Ga naar de inhoud
Vacature

Voorzitter Raad van Commissarissen


Sluitingsdatum
27 november 2023

Wonen Noordwest Friesland (Wonen NWF) bestaat al 120 jaar en is daarmee de oudste nog zelfstandige woningcorporatie in Nederland. Wonen NWF biedt woonservice aan de bewoners van circa 4.000 huurwoningen in het noordwesten van Friesland. 

Voor deze woningcorporatie zoeken wij een voorzitter voor de Raad van Commissarissen. Ben je maatschappelijk betrokken? Heb je kennis en ervaring met volkshuisvesting? Dan komen we graag in contact.

Wonen Noordwest Friesland

Wonen NWF zorgt voor goede, betaalbare en energiezuinige huurwoningen die passend zijn voor haar doelgroep. Deze doelgroep bestaat primair uit mensen met een laag inkomen en mensen die om een andere reden moeite hebben om passende huisvesting te vinden. De woningcorporatie heeft tevens speciale aandacht voor mensen met bijzondere woonbehoeften, zoals ouderen en mensen die hulp, begeleiding en/of zorg nodig hebben maar in principe wel zelfstandig kunnen wonen, statushouders en arbeidsmigranten. Bij het huisvesten van deze doelgroepen wordt samengewerkt met organisaties die professionele hulp, begeleiding en/of zorg garanderen. 

Naast deze primaire taak, besteedt Wonen NWF veel aandacht aan de leefbaarheid, de kwaliteit van de woonomgeving en de voorzieningen in de dorpen waarin zij woningen bezit.

De huurders en andere stakeholders worden betrokken bij het beleid. Wonen NWF werkt transparant en vervult op professionele en innovatieve wijze haar taken. In de omgang met haar klanten, ketenpartners en elkaar hanteren de medewerkers van Wonen NWF de kernwaarden ‘samen’, ‘betrokken’, ‘persoonlijk’ en ‘gewoon doen’.

Raad van Commissarissen

De RvC van Wonen NWF kent een mooie diversiteit. Ondanks de verschillen lukt het goed om een gedeeld beeld te vormen van de situatie zoals die nu is en voor de toekomst. De RvC werkt goed samen en ook de samenwerking met de directeur-bestuurder is goed. 

Voorzitter Raad van Commissarissen

De nieuwe voorzitter die we zoeken voor de RvC van Wonen NWF is een ervaren toezichthouder en beschikt over het natuurlijke gezag om de voorzittersrol goed te kunnen vervullen. Je bent in staat om de vergaderingen efficiënt en effectief te leiden en ziet erop toe dat alle leden daarin gelijkwaardig participeren. 

Je bent maatschappelijk betrokken en hebt kennis van en ervaring met volkshuisvesting. Tevens beschik je over ervaring als bestuurder of toezichthouder van een maatschappelijke organisatie. 

Daarnaast heb je een visie op belangrijke thema’s die spelen in de sector en hoe deze uitwerken in een plattelandsomgeving.

Als voorzitter weet je goed leiding en vorm te geven aan het divers samengestelde team van de RvC van Wonen NWF. Je kunt goed schakelen met de bestuurder. 

Je neemt tevens zitting in de commissie Remuneratie & Governance. 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 27 november 2023 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.