heeft met leidinggeven aan hoogopgeleide professionals in de zorg. Iemand die tevens ruime ervaring heeft met bedrijfsvoering en veranderprocessen. Herken je jezelf hierin? Lijkt het je een interessante uitdaging om het onderdeel Behandeldienst binnen ZINN verder vorm te geven? Wil jij werken bij een prachtige zorgorganisatie waarin je ruimte krijgt voor eigen regie en ruimte om jezelf te ontwikkelen? Dan komen we graag in contact.

ZINN

De diensten van ZINN omvatten de complete keten, van eerstelijnszorg tot verpleeghuis. ZINN heeft zes woonlocaties: De Brink, De Es, De Pelster en de Zuiderflat in Groningen, De Burcht in Hoogezand en de Dilgt in Haren. Daarnaast zijn er 17 professionele thuiszorgteams en de Huishoudelijke Verzorging. Dagelijks zetten circa 3.200 medewerkers zich met hart en ziel in voor meer dan 3.500 bewoners en cliënten. De medewerkers worden op de woonzorglocaties ondersteund door een grote groep van 420 enthousiaste vrijwilligers.  

Qua omvang, locaties en omzet is ZINN een grote organisatie. De mix van warmte en welkom en de professionaliteit en deskundigheid van de medewerkers maakt dat de locaties als kleinschalig worden ervaren. ZINN streeft naar optimale kwaliteit van leven voor bewoners en cliënten. Goede familierelaties en optimale samenwerking met en ondersteuning van familie zijn hierin van essentieel belang. 

De organisatie kent een platte structuur en korte lijnen. Zowel de aanpak van de ondersteunende diensten als de kwaliteit van de zorg zijn zeer professioneel. De medewerkers krijgen de ruimte tot het uitoefenen en ontplooien van hun vakmanschap. Het proces om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen is gaande. Er is gekozen voor een organisatie waarin medewerkers ruimte krijgen voor eigen regie en daarin gefaciliteerd worden door leidinggevenden.  

Manager Behandeldienst

Als lid van het MT heeft de manager Behandeldienst invloed op de koers, de positie en het strategisch beleid van ZINN. Binnen deze kaders ontwikkel je het strategisch behandelbeleid en draag je zorg voor de vertaling naar tactisch beleid. Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur. 

Als manager van de Behandeldienst ben je integraal verantwoordelijk voor alle disciplines die onderdeel uitmaken van de behandeldienst. Dit betekent dat je onder meer verantwoordelijk bent voor: de uitvoering van het vastgestelde beleid; het adequaat inrichten van processen; het efficiënt en effectief inzetten van medewerkers; de kwaliteit van de behandelingen en begeleidingen die worden geleverd; de integrale aanpak van zorgvraagstukken van bewoners en cliënten en het financiële resultaat. Daarnaast wordt van je verwacht dat je zichtbaar bent en actief deelneemt aan relevante netwerken in de regio. 

De Behandeldienst telt circa 100 medewerkers met uiteenlopende specialismen. Het team van de behandeldienst bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundige specialisten, basisartsen, paramedici, psychologen, ergo- en fysiotherapeuten, bewegingsagogen, diëtisten, logopedisten, maatschappelijk werkers, psychomotorische therapeuten, geestelijke verzorgers, een team voor mondzorg en het medische secretariaat.  

De ergo- en fysiotherapeuten, bewegingsagogen, diëtisten, logopedisten, maatschappelijk werkers, psychomotorisch therapeuten, geestelijk verzorgers en het team voor mondzorg hebben een leidinggevende. De overige vakgroepen hebben een voorzitter en de medewerkers die hier onderdeel van uitmaken leggen rechtsreeks verantwoording af aan de manager Behandeldienst.   

De manager Behandeldienst die ZINN zoekt, is een ervaren manager die ook ruime ervaring heeft met het leidinggeven aan hoogopgeleide professionals in de gezondheidszorg. Tevens heb je ruime ervaring met bedrijfsvoering en veranderprocessen. 

Je hebt zicht op de nieuwe technologieën en de toepassing daarvan. Tevens heb je kennis van en een visie op de ontwikkelingen die in de zorg gaande zijn. Deze weet je te vertalen naar beleid en realisatie. Daarbij houd je altijd oog voor de zorg en voor de effecten die besluiten hebben op de bewoners en de medewerkers.  

De kandidaat die we zoeken heeft een goed gevoel voor verschillende belangen en weet daar goed mee om te gaan. Ook heb je een goed gevoel voor de gewenste balans tussen wat belangrijk is voor de eigen organisatie en de toegevoegde waarde die ZINN heeft en wil hebben in regionale samenwerkingen. 

Je gaat gemakkelijk om met uiteenlopende mensen, je bent communicatief sterk en je bent een goede netwerker.  Als persoon sta je stevig in je schoenen, ben je ondernemend en beschik je over lef. Je bent samenwerkingsgericht en beschikt over een goed ontwikkelde sensitiviteit. 

Als leidinggevende ben je zichtbaar en benaderbaar. Je werkt vanuit de verbinding en bent een echte bruggenbouwer, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Je betrekt medewerkers actief bij het ontwikkelen van het beleid en de uitvoering. Daarbij geef je ruimte binnen helder gestelde kaders. De balans tussen oog voor de mens en zakelijkheid weet je altijd te bewaken. Je bent iemand die besluitvaardig is en weet door te pakken. Iemand die zegt wat je doet en doet wat je zegt.  

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag uiterlijk 16 april 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.