Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen


Sluitingsdatum
16 februari 2024

Voor Univé Samen zoeken wij een lid Raad van Commissarissen. Heb je veel kennis van en ervaring met digitalisering? Zie je de kansen en gevolgen van snelle technologische ontwikkeling zoals AI? En wil je op die thema’s een bijdrage leveren aan deze regionale Univé vanuit een toezichthoudende rol? Dan komen we graag in contact.

Univé Samen

Al sinds 1794 zorgt Univé als coöperatie met 1,6 miljoen leden voor zekerheid. 

De Univé familie en Centrale Organisatie telt acht regionale Univé’s. Een daarvan is Univé Samen. Het hoofdkantoor van Univé Samen is gevestigd in Dwingeloo. De overige kantoren zijn gevestigd in Beilen, Oosterwolde en Ruinen. De kantoren liggen verdeeld over het werkgebied van Univé Samen, dat zich uitstrekt van Drenthe tot een deel van Friesland. 

Univé Samen is een onderlinge verzekeringsmaatschappij, die opgericht is in 1883. Als coöperatie bestaat Univé Samen voor en dankzij haar leden en streeft er dan ook naar de belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen. Zowel particulieren als (agrarische) zakelijke ondernemers vinden bij Univé samen een compleet pakket verzekeringen. 

Univé Samen is zeer gezond. De premie-inkomsten zijn ruim 9 miljoen euro per jaar en de organisatie heeft een eigen vermogen van ruim 20 miljoen euro. Er zijn circa 34 fte werkzaam bij Univé Samen. De organisatie heeft een dusdanige omvang dat volledig voldaan moet worden aan de eisen die Solvency II inzake risicogebaseerd toezicht stelt. In de afgelopen jaren is Univé Samen als regionale Univé in staat geweest om een deel van de winst aan haar leden uit te keren. 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Univé Samen bestaat uit vier leden, waarvan twee leden deel uitmaken van de auditcommissie en twee leden deel uitmaken van de remuneratiecommissie.

Het onderdeel zijn van de Univé Formule maakt dat voor zowel de bestuurder als de toezichthouders het speelveld ingewikkelder is dan bij een volledig zelfstandige schadeverzekeraar van vergelijkbare omvang. Er moet altijd op verschillende niveaus gekeken worden; wat betekent iets voor de regionale organisatie en wat betekent iets dan voor het grote geheel?

Er heerst een plezierige sfeer binnen de Raad van Commissarissen. Men werkt goed samen vanuit gelijkwaardigheid. Er wordt altijd gedacht vanuit de leden van Univé Samen. Ook de samenwerking met het BMT is goed. Er wordt veel informatie uitgewisseld en ook echt gespart. 

Profiel | Lid Raad van Commissarissen

Binnen Univé Samen ontstaat een vacature voor een lid van de Raad van Commissarissen in verband met het reglementaire vertrek van een van de leden (die tevens lid is van de remuneratiecommissie).   

We zoeken een kandidaat met veel kennis van en ervaring met digitalisering en de kansen en gevolgen van snelle technologische veranderingen, zoals AI. Je weet daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de dialoog rondom deze thema’s. Daarnaast heb je veel kennis van en ervaring met klantbeleving en klantenbinding. Univé Samen zet zich altijd volop in voor haar leden en dit zijn dan ook belangrijke thema’s binnen de organisatie. Ten opzichte van het bestuur ben je op deze verschillende thema’s een adviseur en constructief sparringpartner. 

Wij zoeken iemand die nuchter, toegankelijk en betrokken is. Je hebt een nieuwsgierige en ondernemende persoonlijkheid, die van nature gericht is op samenwerken. Je bent in staat tot (zelf) reflectie en toont ontwikkel- en verandervermogen. 

Toezichthoudende ervaring is geen vereiste, maar het is wel belangrijk dat je de rol van commissaris begrijpt en ook het verschil tussen de rol van commissaris en die van het bestuur. Daarnaast is van belang dat je bereid bent je nader te verdiepen in good governance. Tevens is het belangrijk dat je beschikt over voldoende tijd. Naast het bijwonen van de vergaderingen, wordt er van je verwacht dat je aanwezig bent op formele en informele bijeenkomsten en dat je daar ook zichtbaar bent. 

Daarnaast wordt er als commissaris van je verwacht dat je:

  • affiniteit hebt met de regio en de mensen die daar wonen en werken. Bij voorkeur woon en/of werk je zelf ook in het werkgebied;
  • je herkent in het verhaal van Univé Samen. Het wordt op prijs gesteld wanneer je al enige tijd lid bent van Univé Samen;
  • beschikt over een breed netwerk en actief, midden in de samenleving van Univé Samen staat;
  • als toezichthouder, werkgever en adviseur evenwicht weet te hanteren tussen het belang van Univé Samen en de Univé Formule;
  • hart hebt voor Univé als type organisatie en de kernwaarden die Univé vertegenwoordigt;
  • trots bent op het coöperatieve gedachtengoed van Univé en hiernaar handelt; 
  • oog hebt voor de maatschappelijke relevantie, de waardecreatie, het klantperspectief en het ledenbelang op lange termijn, in relatie tot de korte termijn resultaten en doelen. 

Gezien de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de gewenste diversiteit, gaat de voorkeur uit naar een vrouw die woont en/of werkt in het werkgebied van Univé Samen.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 16 februari 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Laura Wilpstra: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.