Ga naar de inhoud
Vacature

Voorzitter Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
20 januari 2023

Wij zoeken voor Simant een voorzitter voor de Raad van Toezicht met ruime toezichthoudende ervaring.

Per 1 januari 2023 zijn Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland – Weststellingwerf  (SVOSW) en de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf (SOVOO) gefuseerd. De nieuwe stichting heeft de naam Simant gekregen, met als ondertitel ‘Voor kansrijk onderwijs’. 

Het is een stichting met een dubbele identiteit die openbaar en confessioneel bijzonder (protestants-christelijk en rooms katholiek voortgezet onderwijs) biedt.  De reden van het samengaan van de twee stichtingen is om een thuisnabij en breed aanbod van goed voortgezet onderwijs aan leerlingen in de regio te kunnen blijven realiseren.

Simant heeft scholen in Steenwijk, Wolvega en Oosterwolde. In totaal zijn er vier locaties en iedere locatie heeft zijn eigen karakter.

In zijn geheel heeft de Raad van Toezicht tot taak om integraal toezicht te houden op de organisatie en het College van Bestuur en tevens de rol van werkgever en klankbord van het College van Bestuur te vervullen. Daarnaast wordt er van de Raad van Toezicht verwacht dat zij maatschappelijke verantwoording afleggen en dat zij de doelstellingen en de grondslag van stichting Simant onderschrijven, alsmede het actief bewaken van de identiteiten van de scholen die onderdeel zijn van de stichting.

Van leden van de Raad van Toezicht wordt in zijn algemeenheid verwacht dat zij: 

  • een brede maatschappelijke binding hebben en een functioneel netwerk; 
  • gevoel van verantwoording naar de primaire stakeholders (leerlingen, ouders, leerkrachten) en in het bijzonder naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad; 
  • oog hebben voor de mogelijke ontwikkelingen van de stichting en de afzonderlijke scholen;
  • een binding met de regio onderhouden;
  • onafhankelijk en kritisch opereren, zonder last of ruggespraak en zonder opdracht of zakelijk belang;
  • de bereidheid hebben om zich bij te scholen op het toezichthouden als zodanig en de actuele thema’s en ontwikkelingen inzake bestuur, toezicht en onderwijs volgen.

Voorzitter Raad van Toezicht

De kandidaat die gezocht wordt voor de rol van voorzitter, beschikt over ruime toezichthoudende ervaring en de ervaring en het vermogen om op verbindende en sturende wijze de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen. 

Je beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om sturing te geven aan het proces van toezichthouden en om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht.  Als voorzitter ben je de eerste aanspreekbare in de Raad van Toezicht voor het College van Bestuur en eventuele andere betrokkenen. 

Je beschikt over de eigenschappen die nodig zijn om eventueel extern een rol in het belang voor stichting Simant te vervullen en als woordvoerder van de Raad van Toezicht op te treden, wanneer deze naar buiten treedt. 

Als persoon ben je authentiek, toegankelijk, een bruggenbouwer, crisisbestendig en besluitvaardig. Je hebt ervaring met politiek-bestuurlijke processen, oog voor het grote belang en je denkt in oplossingen. Je achtergrond is ruime bestuurlijke ervaring in een eindverantwoordelijke functie of vergelijkbaar niveau.

Als voorzitter ben je tevens lid van de remuneratiecommissie.

Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw die binding heeft met de regio.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag uiterlijk 20 januari 2023 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra: 050 – 409 2720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.