Ga naar de inhoud
Vacature

voorzitter Raad van Toezicht


Het Noord Nederlands Orkest (NNO) is niet alleen het oudste Nederlandse beroepsorkest, maar behoort ook tot het meest vooruitstrevende. Het is een avontuurlijk symfonieorkest dat vanuit de traditie nieuwe wegen bewandelt, zonder daarbij de hoofdzaak uit het oog te verliezen: het klassiek repertoire levend houden door het op hoog niveau en in spannend samengestelde programma’s te spelen. Het NNO is een toporkest dat met grote solisten en dirigenten werkt. We laten ons inspireren door de rijke muziekgeschiedenis, door actuele of regionale thema’s en door samenwerking met partnerinstellingen en jonge makers. We zoeken ons vaste en nieuw publiek actief op in de concertzalen, in de openlucht, tijdens festivals en op scholen. Ook behoort het NNO tot de orkesten die de Nederlandse Reisopera begeleidt. Onze overtuiging is dat het geheim van de intense beleving van klassieke muziek schuilt in de live performance van het symfonieorkest en in het contact tussen musici en publiek.

Het NNO wil een onweerstaanbaar goed symfonieorkest zijn, met het hoofd in de muziek en de voeten in de maatschappij. Al vanaf de oprichting in 1862 lukt het om van waarde te zijn voor de noordelijke samenleving; daar zijn we enorm trots op. Dat doen we op twee manieren. Via de intrinsieke waarde van de klassieke muziek, door die op hoog niveau te spelen. En door telkens weer te experimenteren met nieuwe programma’s voor bestaand en nieuw publiek, iets waarin het NNO al 20 jaar voorloper is. Door reglementair aftreden ontstaat per 1 september a.s. ede vacature voorzitter Raad van Toezicht.

De functie

Als voorzitter draagt u er zorg voor dat de Raad van Toezicht (RvT) werkt als een team, met goede onderlinge verhoudingen, dat de dialoog goed wordt gevoerd en tegelijkertijd dat de RvT slag- en besluitvaardig is. Tussen de  reguliere vergaderingen in heeft u regelmatig bilateraal overleg met de bestuurder en bereidt u in samenwerking de vergaderingen voor. U zult vaak het eerste aanspreekpunt voor de bestuurder zijn. Dit betekent dat u ervoor zorgt dat de RvT goed aangesloten blijft bij datgene wat tussen hem of haar en de bestuurder wordt uitgewisseld. U maakt deel uit van de remuneratiecommissie, voert de functioneringsgesprekken met de bestuurder en draagt zorg voor transparantie en verantwoording over het functioneren van de RvT.

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij of zij woonachtig is in Noord-Nederland en beschikt over:

  • ruime ervaring als bestuurder van een bedrijf of instelling;
  • kennis van governance, ruime toezichthoudende ervaring en ervaring als voorzitter;
  • een relevant netwerk zowel regionaal als landelijk;
  • voldoende tijd en energie om de functie goed te kunnen vervullen.

Tevens wordt van u verwacht dat u liefhebber bent van klassieke muziek.

De voorzitter die de RvT zoekt, beschikt over de kennis en ervaring die nodig is om op een efficiënte en effectieve wijze sturing te geven aan het integrale proces van toezichthouden. Op een verbindende wijze zorgt u voor een goede samenwerking en onderlinge verhoudingen, zowel binnen de RvT als met de bestuurder. U draagt zorg voor het – op een positief kritische wijze – benaderen van vraagstukken, een goede inhoudelijke dialoog en een goed besluitvormingsproces. Als voorzitter zorgt u ervoor dat de leden van de RvT als team werken en tegelijkertijd de rol die zij hebben op een onafhankelijke wijze vervullen. Persoonlijke eigenschappen die u typeren zijn: authentiek, positief onafhankelijk kritische denker, communicatief, samenwerkingsgericht, verbindend, sensitief, oplossingsgericht, crisisbestendig.

Bij de benoeming van de leden van de RvT letten wij op de gewenste en noodzakelijke objectiviteit en onafhankelijkheid. Dit betekent dat men geen lid van de RvT kan worden als personen en hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel en bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad:

  • in een periode van vijf jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de RvT werknemer of bestuurder van het NNO zijn geweest;
  • in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de RvT een belangrijke zakelijke relatie met het NNO hebben gehad;
  • een functie bekleden waarvan de werkzaamheden concurrerend zijn met de belangen van het NNO of waardoor er een ongewenste (schijn van) belangenverstrengeling kan ontstaan.

De RvT vergadert regulier vijf keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats op vrijdagochtend. Daarnaast zijn er themabijeenkomsten en bijeenkomsten met de medewerkers en met de ondernemingsraad. Qua tijdsbelasting moet uitgegaan worden van ongeveer 100 uur per jaar. U wordt benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Het betreft een onbezoldigde functie.

 

Belangstelling?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra, lid van de RvT, 06-53897499. Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. U kunt deze uploaden via het formulier op deze pagina. De reactietermijn sluit op 15 mei 2020.