Ga naar de inhoud
Vacature

Voorzitter Raad van Toezicht


Biblionet Drenthe is de provinciale ondersteuningsinstelling ten aanzien van de wettelijke bibliotheektaken voor de twaalf basisbibliotheken in Drenthe en fungeert als backoffice voor de bibliotheken in negen gemeenten. In opdracht van de negen gemeenten wordt Biblionet Drenthe het lokale bibliotheekwerk uit en neemt het werkgeverschap voor haar rekening. Daarnaast voert Biblionet Drenthe het transport en de logistieke taken uit. Als innovatieve organisatiespecialist en regionale schakel draagt Biblionet Drenthe bij aan het succes en de kwaliteit van het bibliotheekwerk in Drenthe. De organisatie bedient 39 bibliotheekvestigingen in heel Drenthe. Voor al deze vestigingen verzorgt men het interbibliothecair leenverkeer, innovatietaken, netwerktaken, gegevenslevering en de collecties. Ook worden de bibliotheken van negen gemeenten ondersteund op het gebied van HR, ICT, marketing & communicatie, secretariaat en facilitaire zaken. 

“Als we elke dag in staat zijn om een bijdrage te leveren aan een vaardige samenleving waarin iedereen mee kan doen naar eigen kunnen, dan is onze missie geslaagd.” 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht houdt zich voor het eigen functioneren aan de Governance Code Cultuur en de statuten van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en de uitvoering daarvan. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van de Raad van Bestuur en (kritisch) sparringpartner en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de stichting betrokkenen af.  

Voorzitter Raad van Toezicht 

De voorzitter is de regisseur van het toezichthoudende proces. Hij/zij zit de vergadering voor en is tevens de vertrouwenspersoon en het eerste aanspreekpunt van de bestuurder. De voorzitter bewaakt de continuïteit van het toezicht op het beleid en de uitvoering en stemt af over mogelijke problemen met de bestuurder.  

Om de rol goed te kunnen vervullen verwachten wij dat je ervaring hebt met non-profit instelling(en) en met werken binnen een politiek-bestuurlijke context.  Je hebt tevens kennis van het publieke domein in Drenthe en de geldstromen die daarin omgaan. Daarnaast ben je intrinsiek gemotiveerd op de inhoud van de taken van Biblionet Drenthe (denk aan laaggeletterdheid, educatie et cetera). 

Als voorzitter ben je kordaat, rolvast en verbindend.  

Verder wordt van je verwacht dat je: 

 • beschikt over toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur als voorzitter; 
 • in staat bent vergaderingen goed te kunnen voorzitten; 
 • bereid bent je netwerk en kennis in te zetten; 
 • aandacht hebt voor (culturele) diversiteit; 
 • beschikt over een relevant netwerk in Drenthe. 

In zijn algemeenheid wordt van leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij binding en affiniteit hebben met de cultuursector en met de missie en ambitie van Biblionet Drenthe. Daarnaast wordt van alle leden verwacht dat zij: 

 • voldoende tijd beschikbaar hebben om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie; 
 • het vermogen hebben om de eigen verantwoordelijkheid van de bestuurder te respecteren en een goede balans kunnen bewaren tussen afstand en dichtbij; 
 • het functioneren van de bestuurder zakelijk en objectief kunnen toetsen; 
 • oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en het vermogen hebben om in te spelen op (plotselinge) veranderingen;  
 • het vermogen hebben om in teamverband te werken en elkaar aan te spreken op zaken wanneer dat moet; 
 • kennis hebben van de Governance Code Cultuur of deze kennis eigen weten te maken. 

Belangstelling?    

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk 11 november 2021 tegemoet.     

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Laura Wilpstra of Annelize Wilpstra,
 050-4092720.