Ga naar de inhoud
Vacature

Directeur Bedrijfsvoering


Sluitingsdatum
9 januari 2024

Voor de onderwijsinstelling Proloog zoeken wij een Directeur Bedrijfsvoering. We zoeken iemand met ervaring op strategisch en tactisch niveau met alle facetten van bedrijfsvoering. Heb jij deze ervaring, heb je ervaring met het aansturen van professionals en ben je als leidinggevende laagdrempelig en toegankelijk? Dan komen we graag in contact. 

Proloog

Proloog heeft 23 basisscholen in Leeuwarden, Techum, Goutum, Warten, Wergea, Jirnsum, Grou, Reduzum en Lekkum. Het is een onderwijsinstelling waar veel ruimte is voor diversiteit, talentontwikkeling en aandacht voor elkaar. 

Bij Proloog werken circa 500 medewerkers, die allemaal met hart en ziel bijdragen aan kwalitatief en aansprekend onderwijs. Dit gebeurt door ervoor te zorgen dat zij doen waar ze goed in zijn. Proloog draagt zorg voor de persoonlijke ontwikkeling van haar leerlingen én medewerkers.  

Dit komt ook terug in de onderstaande missie en visie van Proloog.

Missie 

Stichting Proloog staat voor goed openbaar onderwijs en het bieden van gelijke kansen aan alle kinderen. Onder het motto ‘worden wie je bent’ krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen. Wij zetten in op de ontwikkeling van integrale kindcentra, waarbij onderwijs en opvang nauw samenwerken. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van het kind in de volle breedte. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.

Visie 

Onze visie is gebaseerd op vier kernwaarden: ontwikkelen, nieuwsgierigheid, samenwerking en uitdaging. Samen streven we naar continue ontwikkeling door nieuwsgierig te zijn en uitdagingen aan te gaan. Ons onderwijs richt zich op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. 

Kwalificatie betekent voor ons dat we voor alle IKC’s/scholen passende ambitieuze normen opstellen die minimaal voldoen aan de eisen van de inspectie. We stimuleren leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Hierbij hebben we nadrukkelijk en extra aandacht voor de basisvakken rekenen, taalverzorging en burgerschap. We dagen onze scholen uit om eigen doelen te stellen die het onderwijs verbeteren en passen bij de leerlingpopulatie.

Met socialisatie helpen we kinderen zich te ontwikkelen tot goede wereldburgers. We omarmen de kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. In onze IKC’s/scholen leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen en kritisch te denken, vanuit democratische waarden. We bieden leerlingen een gezonde, veilige en passende leeromgeving waarin zij samen met klasgenoten en leerkrachten steeds meer kunnen worden wie ze zijn.

Bij persoonsvorming gaat het erom dat we kinderen uitdagen eigen normen en waarden te ontwikkelen en te leren reflecteren op het eigen handelen. We leren de kinderen om zichzelf te worden: een zelfstandig individu dat vrij is, zelf keuzes kan maken, verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en de wereld om hem/haar heen.

Organisatie

Het primaire proces, het geven van goed onderwijs, staat bij Proloog centraal. Er wordt veel overgelaten aan het initiatief van directie en medewerkers.  

Het personeel is intrinsiek gemotiveerd, zelfbewust en gericht op meesterschap. De directie fungeert als  gesprekspartner en is gericht op samenwerking. Het bestuur is verbindend, ondersteunend en functioneert als klankbord. Toezichthouders hebben een onafhankelijke, strategische en reflecterende rol. Dit past goed bij de missie en visie van Proloog.  

Proloog kent een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht met vijf leden. De organisatie hanteert de Code Goed Bestuur.  

Functie en profiel

Als directeur bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor financiën, vastgoed, huisvesting, facilitaire zaken en personeel en organisatie. Tevens ben je verantwoordelijk voor ICT, AVG, PR en communicatie. Je stuurt de interne afdelingen direct aan en zorgt voor verbinding. Het gaat om circa 10 medewerkers. 

Het onderhouden van externe contacten met onder meer de gemeente Leeuwarden en de provincie Friesland is onderdeel van je functie. 

Je maakt deel uit van het kernteam dat voorgezeten wordt door de bestuurder. In het kernteam hebben zitting: de directeur onderwijs, de directeur bedrijfsvoering en de bestuursondersteuner. 

De kandidaat die we zoeken heeft een bedrijfseconomische achtergrond. Je hebt ervaring op strategisch en tactisch niveau met alle facetten van bedrijfsvoering. Hieronder vallen onder andere huisvesting- en bouwvraagstukken, facilitaire zaken, vraagstukken op het gebied van personeel en organisatieontwikkeling, PR- en communicatie, digitalisering en financiën.

Je hebt een integrale benadering van vraagstukken en kijkt over de grenzen van aandachtsgebieden heen. Je denkt en handelt strategisch en grensoverstijgend. Tevens heb je een goed oog voor de gewenste servicegerichtheid van de ondersteunende diensten. Je gevoel voor cijfers is goed ontwikkeld; je kijkt naar het verhaal achter de cijfers en stuurt daarop. Daarbij houd je altijd oog voor de effecten van besluiten. 

Als leidinggevende ben je laagdrempelig, toegankelijk en luister je objectief. Je hebt ervaring met het aansturen van professionals en geeft hen de ruimte en het vertrouwen die nodig is. Ook weet je gebruik te maken van de kennis en de kunde die aanwezig is. Je hebt lef en durft zaken te benoemen.

De kandidaat die we zoeken beschikt over reflecterend vermogen, ook naar zichzelf. Je hebt een stevige persoonlijkheid en je kunt op een goede en constructieve manier de dialoog voeren. Daarbij ben je duidelijk in de communicatie. Als persoon ben je flexibel en weet je gemakkelijk te schakelen tussen de verschillende vraagstukken. Tevens kun je gemakkelijk omgaan met uiteenlopende mensen. Je bent analytisch, besluitvaardig en je weet door te pakken. Maar je beschikt ook over het vermogen om de tijd te nemen die nodig is om vraagstukken van verschillende kanten te bekijken. 

Je bent breed geïnteresseerd, organisatiesensitief, samenwerkingsgericht en verbindend. Tevens heb je lef en ben je nuchter en pragmatisch ingesteld. 

Gelet op de samenstelling van het kernteam gaat de voorkeur uit naar een man.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 9 januari 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.