Ga naar de inhoud
Vacature

 Voorzitter Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
23 mei 2022

‘In alles wat wij doen, geloven wij dat de kwaliteit van leven van onze patiënten voorop moet staan. Met behulp van onze behandeling en ondersteuning willen wij ervoor zorgen dat onze patiënten hun eigen leven kunnen leiden.‘

Dialyse Centrum Groningen (DCG) is een zelfstandig, professioneel en innovatief dialysecentrum dat thuis- en centrumdialyse biedt op vier locaties in de buurt van ziekenhuizen in Groningen, Stadskanaal, Assen en Scheemda. DCG werkt nauw samen met huisartsen, het UMCG, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant Zorggroep – locatie Refaja en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Deze goede samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen en Dialyse Centrum Groningen draagt bij aan goede ketenzorg voor patiënten met een chronische nierziekte. Om dat te kunnen ondersteunen biedt men alle dialysebehandelingen, zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeften en gericht op de zelfstandigheid van de patiënt.  

Voor de ongeveer 145 medewerkers van het DCG zijn, passend bij de visie en missie, drie kernwaarden voor de verleende zorg geformuleerd: aandacht, ontwikkeling en zelfstandigheid. De kern van de zorgorganisatie bestaat uit dialyseverpleegkundigen, artsen, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkers, diëtisten en dialyse-, voedings- en afdelingsassistenten. Het managementteam, de stafafdelingen en de zorgondersteunende afdelingen (logistiek en techniek) ondersteunen de zorg.   

Per september 2022 ontstaat een vacature voor een voorzitter van de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de ontwikkelingen op het gebied van positionering en de strategie van de organisatie. De Raad van Toezicht ziet toe op het strategisch (meerjaren-) beleid, op de uitvoering daarvan en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.   

Voor de vacante positie wordt een kandidaat gezocht met bestuurlijke ervaring in de zorg, die het noordelijke zorg-landschap en de dynamiek in de samenwerking met (academische) ziekenhuizen kent. Daarbij gaat de voorkeur uit naar kandidaten die in het noorden woonachtig zijn.  

In verband met de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw.  De voorzitter die Dialyse Centrum Groningen zoekt is pragmatisch, strategisch sterk en heeft oog voor de noodzakelijke toekomstbestendigheid van de stichting en het belang van (boven)regionaal samenwerken.  

Als persoon en in de rol van voorzitter bent u integer, verbindend en samenwerkingsgericht.  U hebt het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen en beschikt daarnaast over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht.    

Wij zoeken iemand met zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij, in voorkomende gevallen en in afstemming met het bestuur, extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.  De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die de complexiteit van een topklinisch en/of academisch ziekenhuis begrijpt.   

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij beschikken over:  

  • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting; 
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 
  • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;  
  • het vermogen en de attitude om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan; 
  • het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de directie te toetsen;  
  • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;  
  • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;  
  • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden;  
  • voldoende beschikbaarheid. 

Belangstelling?    

Indien u belangstelling hebt, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk maandag 23 mei 2022 tegemoet.    

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen: 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.