Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
3 juli 2023

Voor Stichting Primenius zoeken we een lid voor de Raad van Toezicht die veel ervaring heeft met kinderopvang. Wil jij vanuit een toezichthoudende rol bijdragen aan het onderwijs en de opvang, die door Stichting Primenius op een kwalitatief hoogwaardige, persoonlijke en ontwikkelingsgerichte manier wordt geboden? Dan komen we graag in contact en nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Stichting Primenius

Bij Stichting Primenius staat het kind (echt) centraal door in het ontwikkelproces het kind ook daadwerkelijk te betrekken. Wij bieden een veilige, uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle omgeving. Dit biedt kinderen een optimale mogelijkheid om op een prettige manier samen te leren en zich te ontwikkelen. Kinderen leren omgaan met onderlinge verschillen en ieder kind wordt gestimuleerd om met zijn of haar talenten het beste uit zichzelf te halen.

Stichting Primenius verzorgt onderwijs en ondersteuning op 34 locaties in de provincies Groningen en Drenthe, waarvan 22 locaties een of meerdere vormen van vve (voorschoolse en vroegschoolse educatie) of kinderopvang aanbieden. Primenius heeft in totaal 5.000 kinderen in het onderwijs en 1.200 kinderen in de opvang. De organisatie telt 750 personeelsleden. Zij werken met 14 gemeenten en zijn betrokken bij drie samenwerkingsverbanden binnen het onderwijs. 

Het onderwijs en de opvang van Stichting Primenius zijn kwalitatief hoogwaardig, persoonlijk en ontwikkelingsgericht. De scholen en de kinderopvang werken vanuit een gezamenlijk gedragen visie, gebaseerd op de uitgangspunten van het katholiek sociaal denken.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is integraal verantwoordelijk en houdt waardengericht toezicht op de strategische beleidscyclus, alsmede op alle inhoudelijke beleidsterreinen. De missie van de Raad van Toezicht is: Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor betrokken en professioneel toezicht. 

Als leidende normen hanteert de Raad van Toezicht: heldere afspraken, rolvastheid, het goede gesprek, transparante informatievoorziening, betrokken toezicht, zelfreflectie en verantwoording afleggen. De Raad van Toezicht laat zich door deze normen leiden en laat zich intern en extern aanspreken op naleving. 

Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij in staat zijn om toezichtmatig te denken en zicht te krijgen en te houden op de relevante beleidsvelden, zoals Onderwijs, Kinderopvang, Kwaliteit & Identiteit, Personeel & Organisatie, Financiën, Materieel & Huisvesting. 

Van de toezichthouders wordt verwacht dat zij in staat zijn om als toezichthouder relaties te ontwikkelen en onderhouden met zowel externe als interne partijen (overheden, marktpartijen, de medezeggenschapsraad en andere stakeholders). Daarnaast beschikken zij over strategisch denkvermogen om de interne en relevante externe ontwikkelingen in de omgeving van de instelling te duiden. Zij zijn in staat afstand te kunnen nemen van de dagelijkse praktijk en zich te concentreren op hoofdlijnen en op het langetermijnbeleid en deze te koppelen aan de prestaties en einddoelen van de organisatie.

De leden van de Raad van Toezicht zijn open, warm betrokken en rolvast. Van hen wordt verwacht dat zij onafhankelijk en kritisch denken en beschikken over zelfreflecterend en zelfcorrigerend vermogen, inclusief het vermogen om verschillen in denkwijzen positief te beïnvloeden. De leden van de Raad van Toezicht handelen ethisch en integer; zij hebben een moreel kompas. Dit combineren zij met een onderzoekende houding, brede maatschappelijke interesse en een visie op toezichthouden in het onderwijs en de kinderopvang. Van alle leden wordt verwacht dat zij beschikken over:

  • academisch werk- en denkniveau;
  • visie op goede kinderopvang, goed onderwijs en visie op het bevorderen van kansengelijkheid in opvang en onderwijs;
  • visie op toezichthouden;
  • bekendheid met het gebied waarbinnen de stichting werkzaam is;  
  • kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen; 
  • uitstekende communicatieve vaardigheden; 
  • voldoende tijd om de functie op een goede wijze invulling te geven.

Profiel

Voor dit profiel zoeken we een kandidaat die veel ervaring heeft met de kinderopvangsector en een visie heeft op de ontwikkelingen die in deze sector de komende jaren gaan plaatsvinden. Tevens is het belangrijk dat de kandidaat die gezocht wordt ervaring heeft met, of in ieder geval kennis heeft over, het ontwikkelen van integrale kindcentra. 

Het hebben van een relevant netwerk in de regio is een pre. Tevens wordt verwacht dat je een beschouwende en nieuwsgierige attitude hebt en affiniteit hebt met het katholieke gedachtengoed.

Voor deze vacature is toezichthoudende ervaring een vereiste.  

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan ontvangen we graag uiterlijk 3 juli 2023 jouw CV en begeleidende brief.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.