Ga naar de inhoud

lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. RIBW Groep Overijssel bevordert de geestelijke gezondheidszorg en begeleidt en ondersteunt mensen met een psychische en psychiatrische kwetsbaarheid bij het wonen, werken en leren, zodat ze hun dagelijks leven zo veel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Bij de begeleiding gaat RIBW Groep Overijssel uit van de wensen en mogelijkheden van de cliënt en wordt ondersteuning geboden daar waar de cliënt woont, werkt, leert en recreëert. De organisatie heeft diverse locaties in Overijssel en telt circa 650 fte medewerkers. Het Centraal Bureau is gevestigd in Zwolle. In de Raad van Toezicht ontstaat medio dit jaar een vacature.

lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Het Groninger Museum is een van de topattracties van de provincie Groningen en is bekend om zijn veelzijdige en spraakmakende tentoonstellingen en het spectaculaire gebouw. Als een van de aangewezen cultuurpijlers in/door de provincie Groningen draagt het museum bij aan het aantrekkelijker maken van Groningen door een breed en kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod. Het museum geniet grote nationale en internationale bekendheid door zijn originele presentaties, innovatieve overdrachtsvormen en gevarieerde kunstcollectie. Het Groninger Museum richt zich op een breed publiek.

leden Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. CVO Noord-Fryslân is een vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De vereniging bestaat uit drie scholen, het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden, CSG Comenius in Leeuwarden en CSG Ulbe van Houten in St. Annaparochie, waar circa 4.000 leerlingen voortgezet onderwijs volgen. Het totale personeelsbestand telt 364 fte.

De Raad van Toezicht, bestaande uit zes leden, houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur van de vereniging en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Dit geldt voor zowel de beleidsvoorbereiding als voor de beleidsuitvoering.

ondernemende directeur-bestuurder

Reactietermijn gesloten. Pathologie Friesland verricht de klinische pathologie diagnostiek voor huisartsen en verpleeghuisartsen in de regio en voor de Friese ziekenhuizen Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Nij Smellinghe te Drachten, Antonius Ziekenhuis te Sneek, De Tjongerschans te Heerenveen en Medisch Centrum Sionsberg te Dokkum. Met al deze partijen bestaat een goede relatie en samenwerking. Ten behoeve van de opleiding is Pathologie Friesland geaffilieerd aan de afdeling Pathologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Bij Pathologie Friesland zijn circa 75 medewerkers werkzaam, waaronder twaalf klinisch pathologen en een moleculair bioloog.

manager – portefeuille sociale veiligheid

Reactietermijn gesloten. “Samen beschermen, bewaken en bevorderen wij de gezondheid en de sociale veiligheid in Drenthe”.
GGD Drenthe werkt aan gezondheid voor de Drenten. Er zijn veel ontwikkelingen in het maatschappelijk en fysieke domein waar GGD Drenthe haar bijdrage aan levert. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is de transformatie van de nog jonge taken van de gemeenten vanuit de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewet. Dit vraagt van gemeenten, maar zeer zeker ook van haar uitvoeringspartners, een proactieve en flexibele inzet. Gemeenten willen een GGD die hen deskundig en objectief adviseert en ondersteunt.

lid Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. Dokterszorg Friesland werkt vanuit de drijfveer ‘hart voor huisartsenzorg’. Samen met huisartsen en (keten-)partners ontwikkelt Dokterszorg Friesland moderne diensten en producten die de Friese huisartsen ondersteunen en ontzorgen. Door te zorgen voor actuele kennis en advies kan de huisarts zijn praktijk toekomstgericht beheren en ontwikkelen. Dokterszorg Friesland is een organisatie van en voor huisartsen en is provinciebreed georganiseerd. Dokterszorg heeft twee divisies, de divisie Doktersdiensten (ondernemend dienstverlenen) en de divisie Dokterswacht (acute zorg huisartsenposten). Dokterszorg Friesland is een BV zonder winstoogmerk.