Ga naar de inhoud
Vacature

Sectormanager


Sluitingsdatum
30 mei 2022

‘Wij geloven er in dat ieder mens een waardevol leven leidt. Het is onze kerntaak om mensen met een verstandelijke beperking daarin te ondersteunen en begeleiden.  Met onze overtuiging: Goed leven – Mooi werk – Met elkaar.’ 

Vanboeijen biedt zorg en ondersteuning aan ruim 900 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking op circa 70 locaties, overwegend in Drenthe. 

Met ongeveer 1600 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers helpt Vanboeijen hen bij complexe zorgvragen in wonen, werken, leren en vrije tijd. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, met eigen mogelijkheden en beperkingen, eigen wensen en verlangens. Om kwaliteit aan het leven te kunnen toevoegen, is het nodig elke dag opnieuw te willen ontdekken wat iemand kan en wil. De medewerkers zien het als hun taak de zorg- en dienstverlening daarop aan te passen. Dit wordt georganiseerd op de locaties waar de cliënten wonen en werken. In de relatie en het gesprek tussen cliënten, hun verwanten en medewerkers richt de organisatie zich op het waarmaken van de wensen, dromen en talenten van hun cliënten, binnen de mogelijkheden die er zijn. 

Vanboeijen biedt brede en gevarieerde ondersteuning en begeleiding voor wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd.  

Wij zoeken voor Vanboeijen een sectormanager. De portefeuilleverdeling dient nog gemaakt te worden. De sectormanager gaat direct leiding geven aan acht tot tien zorgmanagers. 

Als sectormanager geef je vorm en inhoud aan de doelstellingen van Vanboeijen, waarbij de kwaliteit van zorg met aandacht voor vakmanschap en werkplezier van medewerkers centraal staat. Samen met de andere sectormanagers draag je hierbij de beleidsverantwoordelijkheid op een aantal portefeuilles, waardoor op thema’s een optimale samenhang in doelen, werkwijze en resultaten ontstaat tussen het primair proces en de ondersteunende diensten. 

Je levert een bijdrage aan het strategisch beleid van Vanboeijen (Wij zijn Vanboeijen 2022 – 2024) en ontwikkelt het tactisch beleid. Het beleid van de organisatie vertaal je naar een sectorplan waarin doelstellingen, resultaten, middelen en planningen voor activiteiten zijn opgenomen.  

Je initieert de dialoog over de kwaliteit en professionaliteit in de dagelijkse zorgverlening binnen de organisatie en draagt bij aan de verdere doorleefde implementatie van de ‘Vanboeijen Manier’. Je bent resultaatverantwoordelijk. Om dit te bereiken geef je op integrale wijze leiding aan je sector. Je begeleidt en coacht daartoe zorgmanagers en gedragswetenschappers bij het creëren van een optimaal woon-, zorg- en begeleidingsklimaat voor de bewoners/cliënten. Je draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een optimale zorg- en dienstverlening binnen kaders. Hiertoe schep je de randvoorwaarden op basis waarvan de medewerker de wensen, dromen en talenten van bewoners/cliënten centraal kunnen stellen en de tevredenheid van bewoners/cliënten en verwanten wordt gewaarborgd. De integrale verantwoordelijkheid betekent dat je ook verantwoordelijk bent voor het financieel beheer, zowel met betrekking tot de exploitatiebegroting als ten aanzien van goedgekeurde investeringen. 

Je initieert en onderhoudt externe contacten en samenwerkingen op regionaal en landelijk niveau in het kader van innovatie en zorgontwikkelingen. Je rapporteert aan de Raad van Bestuur en maakt onderdeel uit van het managementteam.  

Profiel en functie-eisen 

Vanboeijen is op zoek naar een verbindende en doortastende manager die de ‘Vanboeijen Manier’ begrijpt en omarmt en deze visie weten te vertalen naar de dagelijkse praktijk en denken en doen. 

Je bent samenwerkingsgericht, positief ingesteld en kunt, als dat moet, over je eigen schaduw heen stappen. Op het naleven van afspraken neem je eigenaarschap en je bent daadkrachtig en besluitvaardig. Je bent ondernemend, innovatief, “out of the box” denkend, beschikt over een groot probleemoplossend vermogen, denkt in kansen en straalt dat ook uit. Je hebt interesse in wat er gebeurt in de buitenwereld en neemt relevante ontwikkelingen en inzichten graag mee naar ‘binnen’. 

In de interactie met anderen valt de grote mate van empathisch vermogen op, het gericht zijn op samenwerking en het leggen van verbinding. Je bent inspirerend en enthousiasmerend, pakt de regie en weet mensen gemakkelijk en op diverse manieren te verbinden, mee te nemen en te overtuigen. Je reflecterend vermogen en humor dragen hieraan bij. Je beschikt over de flexibiliteit die nodig is om met veranderende omstandigheden om te gaan.  

Als leidinggevende heb je de ambitie om de kwaliteit van zorg op een hoger plan te brengen. Je hebt een richtinggevende stijl van leidinggeven en bewaart de balans tussen dichtbij en afstand als ook tussen organisch laten ontstaan en het in control houden.  

Je zoekt de verbinding met de professionals, staat open voor de mening van de ander, gaat de dialoog op een constructieve wijze aan en hebt een goed oog voor de effecten die jouw besluiten hebben. Je durft duidelijke kaders te stellen en te sturen waar nodig, maar altijd in verbinding. Je voelt de diversiteit van de mensen waarmee je werkt goed aan. Je bent zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar, ongeacht om wie het gaat.  

Het spreekt voor zich dat je, om deze functie succesvol te kunnen vervullen, affiniteit hebt met de doelgroep. Je kunt een duidelijke visie neerzetten op de langdurige zorg binnen de gehandicaptenzorg en bent in staat om sturing en richting te geven aan een kwalitatieve vernieuwing en ontwikkeling. Daarom vragen wij van jou dat je ondernemend en inhoudelijk gedreven, communicatief sterk, besluitvaardig en oplossingsgericht bent en dat je flexibel en doelgericht inspeelt op kansen en gewijzigde omstandigheden. Je zet daarvoor ook je improvisatievermogen in. Je hebt ruime ervaring met bedrijfsvoering, je kunt procesmatig denken en werken en je bent een sterke manager. 

Je bent een ervaren en ondernemende manager die de veranderingen binnen de zorg, de organisatiedoelen en de persoonlijke doelen weet samen te brengen, te verbinden en concreet vorm te geven. Je weet snel te schakelen tussen werken op strategisch, tactisch en operationeel niveau.  

Verder wordt van je verwacht dat je beschikt over: 

  • ruime management ervaring; 
  • ruime ervaring met veranderprocessen, het doorvoeren van cultuurveranderingen; 
  • een visie op innovatieve ontwikkelingen in de zorg, qua methoden, systemen en technologieën; 
  • ervaring met transities en het maken en realiseren van de daarbij behorende plannen;  
  • bij voorkeur een zorginhoudelijke achtergrond; 
  • een relevant netwerk; 
  • een academisch werk- en denkniveau. 

Belangstelling?   

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk  
30 mei a.s. tegemoet.   

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra of Laura Wilpstra, 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.