Ga naar de inhoud
Vacature

Voorzitter Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
21 augustus 2023

Voor Patyna zoeken wij een voorzitter voor de Raad van Toezicht. Ben je een ervaren toezichthouder en voorzitter? En heb je aantoonbare affiniteit met de ouderenzorg? Dan komen we graag in contact. 

Patyna

“Bij Patyna zetten elke dag 3.000 medewerkers zich in voor het leveren van de beste ouderenzorg. Dit doen we op 25 locaties in Friese dorpen en steden én bij mensen thuis. Bij Patyna staan we voor fijn wonen, welbevinden en goede zorg voor onze cliënten. Dit doen we vanuit onze kernwaarden:  aandacht, verbinding en vertrouwen. Niet voor niets is onze slogan ‘mei elkoar’: samen streven we naar een warme, veilige plek voor onze cliënten en een plezierige werkomgeving voor onze medewerkers. 

Bij Patyna luisteren we naar elkaar en zien we elkaar. We leren elke dag van onze cliënten, die met het ouder worden een schat aan ervaringen en mooie lessen meebrengen. De naam Patyna verwijst naar dat verouderingsproces: naarmate de tijd verstrijkt ontstaat een prachtige, unieke uitstraling. Zo kijken wij naar onze cliënten, zij worden met de tijd doorleefder en zijn van binnen nog altijd prachtig glanzend”. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur (RvB) invulling geeft aan de maatschappelijke doelstelling die de organisatie heeft. De raad houdt daarvoor toezicht op het strategisch (meerjaren-) beleid, op de uitvoering daarvan en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Tevens treedt de RvT op als klankbord voor de RvB ten aanzien van strategische vraagstukken. Daarnaast heeft de RvT de rol van werkgever van de RvB. 

De RvT bestaat uit zes leden, inclusief de voorzitter. Binnen de raad wordt gewerkt met verschillende commissies, te weten de commissie Kwaliteit, Mens en Innovatie, Middelen en de Remuneratiecommissie. 

De leden van de RvT zijn complementair in achtergrond, ervaring en persoonlijkheid, er is ruimte voor verscheidenheid. De raad functioneert als een team dat evenwichtig invulling geeft aan haar taken. Vanuit de teamgedachte en de gezamenlijke verantwoordelijkheid stellen de leden hun deskundigheid ten dienste van de gehele raad.   

De leden van de RvT kunnen inzoomen en uitzoomen op thema’s en zien daarbij het brede perspectief. Een evenwichtige verdeling van kwaliteiten op het gebied van leiderschap, verbindende en vernieuwende vaardigheden, evenals netwerk vindt het relevant voor haar leden. Binding en/of ervaring met de regio is essentieel. 

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de RvT verwacht dat zij beschikken over:  

 • affiniteit met de doelgroep, de doelstelling, de waarden en de zorgfunctie die Patyna heeft;  
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten;  
 • een academisch werk- en denkniveau;  
 • het vermogen om in teamverband te werken en tegelijkertijd in staat te zijn om ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de RvB zich onafhankelijk, onbevooroordeeld, evenwichtig en kritisch op te stellen;  
 • het vermogen om de balans te bewaren tussen betrokkenheid en afstand;  
 • de kennis en ervaring om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de RvB voorgelegde strategische vraagstukken;  
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Patyna stellen;  
 • bekendheid en affiniteit met de onderwerpen van corporate governance en de bereidheid hebben om zich hierin te blijven ontwikkelen;  
 • inzicht in de taken en rollen van zowel RvT als RvB;  
 • het vermogen om het beleid van Patyna en het functioneren van de RvB te beoordelen;  
 • het vermogen om de RvB met raad en als klankbord terzijde te staan;  
 • de tijd en energie die nodig is voor het kwalitatief goed kunnen vervullen van de functie.  

Vacature Voorzitter

Vanwege reglementair aftreden van de huidige voorzitter komt deze positie vacant. De kandidaat die gezocht wordt is een ervaren toezichthouder en voorzitter, die affiniteit heeft met de ouderenzorg. Het is belangrijk dat hij of zij oprechte interesse heeft in de kwaliteit van leven van bewoners en cliënten van de thuiszorg. 

De voorzitter die gezocht wordt is verbindend en te allen tijde rustig en respectvol. Hij of zij is analytisch sterk en beheerst de kunst van het vragenstellen, zowel naar de leden van de RvB als naar collega toezichthouders. Tevens weet hij of zij de juiste balans te vinden tussen toezicht en governance en tussen samenwerken en enthousiasmeren. De voorzitter zet zich in voor een constructief overleg met de medezeggenschapsraden. 

Het is belangrijk dat de nieuwe voorzitter binding heeft met de regio en bij voorkeur woonachtig is in Friesland. Daarnaast moet hij of zij voldoende tijd hebben om de rol goed te kunnen vervullen. 

Gezien de huidige samenstelling van de RvT en diversiteit die wordt nagestreefd, gaat de voorkeur uit naar een man.  

De selectiegesprekken met de opdrachtgever vinden plaats op 20 september 2023. 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag uiterlijk 21 augustus 2023 je motivatiebrief en CV tegemoet.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen: 050-4092720


Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.