Ga naar de inhoud
Vacature

Twee leden Raad van Toezicht


Patyna is een gespecialiseerde organisatie voor ouderenzorg en biedt naast intramurale zorg ook wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en WMO. Patyna biedt een breed scala aan zorg- en dienstverlening aan met name ouderen waarbij welzijn en welbevinden leidend is en beschikt over een volwaardig behandelteam dat ook voor andere zorgorganisaties in de regio actief is. De intramurale zorg vindt plaats op een van de 31 locaties, maar ook bij de cliënt thuis. Het werkgebied van Patyna bestrijkt  de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, De Fryske Marren, Waadhoeke en Tytsjerksteradiel. De doelstelling van Patyna is het steunen van cliënten in het behoud van hun waardigheid. Dit wordt uitgevoerd door ca. 2.700 betrokken, professionele medewerkers die worden bijgestaan door ongeveer 2.300 vrijwilligers.

In de Raad van Toezicht ontstaan aan het eind van dit jaar twee vacatures.

De Raad van Toezicht van Patyna werkt volgens de principes van de Zorgbrede Governance Code en conform het Toezichtplan Patyna. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de wijze waarop het bestuur invulling geeft aan de maatschappelijke doelstelling die de organisatie heeft. De Raad houdt daarvoor toezicht op het strategisch (meerjaren-) beleid, op de uitvoering daarvan en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Tevens treedt de Raad van Toezicht op als klankbord voor de Raad van Bestuur ten aanzien van strategische vraagstukken.

De Raad van toezicht heeft zes leden. De leden van de Raad van Toezicht werken integraal en overstijgend en hebben daarbinnen een of meer aandachtsgebieden. Met het vervullen van de vacatures zal binnen de Raad de volgende kennis en ervaring worden aangevuld:

 • ruime ervaring met vastgoedbeleid en vastgoedsturing binnen grote organisaties;
 • ruime ervaring met organisatieontwikkeling;
 • gedegen kennis op het gebied van digitalisering en technologische innovatieve ontwikkelingen;
 • ervaring met het vormgeven van samenwerkingsverbanden en ervaring met medezeggenschap.

Een van de nieuwe leden zal deel uit gaan maken van de Auditcommissie.

Van beide kandidaten wordt verwacht dat zij management ervaring hebben op een eindverantwoordelijk of vergelijkbaar niveau, ondernemend, verbindend en samenwerkingsgericht zijn en op een onderzoekende, beschouwende en betrokken wijze vorm geven aan de rol van toezichthouder. Van beide kandidaten wordt tevens verwacht dat zij de cultuur van het werkgebied kennen en in het noorden, bij voorkeur in Friesland, woonachtig zijn. Bij de selectie zal rekening worden gehouden met de gewenste diversiteit binnen de Raad van Toezicht.

 

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij beschikken over:

 • affiniteit met de doelgroep, de doelstelling, de waarden en de zorgfunctie die Patyna heeft;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten;
 • een academisch werk- en denkniveau;
 • het vermogen om in teamverband te werken en tegelijkertijd in staat te zijn om ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Raad van Bestuur zich onafhankelijk, onbevooroordeeld, evenwichtig en kritisch op te stellen;
 • het vermogen om de balans te bewaren tussen betrokkenheid en afstand;
 • de kennis en ervaring om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde strategische vraagstukken;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Patyna stellen;
 • bekendheid met de onderwerpen van corporate governance en de bereidheid hebben om zich hierin te blijven ontwikkelen;
 • inzicht in de taken en rollen van zowel Raad van Toezicht als Raad van Bestuur;
 • het vermogen om het beleid van Patyna en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 • het vermogen om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • de tijd en energie die nodig is voor het kwalitatief goed kunnen vervullen van de functie.

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw cv en begeleidende brief graag tegemoet. Dit kan door middel van het invullen van het formulier hiernaast. De reactietermijn sluit op 20 september a.s.

Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met: Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720 of Laura Wilpstra: 06-20315501//050-4092720