Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen


Sluitingsdatum
10 mei 2024

Al meer dan 85 jaar is WMD Drinkwater NV (WMD) de drinkwaterleverancier in Drenthe. De organisatie levert iedere dag, op een verantwoorde en duurzame manier, betrouwbaar en betaalbaar Drents drinkwater. Met deze publieke taak staat WMD midden in de maatschappij. Water is immers een eerste levensbehoefte. De missie van WMD luidt dan ook als volgt: Drents drinkwater. Altijd!

Voor WMD zoeken wij een lid voor de Raad van Commissarissen met een stevige financiële achtergrond. Weet jij door je ervaring en brede blik cijfers in context te plaatsen? Heb je oprechte interesse in de organisatie WMD en wil je hier vanuit een toezichthoudende rol iets aan bijdragen? Dan komen we graag in contact.

WMD Drinkwater NV

WMD produceert jaarlijks circa 40 miljoen kubieke meter drinkwater. Hiervan is het meeste bestemd voor het verzorgingsgebied. Het drinkwater wordt geproduceerd uit grondwater, hetgeen omhoog gepompt wordt in 14 waterwingebieden. Dit grondwater wordt in 12 stations gezuiverd tot drinkwater.  Ruim 5.000 kilometer hoofdleiding zorgt ervoor dat het drinkwater bij de klanten van WMD thuis komt.

De organisatie werkt toekomstgericht en met het werken aan vier belangrijke thema’s zorgen de medewerkers ervoor dat WMD klaar is én blijft voor de toekomst. Deze thema’s zijn; datagedreven werken, wendbare organisatie, schone en voldoende bronnen en een gezond financieel resultaat. 

De dagelijkse leiding van WMD ligt in handen van mevrouw Vivienne Frankot, directeur bestuurder. Naast de directeur bestuurder wordt het MT gevormd door vijf sectormanagers. Gezamenlijk bepalen zij de koers van WMD. Daar waar van toepassing, wordt dit beleid goedgekeurd door de raad van commissarissen (RvC) en de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Het MT en de directie zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het goedkeurde beleid. 

Raad van Commissarissen

De RvC van WMD houdt toezicht op het beleid van de directeur bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvC adviseert de directeur bestuurder en richt zich altijd naar het belang van de vennootschap. De verhoudingen tussen de RvC en de directeur bestuurder zijn goed.

De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Profiel vacature

We zoeken een kandidaat met een stevige financiële achtergrond, bijvoorbeeld als ervaren RC, RA of CFO. Tevens heb je ervaring in een eindverantwoordelijke functie binnen een organisatie die vergelijkbaar is met of groter dan WMD. Door je ervaring en je brede blik weet je cijfers te plaatsen in context. 

Daarnaast ben je bekend met (cyber) security vraagstukken op het gebied van digitalisering. Vanuit de RvC ben je het eerste aanspreekpunt voor de OR. Je erkent het belang van medezeggenschap en hebt hier ook duidelijk affiniteit mee. 

Tevens ben je een stevige gesprekspartner. Als persoon ben je een teamspeler, een pragmatisch denker en benaderbaar.

We zoeken iemand die woont en/of werkt in het werkgebied en uiteraard oprechte interesse heeft in de organisatie WMD. Gelet op de samenstelling van de RvC en de gewenste diversiteit gaat de voorkeur nadrukkelijk uit naar een vrouw.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 22 maart 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.