Ga naar de inhoud
Vacature

Voorzitter


Sluitingsdatum
22 maart 2024

Voor de Ottema-Kingma Stichting zoeken wij een voorzitter. We zoeken een echte ‘roerganger’ die tevens verankerd en verbonden is met de Friese samenleving.  Herkent u zichzelf hierin en wilt u vanuit de rol van voorzitter bijdragen aan deze stichting die tot doel heeft “het bevorderen van kunst- en cultuurhistorie in Friesland”? Dan komen we graag met u contact.

Ottema-Kingma Stichting

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) ving haar werkzaamheden aan in 1955 na het overlijden van notaris Nanne Ottema en heeft tot doel “het bevorderen van kunst- en cultuurhistorie in Friesland”. De OKS heeft een prachtige collectie van ruim 34.000 objecten in haar bezit, die aan 40 tot 45 musea en erfgoedinstellingen in Friesland in bruikleen zijn gegeven, waaronder het Keramiekmuseum Princessehof en het Fries Museum in Leeuwarden. De OKS is ook in staat om nieuwe, bijzondere aankopen te doen.

De OKS is een vermogensfonds en culturele ANBI en verwerft onder meer objecten en verzamelingen die van belang zijn voor de openbare collecties in Friesland. Daarnaast stimuleert de OKS wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt ze relevante publicaties. Ook het ontsluiten van collecties in Friesland voor een breed publiek, zowel in boekvorm als digitaal via internet, rekent de OKS tot haar taak. 

Bestuur

De stichting verlangt een bestuur waarin de volgende expertises vertegenwoordigd zijn: financiën, vermogensbeheer, juridisch, collecties en collectiebeheer, de museale wereld, bestuurlijk netwerk en ervaring en kennis van de collectie van de OKS. Deze expertises zijn verdeeld over de bestuursleden. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden. Voor alle leden van het bestuur geldt dat het hebben van een connectie met Friesland en van een brede culturele belangstelling gewaardeerd wordt. 

Voorzitter

De voorzitter van het bestuur van OKS is de spreekwoordelijke “roerganger” van de stichting. De functie omvat een breed scala aan werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Deze worden in samenwerking met de overige bestuursleden, op basis van portefeuilleverdeling, uitgevoerd en gedragen. De effectieve taakverdeling tussen de voorzitter en de overige bestuursleden kan in onderling overleg worden afgestemd. 

Samen met de overige vijf bestuursleden vormt de voorzitter het collectief verantwoordelijke bestuur van de OKS. De voorzitter initieert proactief de visie en formuleert, samen met de overige leden van het bestuur, het daaruit voortvloeiende beleid en de strategie van de OKS. Deze wordt omgezet in concrete, te realiseren doelstellingen. Tevens ziet de voorzitter toe op en bewaakt de opvolging van deze doelen en stuurt bij, daar waar nodig. 

De voorzitter heeft een verbindende rol tussen de bestuursleden onderling en het bestuursbureau. Ook vertegenwoordigt de voorzitter de stichting extern in de bestuurlijke en culturele netwerken in Fryslân en daarbuiten. U onderhoudt bestaande externe netwerken en samenwerkingsverbanden van de OKS en bouwt deze verder uit. Tevens bewaakt de voorzitter de naleving van de statuten, het bestuursreglement van de OKS en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals voortvloeiende uit de culturele ANBI-status, Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en de Code Fair Practice. 

Profiel

Het bestuur van de OKS zoekt een voorzitter die verankerd en verbonden is met de Friese samenleving en grote belangstelling voor kunst en cultuur heeft. 

U hebt bestuurlijke ervaring, strategisch inzicht en beschikt over het vermogen om een verbindende rol te kunnen spelen. U bent een visionair die buiten de gebaande paden durft te kijken en te denken. U neemt het voortouw, bent een enthousiasmerende aanjager en een leider. U bent iemand die de regie voert en de uitvoering bewaakt. U zorgt dat plannen vertaald worden in acties en doelstellingen en dat resultaten worden behaald. Als persoon ervaart de omgeving u als integer, samenwerkingsgericht, communicatief sterk en met gevoel voor humor. 

U bent woonachtig in Noord-Nederland (bij voorkeur in Friesland) en beschikt ook over een cultureel en bestuurlijk netwerk in Noord-Nederland. Tevens wordt van u verwacht dat u over voldoende tijd beschikt om deze functie op adequate wijze inhoud te kunnen geven.

Belangstelling?

Als u belangstelling heeft voor deze vacature, dan zien wij graag uiterlijk 22 maart 2024 uw CV en begeleidende brief tegemoet.

Heeft u vragen over de vacature? Neem dan contact op met Annelize Wilpstra: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.