Ga naar de inhoud
Vacature

twee leden Raad van Toezicht


Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is een zelfstandige kleinschalige hogeschool met ruim 700 bachelor- en 200 masterstudenten en met professionaliseringsactiviteiten voor ruim 1250 deelnemers per jaar. KPZ is een katholieke lerarenopleiding met een open identiteit. De hogeschool leidt op tot leraar basisonderwijs in een tweejarige of vierjarige deeltijdvariant. Daarnaast heeft KPZ een eigen masteropleiding: Leiderschap en Innovatie in Kind en Educatie (MLIKE). Verder verzorgt zij samen met andere onderwijsinstellingen twee masteropleidingen: Leren & Innoveren (MLI) en Leadership in Education (MLE). Ook worden meerdere post-hbo erkende diploma-opleidingen verzorgd zoals Specialist Onderwijsbehoeften en Gedrag, Specialist jonge kind, Taalcoördinator en De Nieuwe Leraar. De Raad van Toezicht is op zoek naar

Twee leden van de Raad van Toezicht

 • Profiel onderwijs en onderzoek
 • Profiel bedrijfsvoering en financiën

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht werkt daartoe samen met de  bestuurder op basis van vertrouwen. De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur, staat het College van Bestuur als sparringpartner terzijde en toetst of het College van Bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering daarvan oog heeft voor het belang van KPZ en de maatschappelijke doelstelling die de hogeschool heeft.

 

Profiel onderwijs en onderzoek

Voor deze functie wordt iemand gezocht met:

 • kennis van de ontwikkelingen binnen het hoger beroepsonderwijs;
 • visie op het verbinden van onderzoek, onderwijs en het werkveld;
 • inzicht op de impact die de nieuwe technologieën hebben op het onderwijs;
 • een visie op de flexibilisering van het hoger onderwijs en levenslang leren;
 • kennis van studierendement in relatie tot het nieuwe bekostigingssysteem.

U bent innovatief, denkt vernieuwend, kent de cultuur van het onderwijs goed en heeft affiniteit met primair onderwijs. Een filosofische benadering van de vraagstukken is u niet vreemd. U wordt lid van de commissie onderwijs en onderzoek.

Profiel bedrijfsvoering en financiën

Voor deze positie zoekt de Raad van Toezicht een kandidaat:

 • die ervaring heeft op eindverantwoordelijk of vergelijkbaar niveau met bedrijfsvoering, bij voorkeur binnen onderwijsorganisaties;
 • met kennis van en ervaring met financiële vraagstukken;
 • met inzicht in en ervaring met het werken met publiek geld.

U bent analytisch ingesteld, denkt in grote lijnen en heeft bij het beoordelen van de verschillende financieel gerelateerde vraagstukken een scherp oog voor de details. Ook bent u ontwikkelgericht en ondernemend. U wordt lid van de auditcommissie.

 

In zijn algemeenheid geldt dat de leden van de Raad van Toezicht besluitvaardig, proactief, integer en onafhankelijk zijn en verder dienen te beschikken over:

 • affiniteit met de doelstelling en onderwijsfunctie van de instelling;
 • brede bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • een academisch werk- en denkniveau.

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 2 april a.s. tegemoet.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:

Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720

Laura Wilpstra: 06-20315501//050-4092720