Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen


Sluitingsdatum
27 november 2023

Wonen Noordwest Friesland (Wonen NWF) bestaat al 120 jaar en is daarmee de oudste nog zelfstandige woningcorporatie in Nederland. Wonen NWF biedt woonservice aan de bewoners van circa 4.000 huurwoningen in het noordwesten van Friesland. 

Voor deze woningcorporatie zoeken wij een lid voor de Raad van Commissarissen. Heb jij ruime kennis en ervaring op het gebied van financiële processen en ICT op strategisch niveau? Heb je een visie op belangrijke thema’s die spelen in de sector? Dan komen we graag in contact.

Wonen Noordwest Friesland

Wonen NWF zorgt voor goede, betaalbare en energiezuinige huurwoningen die passend zijn voor haar doelgroep. Deze doelgroep bestaat primair uit mensen met een laag inkomen en mensen die om een andere reden moeite hebben om passende huisvesting te vinden. De woningcorporatie heeft tevens speciale aandacht voor mensen met bijzondere woonbehoeften, zoals ouderen en mensen die hulp, begeleiding en/of zorg nodig hebben maar in principe wel zelfstandig kunnen wonen,

statushouders en arbeidsmigranten. Bij het huisvesten van deze doelgroepen wordt samengewerkt met organisaties die professionele hulp, begeleiding en/of zorg garanderen. 

Naast deze primaire taak, besteedt Wonen NWF veel aandacht aan de leefbaarheid, de kwaliteit van de woonomgeving en de voorzieningen in de dorpen waarin zij woningen bezit.

De huurders en andere stakeholders worden betrokken bij het beleid. Wonen NWF werkt transparant en vervult op professionele en innovatieve wijze haar taken. In de omgang met haar klanten, ketenpartners en elkaar hanteren de medewerkers van Wonen NWF de kernwaarden ‘samen’, ‘betrokken’, ‘persoonlijk’ en ‘gewoon doen’.

Raad van Commissarissen

De RvC van Wonen NWF kent een mooie diversiteit. Ondanks de verschillen lukt het goed om een gedeeld beeld te vormen van de situatie zoals die nu is en voor de toekomst. De RvC werkt goed samen en ook de samenwerking met de directeur-bestuurder is goed. 

Lid Raad van Commissarissen

Voor de RvC van Wonen NWF zoeken we een nieuw lid met ruime kennis en ervaring op het gebied van financiële processen en ICT op strategisch niveau. Tevens heb je ruime kennis van bedrijfsvoering en ontwikkelprocessen op strategisch/directieniveau. Daarnaast heb je kennis van processen rondom beheer en sturing van vastgoed. Uiteraard heb je affiniteit met de maatschappelijke functie van woningcorporaties en de uitdagingen van de sector. Tevens heb je een visie op belangrijke thema’s die spelen in de sector en hoe deze uitwerken in een plattelandsomgeving. 

Je bent niet te snel tevreden, beschikt over een kritische en onafhankelijke houding en kijkt ook op de langere termijn. 

Het nieuwe lid dat we zoeken neemt tevens zitting in de Auditcommissie. 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 27 november 2023 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.