Ga naar de inhoud
Vacature

Regiomanager


Sluitingsdatum
27 maart 2023

Zoek je een managementpositie in een organisatie die tot doel heeft dat alle inwoners in Drenthe mee kunnen (blijven) doen naar eigen kunnen, dat Drenthe leest, dat Drenthe leert en ontwikkelt en dat Drenthe digitaal inclusief is? Lees dan verder. 

Biblionet Drenthe zoekt een regiomanager!

We zoeken een ervaren richtinggevende, faciliterende en ondersteunende manager. Een manager die werkt vanuit “gezag zonder macht”, helder is in het stellen van doelen en de professionals de ruimte geeft om de doelen te realiseren. Iemand die het principe “afspraak is afspraak” hanteert. Iemand die werkt vanuit verbinding, gericht is op samenwerking, heel gemakkelijk contact maakt met uiteenlopende mensen en over een goed ontwikkelde politieke antenne beschikt. 

De manager die we zoeken geeft ruimte aan de medewerkers en beschikt over de sensitiviteit die nodig is om zijn of haar leidinggevende bij bepaalde ontwikkelingen in de regio aangesloten te houden. De persoonlijke kenmerken die passen, zijn: resultaatgericht, energiek, positief ingesteld, sensitief, zorgvuldig, integer, analytisch, creatieve probleemoplosser, geen negen-tot-vijf mentaliteit.

Als regiomanager word je verantwoordelijk voor de regio Midden Drenthe, een van de drie regio’s binnen Biblionet Drenthe en geef je direct leiding aan rond de 20 medewerkers. Binnen de functiedriehoek in de regio ben je eindverantwoordelijk voor de resultaten uit het jaarplan, zowel inhoudelijk als voor het financiële resultaat. Zelf leg je verantwoording af aan de manager Bibliotheken, lid van het MT.

Voor het succesvol vervullen van deze functie dien je over de volgende kennis en ervaring te beschikken:

  • managementervaring;
  • bedrijfsmatige achtergrond en het vermogen om de financiële stromen binnen de regio snel eigen te maken;
  • kennis van en ervaring met methoden en technieken van planmatig werken (integraal werkplan, projectmanagement, scrum)
  • ervaring met verandermanagement;
  • ervaring met het werken binnen een politieke gemeentelijke en provinciale context;
  • het vermogen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van strategisch beleid en het vermogen om het strategische beleid te vertalen naar beleid voor de eigen regio;
  • het vermogen om de doelen te vertalen binnen de lokale begroting op basis van de beschikbare subsidies;
  • kennis van de Wsob, de (jaar)plannen van de SPN, VOB en KB of het vermogen deze kennis snel te vergaren en eigen te maken;
  • het vermogen om zich de product- en dienstportfolio van Biblionet Drenthe én de waarde propositie van de eigen regio snel eigen te maken.

Het is een functie voor 28 tot 32 uur per week.

De organisatie

Biblionet Drenthe bestaat uit negen gemeentelijke bibliotheekorganisaties, de provinciale ondersteuningsinstelling voor alle Drentse bibliotheken en een professionele backoffice. Biblionet Drenthe is een deskundige partner als het gaat om verbetering van digitale vaardigheden van burgers, de aanpak van laaggeletterdheid en projecten voor het onderwijs. Er werken 125 medewerkers, samen met ongeveer 650 vrijwilligers. Vanuit de strategische visie werkt Biblionet Drenthe aan een platform waar bewoners van Drenthe elkaar kunnen ontmoeten, zich volop kunnen ontspannen, de wereld om zich heen kunnen ontdekken en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. De organisatie biedt inwoners en organisaties de ruimte en de mogelijkheid om te ontwikkelen en te ontmoeten, maar ook om informatie te verzamelen en (digitaal)vaardig te blijven.

“Wij dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van inwoners in Drenthe (via een sterk en sociaal Drents bibliotheeknetwerk)”

Dit vanuit de visie dat iedereen er toe doet en mee moet kunnen doen in de huidige Drentse samenleving. Deze missie wordt vormgegeven vanuit drie centrale uitgangspunten: lezen, leren en (be)leven. Biblionet Drenthe wil het platform zijn waar inwoners en organisaties van Drenthe hun informatie, kennis en cultuur uitwisselen en verbindingen met elkaar aangaan. Dat kan uit verschillende vormen bestaan: fysiek, digitaal, mobiel of een andere vorm. Binnen het platform wordt de vraag opgehaald en worden de diensten en producten aangeboden. Bij gebruikers, bezoekers en leden wordt daarom het halen en brengen van informatie en kennis gestimuleerd. Biblionet Drenthe levert professionele service en is de wegwijzer in de wereld van kennis en informatie. Het uiteindelijke doel van de organisatie is hierbij de persoonlijke wereld van mensen te verdiepen en te verrijken. 

Belangstelling?

Mocht je aanvullende informatie willen, dan kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720.

We zien je CV en begeleidende brief graag voor 27 maart 2023 tegemoet.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.