Ga naar de inhoud
Vacature

Secretaris


Sluitingsdatum
26 september 2023

Voor de Ottema-Kingma Stichting zoeken wij een secretaris. Wij zoeken een spin in het web, iemand die de regierol pakt. Herkent u zichzelf hierin en wilt u vanuit de rol van secretaris bijdragen aan deze stichting die tot doel heeft “het bevorderen van kunst- en cultuurhistorie in Friesland”? Dan komen we graag met u in contact.

Ottema-Kingma Stichting

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) ving haar werkzaamheden aan in 1955 na het overlijden van notaris Nanne Ottema. De OKS heeft een prachtige collectie van ruim 34.000 objecten in haar bezit, die aan 40 tot 45 musea en erfgoedinstellingen in Friesland in bruikleen zijn gegeven, waaronder het Keramiekmuseum Princessehof en het Fries Museum in Leeuwarden. De OKS is ook in staat om nieuwe, bijzondere aankopen te doen.

De OKS is een vermogensfonds met de ANBI status en verwerft onder meer objecten en verzamelingen die van belang zijn voor de openbare collecties in Friesland. Daarnaast stimuleert de OKS wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt relevante publicaties. Ook het ontsluiten van collecties in Friesland voor een breed publiek, zowel in boekvorm als digitaal via internet rekent de OKS tot haar taak. 

Bestuur

De stichting verlangt een bestuur waarin de volgende expertises vertegenwoordigd zijn: financiën, vermogensbeheer, juridisch, collecties en collectiebeheer, de museale wereld, bestuurlijk netwerk en ervaring en kennis van de collectie van de OKS. Deze expertises zijn verdeeld over de vijf bestuursleden die het bestuur vormen. Voor alle leden van het bestuur geldt dat het hebben van een connectie met Friesland en van een brede culturele belangstelling gewaardeerd wordt. Het bestuur (gemiddeld 60+) streeft naar verjonging.

Secretaris

Op korte termijn ontstaat binnen het bestuur de vacature van secretaris. De secretaris van het bestuur is de spreekwoordelijke spin in het web van de organisatie. De functie omvat een groot aantal werkzaamheden en verantwoordelijkheden die in nauwe samenwerking met de bestuursondersteuner kunnen worden uitgevoerd. De taakverdeling tussen secretaris en bestuursondersteuner kan in onderling overleg worden afgestemd.

De secretaris:

 • vormt samen met de andere bestuursleden het integraal verantwoordelijke bestuur van de OKS;
 • ontwikkelt samen met de overige leden van het bestuur de visie en het beleid van de OKS;
 • formuleert, stelt vast en bewaakt de doelstelling van de OKS samen met de overige leden van het bestuur; 
 • heeft een verbindende rol richting de bestuursleden, bestuursondersteuner en externe contacten;
 • bewaakt naleving van de statuten en het bestuursreglement van de OKS en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, o.a. voortvloeiende uit de ANBI status, de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Code Fair Practice;
 • bouwt en onderhoudt externe netwerken en samenwerkingsverbanden en legt hiertoe contacten op bestuurlijk niveau;
 • is verantwoordelijk voor de procesbewaking t.a.v. de bedrijfsvoering van de OKS;
 • draagt zorg voor opvolging informatieverzoeken van, onder andere, de door de OKS aangestelde financiële instellingen. 

Profiel

Voor de functie van secretaris zoekt het bestuur van OKS een spin in het web, iemand die de regierol pakt. Daarnaast beschikt u over bestuurlijke ervaring en strategisch inzicht. Tevens beschikt u over:

 • kennis van en ervaring met administratieve processen en archivering;
 • grote belangstelling voor kunst en cultuur;
 • ervaring met het inzetten van social media;
 • een cultureel en bestuurlijk netwerk in Noord-Nederland.

U bent proactief, een aanjager en u organiseert graag. Daarnaast bent u verbindend en enthousiast. Als persoon bent u integer, betrouwbaar, communicatief sterk en samenwerkingsgericht.

De kandidaat die we zoeken dient woonachtig te zijn in Noord-Nederland, bij voorkeur in Friesland. Tevens dient de kandidaat die het bestuur van OKS zoekt te beschikken over voldoende tijd om deze functie op een adequate wijze inhoud te kunnen geven. 

Belangstelling?

Als u belangstelling heeft voor deze vacature, dan zien wij graag uiterlijk 26 september uw CV en begeleidende brief tegemoet.

Heeft u vragen over de vacature? Neem dan contact op met Annelize Wilpstra: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.