Ga naar de inhoud
Vacature

Voorzitter Bestuur


Sluitingsdatum
11 april 2023

Voor Museum Belvédère in Oranjewoud zijn wij op zoek naar een voorzitter van het bestuur.

Museum Belvédère werd in 2004 opgericht en groeide in een bestek van negentien jaar uit tot een van de belangrijkste cultuur-toeristische trekpleisters van Noord-Nederland. 

Het museum concentreert zich in de eerste plaats op moderne en eigentijdse kunst uit Fryslân en het noorden van Nederland en laat de relatie zien met kunst van geestverwanten uit Nederland en Europa. Volgens dat uitgangspunt heeft het museum in de afgelopen negentien jaar een imposante kunstcollectie weten op te bouwen die zich landelijk onderscheidt en organiseerde het tentoonstellingen met een Fries, nationaal en internationaal karakter. Met gemiddeld 45.000 bezoekers per jaar behoort het museum tot de best bezochte kunstmusea in Noord-Nederland.

Heeft u interesse in en kennis van beeldende kunst? Heeft bestuurlijke ervaring, ervaring met bedrijfsvoering en een sterk netwerk in Friesland? Dan komen we graag met u in contact.

Profiel

Vanwege het reglementair aftreden van de huidige voorzitter wordt er een nieuwe voorzitter gezocht, die per 1 juni 2023 wordt benoemd.  De voorzitter heeft een belangrijke verbindende functie in het bestuur en tussen bestuur, directie en medewerkers. 

Samen met de secretaris draagt u zorg voor een goed voorbereide vergaderagenda. Tijdens de vergadering zorgt u als voorzitter dat de dialoog over de verschillende agendapunten goed wordt gevoerd en de kennis en kunde die in het bestuur aanwezig is tot zijn recht komt. Uiteraard bewaakt u een heldere besluitvorming en zorgt u voor tijdsbewaking.  

Naast het voorzitterschap tijdens de vergaderingen vervult de voorzitter een belangrijk rol als het gaat om visieontwikkeling en het formuleren, vaststellen en bewaken van de doelstelling en de prestaties van het museum. Daarnaast speelt u, in overleg met de directie, een belangrijke rol bij de totstandkoming van contacten met de verschillende stakeholders en weet u op verbindende wijze het museum een stem te geven. In de komende jaren zal u als voorzitter ook een intensieve rol vervullen bij het realiseren van de uitbreiding van het museum. 

De voorzitter die museum Belvédère zoekt, heeft:

  • bestuurlijke ervaring; 
  • ervaring met bedrijfsvoering;
  • gevoel voor en bij voorkeur ook ervaring met (complexe) politieke verhoudingen in gemeente en provincie; 
  • een relevant netwerk in Friesland en Noord-Nederland. 

Uiteraard is het belangrijk dat u geïnteresseerd bent in en kennis hebt van beeldende kunst. 

Kenmerken die u typeren zijn: integer, betrouwbaar, brede maatschappelijke belangstelling, communicatief sterk, samenwerkingsgericht, verbindend.  

De kandidaat die het museum zoekt dient woonachtig te zijn in Noord-Nederland, bij voorkeur in Friesland en te beschikken over voldoende tijd om deze functie op een adequate wijze inhoud te kunnen geven.

Het bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit zes leden. De stichting streeft een bestuurssamenstelling na waarin een balans is tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond. Op dit moment bestaat het bestuur uit vier mannen en twee vrouwen. De stichting streeft een bestuurssamenstelling na, waarbij diverse expertises over haar leden verdeeld zijn, te weten financiële bedrijfskundige expertise, juridische expertise, bouwkundige expertise, bestuurlijk netwerk en ervaring, kennis van fondsenwerving, connectie met of woonachtig in de plaatselijke gemeenschap, culturele belangstelling, kennis van de moderne- en hedendaagse kunst(wereld), kennis op het gebied van sociaal psychologische verhoudingen en marketing. De expertises zijn verdeeld over de bestuursleden. Er vindt jaarlijks een bestuursevaluatie plaats. Bestuursleden zijn benoembaar voor twee periodes van vier jaar. De stichting volgt de Governance Code Cultuur, De Code Diversiteit & Inclusie en de Code Fair Practice.  

Tijdsbesteding en vergoeding 

Het betreft een onbezoldigde functie en de voorzitter is benoembaar voor 2 periodes van 4 jaar.  

Belangstelling?

Als u belangstelling heeft voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 11 april a.s. uw CV en begeleidende brief tegemoet.

Heeft u vragen over de vacature? Neem dan contact op met Annelize Wilpstra: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.