Ga naar de inhoud
Vacature

Voorzitter Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
12 oktober 2021

De kunstinstituten Scala Centrum voor de kunsten (Scala), Stichting Kunst & Cultuur (K&C) en ICO partner in Kunst en Cultuur (ICO) zijn in de afrondingsfase van de intensivering van de samenwerking door middel van een bestuurlijke fusie per 1 januari 2022. 

Scala kent een gesubsidieerd vrijetijdsaanbod voor vijf gemeenten in Zuidwest-Drenthe en Overijssel. Daarnaast ontwikkelt Scala in overleg met het onderwijs cultuureducatieve producten voor de disciplines muziek, dans, theater, beeldend, erfgoed, literatuur en media die zijn gebaseerd op doorlopende leerlijnen. 

Opgericht als provinciale steunfunctie maakt K&C zich sterk voor goed cultuuronderwijs op de scholen in Drenthe en Groningen en zet zich in voor de cultuurparticipatie in Drenthe. Met projecten en evenementen stimuleert K&C zoveel mogelijk mensen om deel te nemen aan of kennis te maken met kunst, cultuur en erfgoed.  

Het ICO is ontstaan als gemeentelijke muziekschool. De organisatie concentreert zich op cultuureducatie, ondersteuning van het onderwijs en op innovatieve vrijetijds-programma’s. Het Digital Art Factory (DAF) project dat is gestart in Assen heeft inmiddels vestigingen in Gieten en Appingedam.  

Binnen de nieuwe bestuurstichting ontstaat een vacature voor een voorzitter van de Raad van Toezicht.  

De Raad van Toezicht houdt actief en op stimulerende en kritische wijze toezicht op het gevoerde beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de bestuurstichting en de verbonden stichtingen. De Raad van Toezicht is het klankbord van de bestuurders en adviseert deze, gevraagd en ongevraagd. De Raad van Toezicht en het bestuur onderschrijven de uitgangspunten van de governance code cultuur. Het toezicht richt zich in elk geval op: de leidende principes binnen de stichting en bevraging van de bestuurders op de realisatie daarvan, het bewaken van de samenstelling en de kwaliteit van het bestuur en het strategisch beleid. 

Functie  

Voor deze positie wordt een kandidaat gezocht met ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. Bij voorkeur iemand die ervaring heeft met het aangaan van intensieve samenwerkingen, bestuurlijke fusies. 

De kandidaat die wij zoeken is een verbinder die in staat is de cultuurverschillen tussen de drie oude Raden van Toezicht te overbruggen en daarbij oog heeft voor kracht, synergie, balans en eigenheid. Zij ziet nadrukkelijk toe op de rol van de Raad van Toezicht in relatie tot die van het bestuur en heeft een duidelijke visie op governance. De voorzitter is helder in haar communicatie, is betrokken, weet te schakelen tussen afstand en nabijheid en durft feedback te geven. Vanuit een helikopterblik kan de voorzitter de ontwikkelingen van de stichting plaatsen binnen de noordelijke cultuursector. 

Wij zoeken iemand met een sterk bestuurlijk netwerk in Noord-Nederland. 

Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw.