Ga naar de inhoud

Lid Raad van Toezicht – onderwijs en kinderopvang

Stichting Primenius en Stichting Tamariki verzorgen onderwijs en ondersteuning, kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang in Groningen en Drenthe.

Wij zoeken voor hen twee (aankomende) leden voor de Raad van Toezicht. Bij Primenius & Tamariki streeft men naar verjonging en diversiteit. Ervaring als toezichthouder is geen vereiste. Betrokkenheid bij de regio wordt wel belangrijk gevonden. 

Bij Primenius en Tamariki staat het kind (echt) centraal door in het ontwikkelproces het kind ook daadwerkelijk te betrekken. Kinderen leren omgaan met onderlinge verschillen en ieder kind wordt gestimuleerd om met zijn of haar talenten het beste uit zichzelf te halen. 

Lid Raad van Toezicht – financiën

Stichting Primenius en Stichting Tamariki verzorgen onderwijs en ondersteuning, kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang in Groningen en Drenthe.

Wij zoeken voor hen twee (aankomende) leden voor de Raad van Toezicht. Bij Primenius & Tamariki streeft men naar verjonging en diversiteit. Ervaring als toezichthouder is geen vereiste. Betrokkenheid bij de regio wordt wel belangrijk gevonden. 

Bij Primenius en Tamariki staat het kind (echt) centraal door in het ontwikkelproces het kind ook daadwerkelijk te betrekken. Kinderen leren omgaan met onderlinge verschillen en ieder kind wordt gestimuleerd om met zijn of haar talenten het beste uit zichzelf te halen. 

Lid Raad van Toezicht – financieel profiel

Wij hebben oog voor het kind en versterken dit door oog te hebben voor ouders, sociale partners en onze eigen collega’s: Oog voor iedereen!
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur en de medewerkers van
CKC Drenthe onderwijs en opvang, de doelstellingen van de stichtingen, realiseren. Dat betekent dat de Raad van Toezicht naar binnen en naar buiten kijkt.

Bij CKC Drenthe verzorgen ongeveer 750 professionals christelijk basisonderwijs en kinderopvang aan zo’n 6.500 kinderen op 30 kindcentra.

Wij zoeken voor hen voor de Raad van Toezicht een lid met een financieel profiel.

Lid Raad van Toezicht – profiel mens en organisatie

Wij hebben oog voor het kind en versterken dit door oog te hebben voor ouders, sociale partners en onze eigen collega’s: Oog voor iedereen!
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur en de medewerkers van
CKC Drenthe onderwijs en opvang, de doelstellingen van de stichtingen, realiseren. Dat betekent dat de Raad van Toezicht naar binnen en naar buiten kijkt.

Bij CKC Drenthe verzorgen ongeveer 750 professionals christelijk basisonderwijs en kinderopvang aan zo’n 6.500 kinderen op 30 kindcentra.

Wij zoeken voor hen voor de Raad van Toezicht een lid met een profiel mens en organisatie.

Lid Raad van Toezicht

Voor Stichting Aves zoeken wij een lid voor de Raad van Toezicht, een ervaren toezichthouder met ruime bestuurlijke ervaring en een protestants-christelijke achtergrond.

Eén bestuur, vier denominaties en 34 scholen voor primair onderwijs met een eigen identiteit. Dat is Aves!

Aves is een stichting met een tweehoofdig College van Bestuur als bevoegd gezag en een Raad van Toezicht als interne toezichthouder. De stichting bestuurt en verbindt scholen in de gemeenten Noordoostpolder, Kampen en Steenwijkerland. Er zijn ongeveer 4.675 leerlingen. Integriteit, identiteit, verbondenheid, autonomie, verantwoordelijkheid, samenwerking en kwaliteit staan centraal.

Lid Raad van Toezicht

‘Het is de missie van DNK om hét podium in Assen te zijn voor ontwikkeling en ontspanning. Waar informatie, ervaringen en ontmoetingen een aantoonbare en onmisbare meerwaarde opleveren voor ons publiek. DNK is dé culturele organisatie die Assen verbindt, verrijkt en inspireert.’  

Vanuit haar functie als bibliotheek, bioscoop en theater biedt DNK een diverse programmering aan. Met de bioscoop, het theater, de bibliotheek (met bijna 19.000 leden), educatie en zakelijk & verhuur is het aanbod breed. 

Voor DNK zoeken wij een lid voor de Raad van Toezicht met een stevig HR-profiel en een achtergrond in organisatieontwikkeling op een eindverantwoordelijk niveau.

Lid Raad van Toezicht

‘Het is de missie van DNK om hét podium in Assen te zijn voor ontwikkeling en ontspanning. Waar informatie, ervaringen en ontmoetingen een aantoonbare en onmisbare meerwaarde opleveren voor ons publiek. DNK is dé culturele organisatie die Assen verbindt, verrijkt en inspireert.’

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het bestuur, en de medewerkers van DNK de doelstelling van de stichting realiseren.

Binnen de Raad van Toezicht is een vacature ontstaan waarvoor wij een ervaren toezichthouder zoeken voor het profiel cultureel leiderschap.

Corporate Communication Manager

MF Shipping Group in Farmsum is wereldwijd actief als scheepsmanager, gespecialiseerd in management van multi-purpose schepen, olietankers, cement carriers, Ro-Ro en Ferry. De onafhankelijke scheepsmanagementonderneming biedt een breed palet aan hoogwaardige maritieme diensten, gericht op schepen over de hele wereld. De organisatie ondersteunt, faciliteert en ontzorgt rondom alle facetten van scheepsmanagement en vlootbeheer aan internationaal opererende third party scheepseigenaren. De innovatieve organisatie anticipeert vroegtijdig op nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in de branche. De focus ligt daarbij op innovatief en duurzaam ondernemen.

Bij MF Shipping Group is een vacature ontstaan voor een corporate communication manager.

Directeur-bestuurder

Reactietermijn gesloten. Wold & Waard is een woningcorporatie die een belangrijke rol vervult voor vele bewoners in het Westerkwartier. Het is een organisatie die ambitie heeft en lef toont. Wold & Waard biedt woningen aan in 34 dorpen in de gemeente Westerkwartier. De corporatie verhuurt in totaal circa 5.500 woningen voor gezinnen, ouderen en jongeren. De huurder staat centraal.

Bij de organisatie ontstaat een vacature voor directeur-bestuurder. Wold & Waard zoekt hiervoor een maatschappelijk ondernemer, die de onderscheidende aspecten van de corporatie versterkt en tegelijkertijd de organisatie in de komende jaren verder ontwikkelt.

Assistant Executive Search

Reactietermijn gesloten. Wij zoeken voor ons eigen bureau een nieuwe collega.

Talent Performance is een bureau dat zich richt op executive search en interim-management voor sleutelposities op strategisch en tactisch niveau. We zijn een klein en hecht team, dat intensief met elkaar samenwerkt voor uiteenlopende opdrachtgevers.

Wij zoeken een assistant executive search, een organisatietalent dat goed kan schrijven.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.