Ga naar de inhoud
Vacature

Voorzitter Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
4 maart 2024

Bij Zorggroep Groningen staat de mens altijd op de eerste plaats. De organisatie onderscheidt zich met hoog complexe zorg en streeft naar het geven van goede zorg in een prettige omgeving voor revalidanten en bewoners. Vanuit de visie ‘Altijd de mens zien’, staan vakkundige medewerkers klaar om specialistische zorg rondom de cliënt te organiseren. Daarbij is er niet alleen aandacht voor zorg en behandeling, maar ook voor de kleine dingen die voor de cliënten waardevol zijn. 

Voor deze mooie zorgorganisatie zijn wij op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht. Kom jij uit het bedrijfsleven en omarm je de waarden van Zorggroep Groningen? Beschik je over de toezichthoudende ervaring die een voorzittersrol vraagt? En beschik je daarnaast over flexibiliteit en over voldoende tijd om deze voorzittersrol te vervullen? Dan komen we graag in contact.

Zorggroep Groningen

Zorggroep Groningen biedt wonen, zorg, welzijn en behandeling aan met name ouderen in de stad en de provincie Groningen. Deze zorg en diensten worden geleverd in verschillende vormen. Van geriatrische revalidatiezorg tot verpleeghuiszorg en van begeleiding in groep tot spoedzorg.

De focus van Zorggroep Groningen ligt op intramurale complexe zorg binnen de muren van de vier locaties. De organisatie is de grootste aanbieder van geriatrische revalidatie in het noorden en verleent de beste zorg en behandeling aan cliënten die herstellen van bijvoorbeeld een heup- of knieoperatie of een CVA. Ook kunnen cliënten bij Zorggroep Groningen terecht voor uitstekende zorg op het gebied van Parkinson, dementie en somatische aandoeningen. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bewaakt de maatschappelijke doelstelling van Zorggroep Groningen en houdt integraal toezicht op het beleid en bestuur van de Raad van Bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken in de instelling. De RvT werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code voor de Zorg.

De RvT benut de deskundige input van de leden voor de bewaking van de maatschappelijke koers van Zorggroep Groningen. De RvT agendeert proactief discussies en verrijkt deze met een brede maatschappelijke kijk, draagt zorg voor een effectieve RvB en keurt strategische of zwaarwegende besluiten van de RvB goed. De RvT doet dit alles door kritisch en opbouwend te werk te gaan met een goede scheiding tussen de rollen, door het oor in- en extern te luister te leggen en door gestructureerd te vergaderen met een heldere en transparante output. De RvT houdt rekening met de belangen van maatschappelijk relevante partijen. Daarbij kan gedacht worden aan cliënten en hun verwanten, belangenbehartigingsor­ganisaties, inwoners van de regio, medewerkers, externe toezichthouders, zorgverzekeraars, gemeenten en het ministerie van VWS. 

Verantwoording legt de RvT af in het jaarverslag en in de relatie met belanghebbenden. De RvT wil transparant zijn en aanspreekbaar, onder andere door fysieke aanwezigheid op locaties en door regelmatig contact met OR en CCR. De RvT bestaat uit vijf leden en telt drie commissies; kwaliteit & veiligheid, remuneratie en audit.

  • De RvB heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor het nemen van besluiten.
  • De RvB functioneert conform de statuten en legt overeenkomstig verantwoording af aan de RvT.
  • De RvT van Zorggroep Groningen wordt gevormd door een voorzitter en vier leden.

De RvT streeft naar diversiteit binnen de RvT, zowel in kennis en kunde als in gender en (culturele) achtergrond. De huidige RvT wordt gevormd door stevige personen met diverse achtergronden. De cultuur binnen de RvT is open en er worden goede dialogen gevoerd met respect voor ieders inbreng. Daarbij hoeft consensus niet per definitie de uitkomst te zijn. De RvT van Zorggroep Groningen is sterk samenwerkingsgericht. 

Voorzitter Raad van Toezicht

Om de rol van voorzitter goed te kunnen vervullen ben je reeds een ervaren toezichthouder, met het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersrol binnen de RvT te vervullen. Je bent in staat om scherpte aan te brengen: waar zijn we voor en wat doen we?

Je komt bij voorkeur uit het bedrijfsleven. Het is belangrijk dat je de waarden van Zorggroep Groningen omarmt en ook oog hebt voor het welbevinden van de bewoners. Kennis van de zorgsector is een pre. 

Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht dat deze inzicht heeft in de (maatschappelijke) dynamiek van het zorglandschap.  

Je hebt ervaring met strategische samenwerking/fusie met andere organisaties en je kunt een strategische visie ontwikkelen en ook een goede sparringpartner zijn voor de Raad van Bestuur. Tevens ben je bereid om de organisatie in te stappen en heb je een proactieve houding, ook richting de medezeggenschapsraden. Je bent een generalist met substantiële ervaring in “boardroom dynamics”. 

Als persoon ben je rolvast, open, rustig, toegankelijk en verbindend. Je bent betrokken, gedreven, positief kritisch en energie gevend. 

Idealiter woon je in Noord-Nederland en ken je het werkgebied van Zorggroep Groningen goed. De voorzittersrol vraagt flexibiliteit en beschikbaarheid. Het is daarom belangrijk dat je agenda dit toelaat. 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag uiterlijk 4 maart 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.