Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht | profiel bedrijfsvoering


Sluitingsdatum
24 april 2023

Voor Proloog zoeken wij een lid Raad van Toezicht met een achtergrond in bedrijfsvoering. Ben je daarnaast innovatief, ondernemend en samenwerkingsgericht? Dan komen we graag in contact.

Proloog

Proloog heeft 23 basisscholen in Leeuwarden, Techum, Goutum, Warten, Wergea, Jirnsum, Grou, Reduzum en Lekkum. Het is een onderwijsinstelling waar veel ruimte is voor diversiteit, talentontwikkeling en aandacht voor elkaar.

Bij Proloog werken ruim 450 medewerkers die allemaal met hart en ziel bijdragen aan kwalitatief en aansprekend onderwijs. Dit doen zij door ervoor te zorgen dat zij doen waar ze goed in zijn. Proloog draagt zorg voor de persoonlijke ontwikkeling van haar leerlingen én medewerkers. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht stelt het strategisch beleidsplan vast en houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de uitvoering daarvan. De Raad van Toezicht let daarbij op de effecten, de processen, de maatschappelijke positie en de functie die stichting Proloog heeft. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van het College van Bestuur en de kritische sparringpartner en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur. Er wordt gewerkt met een jaaragenda die afgeleid is van de beleidsagenda. De samenwerking tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur wordt door de betrokkenen als positief en constructief ervaren. 

De Raad van Toezicht vergadert regulier vijf tot zes keer per jaar. Maandelijks heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht overleg met de bestuurder. De agenda voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder gezamenlijk opgesteld. Daarnaast legt de Raad van Toezicht jaarlijks bij minimaal twee scholen werkbezoeken af, is er jaarlijks een themadag, twee keer per jaar overleg met de GMR en wordt van de leden verwacht dat zij bij verschillende speciale aangelegenheden aanwezig zijn. Op verzoek van de Raad van Toezicht worden vergaderingen incidenteel bijgewoond door externe deskundigen, zoals de accountant bij de bespreking van de jaarrekening. 

De Raad van Toezicht werkt met drie commissies die elk drie tot viermaal per jaar een eigen overleg met de bestuurder en/of de directeur Onderwijs of Bedrijfsvoering (financiën) hebben: 

  • Auditcommissie Onderwijs en Kwaliteit
  • Auditcommissie Financiën
  • Remuneratiecommissie 

Vacature

De kandidaat die gezocht wordt voor deze vacante positie is iemand die kennis heeft van en eindverantwoordelijke ervaring heeft met bedrijfsvoering, waaronder ook HR, digitalisering, financiën en huisvesting. Je bent zakelijk, pragmatisch, nieuwsgierig, out of the box denkend, innovatief, ondernemend en samenwerkingsgericht. 

Toezichthoudende ervaring is niet vereist, maar de gezochte kandidaat dient wel over de skills te beschikken om zich het vak van toezichthouder snel eigen te maken. Met de benoeming van deze kandidaat wil de Raad van Toezicht graag de gemiddelde leeftijd verlagen.

We zoeken iemand die woonachtig is  in Noord-Nederland. 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan ontvangen wij graag uiterlijk 24 april je motivatiebrief en CV.

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Annelize Wilpstra: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.