Ga naar de inhoud
Vacature

Voorzitter Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
6 juni 2022

Wij helpen mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op hun leven. Samen maken we kleine stappen.    

Dat is de kern van ‘De bedoeling’ van Cosis waarin de uitgangspunten van haar zorg- en dienstverlening zijn vastgelegd. Cosis zet zich in de provincies Groningen en Drenthe in om de cliënt te helpen zijn of haar eigen doelen te realiseren. Bijna 4.000 medewerkers en ruim 1.100 vrijwilligers werken, vanuit meer dan 200 locaties, samen aan de uitvoering daarvan. Cosis ondersteunt ruim 8.000 cliënten.  Cosis is oprecht geïnteresseerd in haar cliënten en hun persoonlijke vraag en biedt gepersonaliseerde dienstverlening. Daarmee ondersteunt Cosis cliënten om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Een zo groot mogelijke zelfredzaamheid is daarbij het uiteindelijke doel. Cosis werkt met verschillende doelgroepen. 

Per 1 januari 2023 ontstaat er een vacature voor voorzitter van de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij Cosis. 

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de uitvoering daarvan. De Raad van Toezicht let daarbij op de effecten, processen en belangen. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van de Raad van Bestuur en (kritisch) sparringpartner en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is betrokken en zoekt op een actieve wijze de verbinding met de organisatie. 

De voorzitter heeft de rol van verbinder binnen de Raad van Toezicht en heeft een belangrijke rol als klankbord vanuit de Raad van Toezicht voor de Raad van Bestuur. Hij of zij zorgt voor een goede verhouding tussen de leden van de Raad van Toezicht onderling en tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Hij of zij zorgt dat de dialoog over de verschillende vraagstukken goed wordt gevoerd en de kennis en kunde die binnen de Raad van Toezicht aanwezig is tot zijn recht komt. Hij of zij heeft de ervaring en het vermogen om er zorg voor te dragen dat de Raad van Toezicht op een kwalitatief hoog niveau de toezichthoudende functie kan vervullen. De voorzitter kent het belang van de betrokkenheid van de interne stakeholders, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. Hij of zij maakt heel gemakkelijk contact met uiteenlopende mensen, ook met de cliënten van Cosis en hun verwanten. Als voorzitter en lid van de renumeratiecommissie heeft hij of zij veel oog voor de intermenselijke en functionele samenwerking binnen de Raad van Bestuur. De voorzitter die de Raad van Toezicht zoekt, begrijpt de maatschappelijke context waarin Cosis zich beweegt en weet dat te vertalen naar de gevolgen voor het toezichthouden.   

Voor de vacature die ontstaat wordt een ervaren voorzitter gezocht met brede bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten, snel lerend, ervaring als bestuurder in grote organisaties en een visie op governance. Iemand die sterk is in procesbegeleiding en die onderkent dat vertragen soms beter kan zijn dan versnellen. De voorzitter die de Raad van Toezicht van Cosis zoekt omarmt “de Bedoeling”.  

U heeft affiniteit met de doelgroep van Cosis, begrijpt de spontaniteit van de cliënten en de bewoners en kunt daarop goed aansluiten.  U begrijpt de dilemma’s en de wisselwerking met de samenleving en weet hoe processen binnen het openbaar bestuur (gemeenten en provincies) lopen. U heeft het vermogen om mee te denken met de beleidsafwegingen van de Raad van Bestuur en daar integer, onafhankelijk en kritisch op te reflecteren. Een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand, alsook de balans tussen betrokkenheid bij de zorg en de mensen en distantie tot de organisatie is hierbij van groot belang. U bent rolvast, ziet daar het belang van in en is sterk in het sturen van dynamische (besluitvormings-)processen.  

U heeft een zakelijke, efficiënte en verbindende stijl van het leiden van de vergaderingen, waarbij nadrukkelijk ruimte is voor discussie in een veilige setting.    

Verder beschikt u over: 

  • het vermogen, de ervaring en de statuur om de voorzittersfunctie op natuurlijke wijze te kunnen vervullen; 
  • een relevant noordelijk netwerk;  
  • relativerend en reflecterend vermogen;  
  • voldoende tijd om de functie uit te oefenen.    

U bent bereid om gedurende minimaal vier jaar deze rol te vervullen en bent bij voorkeur woonachtig binnen het werkgebied van Cosis. 

Belangstelling?    

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk
maandag 6 juni 2022 tegemoet.     

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra: 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.