Ga naar de inhoud

Bestuurder

Reactietermijn geslotenWij zoeken voor BCM Ouderenzorg een bestuurder met ruime ervaring in bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Iemand die innovatief is, ‘out of the box’ denkt en gepaste risico’s durft te nemen.  

BCM Ouderenzorg biedt ouderen die langdurige en/of intensieve zorg nodig hebben een fijne en veilige plek om te wonen. Er worden daarnaast ook woningen verhuurd aan cliënten die minder intensieve zorg nodig hebben. Er kan dan gebruik worden gemaakt van thuiszorg of huishoudelijke hulp. BCM kijkt constant vooruit en anticipeert op veranderingen en ontwikkelingen in de zorg.

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn geslotenPer 1 januari 2023 zijn de Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland – Weststellingwerf  (SVOSW) en de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf (SOVOO) gefuseerd. De nieuwe stichting heeft de naam Simant gekregen, met als ondertitel ‘Voor kansrijk onderwijs’. 

Er wordt gezocht naar iemand met kennis van en ervaring op het gebied van HR en onderwijs, die de dynamiek van het onderwijs kent, zicht heeft op de ontwikkelingen in het onderwijs en wat die betekenen voor leerkrachten.

Voorzitter Raad van Toezicht

Reactietermijn geslotenPer 1 januari 2023 zijn Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland – Weststellingwerf  (SVOSW) en de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf (SOVOO) gefuseerd. De nieuwe stichting heeft de naam Simant gekregen, met als ondertitel ‘Voor kansrijk onderwijs’. 

De kandidaat die gezocht wordt voor de rol van voorzitter, beschikt over ruime toezichthoudende ervaring en de ervaring en het vermogen om op verbindende en sturende wijze de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen. 

Programmamanager Integrale Veiligheid

logo hanzehogeschool

Reactietermijn gesloten De Hanzehogeschool Groningen is een multisectorale kennisinstelling, waar toegepast praktijkgericht onderzoek en innovatie geïntegreerd zijn in het onderwijs. De Hanzehogeschool Groningen is een hogeschool met een stevige regionale binding en met internationale ambities die vooroploopt in de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. 

Een groot en belangrijk onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen is het Facilitair Bedrijf, met ruim 220 medewerkers. Integrale veiligheid is een van de speerpunten van het Facilitair Bedrijf.

Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor de regievoering op en coördinatie van Integrale Veiligheid. Je adviseert hierover het College van Bestuur.  

Sectormanager

Reactietermijn gesloten Vanboeijen biedt zorg en ondersteuning aan ruim 900 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking op circa 70 locaties, overwegend in Drenthe.  

Met ongeveer 1600 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers helpt Vanboeijen hen bij complexe zorgvragen in wonen, werken, leren en vrije tijd. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, met eigen mogelijkheden en beperkingen, eigen wensen en verlangens.

Wij zoeken voor Vanboeijen een sectormanager met als portefeuille sector complexe zorg.  

Als sectormanager geef je vorm en inhoud aan de doelstellingen van Vanboeijen, waarbij de kwaliteit van zorg met aandacht voor vakmanschap en werkplezier van medewerkers centraal staat. Samen met de andere sectormanagers draag je hierbij de beleidsverantwoordelijkheid op een aantal portefeuilles, waardoor op thema’s een optimale samenhang in doelen, werkwijze en resultaten ontstaat tussen het primair proces en de ondersteunende diensten.

Lid raad van toezicht | profiel zorgtransformatie

Reactietermijn gesloten Vanboeijen biedt zorg en ondersteuning aan circa 900 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking op ruim 70 locaties, overwegend in Drenthe.   

Met ongeveer 1.600 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers helpt Vanboeijen hen bij complexe zorgvragen in wonen, werken, leren en vrije tijd. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, met eigen mogelijkheden en beperkingen, eigen wensen en verlangens. Om kwaliteit aan het leven te kunnen toevoegen, is het nodig elke dag opnieuw te willen ontdekken wat iemand kan en wil.Vanboeijen biedt zorg en ondersteuning aan circa 900 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking op ruim 70 locaties, overwegend in Drenthe.   

Met ongeveer 1.600 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers helpt Vanboeijen hen bij complexe zorgvragen in wonen, werken, leren en vrije tijd. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, met eigen mogelijkheden en beperkingen, eigen wensen en verlangens. Om kwaliteit aan het leven te kunnen toevoegen, is het nodig elke dag opnieuw te willen ontdekken wat iemand kan en wil.

De kandidaat die wij zoeken voor het invullen van deze positie binnen de raad van toezicht heeft kennis van en een visie op de transformatie die gaande is in de (gehandicapten) zorg.

Lid raad van toezicht | financieel profiel

Reactietermijn gesloten Vanboeijen biedt zorg en ondersteuning aan circa 900 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking op ruim 70 locaties, overwegend in Drenthe.   

Met ongeveer 1.600 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers helpt Vanboeijen hen bij complexe zorgvragen in wonen, werken, leren en vrije tijd. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, met eigen mogelijkheden en beperkingen, eigen wensen en verlangens. Om kwaliteit aan het leven te kunnen toevoegen, is het nodig elke dag opnieuw te willen ontdekken wat iemand kan en wil.

Voor deze vacature zoeken wij iemand met toezichthoudende ervaring, een stevig financieel profiel (bij voorkeur een RA/RC achtergrond) en actuele kennis van financiering in de zorg.

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugdhulp. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan circa 10.000 kinderen en jongeren.

Voor Accare zijn wij op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht met een bestuurlijk profiel.

Voorzitter Raad van Toezicht

Reactietermijn geslotenVCOG stond voor Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen. De verenigingsstructuur is recent verlaten en omgezet naar een stichting. De stichting bestaat uit tien christelijke basisscholen, een oecumenische school, een school voor algemeen bijzonder onderwijs en geeft onderwijs en opvang aan 3.400 kinderen. Daarnaast hebben drie van de scholen een eigen kinderopvang in de school en een Integraal Kind Centrum (IKC).

Binnenkort ontstaat er een vacature voor de voorzitter van de Raad van Toezicht van VCOG.

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn geslotenVCOG stond voor Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen. De verenigingsstructuur is recent verlaten en omgezet naar een stichting. De stichting bestaat uit tien christelijke basisscholen, een oecumenische school, een school voor algemeen bijzonder onderwijs en geeft onderwijs en opvang aan 3.400 kinderen. Daarnaast hebben drie van de scholen een eigen kinderopvang in de school en een Integraal Kind Centrum (IKC).

Binnenkort ontstaat er in de Raad van Toezicht van VCOG een vacature voor een lid, met het aandachtsgebied onderwijs en kinderopvang. Deze vacature voor lid Raad van Toezicht is specifiek op voordracht van de GMR. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.