Ga naar de inhoud

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Biblionet Drenthe is de provinciale ondersteuningsinstelling ten aanzien van de wettelijke bibliotheektaken in Drenthe. Biblionet Drenthe ondersteunt twaalf bibliotheken en fungeert als backoffice voor de bibliotheken in negen gemeenten. Samen met deze bibliotheken vormt Biblionet Drenthe één organisatie waar 120  medewerkers, bijgestaan door ongeveer 600 vrijwilligers, werken. Het werkgebied van Biblionet Drenthe telt 46 bibliotheken en twee bibliobussen. Ook is er op 211 scholen een bibliotheekvestiging. Als innovatieve organisatiespecialist en regionale schakel draagt Biblionet Drenthe bij aan het succes en de kwaliteit van het bibliotheekwerk in Drenthe. Biblionet Drenthe verleent diensten op het gebied van o.a. werkgeverschap (HR), financiën, ICT, collectievorming, marketing & communicatie, secretariaat, facilitaire zaken en logistiek.

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Cosis is een zorgorganisatie met als werkgebied de provincies Groningen en Drenthe, waarin sinds 2018 de organisaties NOVO en Promens Care verenigd zijn. Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen en te houden op hun leven. Bij Cosis werken vanuit meer dan 200 (woon)locaties in de provincies Groningen en Drenthe meer dan 3.700 medewerkers en ruim 1.500 vrijwilligers. De zorg die door Cosis wordt geboden is samen te vatten in vier kernactiviteiten: ondersteuning thuis, een passende woonvorm bij Cosis, dagbesteding en gezinsondersteuning.

Twee leden Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Patyna is een gespecialiseerde organisatie voor ouderenzorg en biedt naast intramurale zorg ook wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en WMO. Patyna biedt een breed scala aan zorg- en dienstverlening aan met name ouderen waarbij welzijn en welbevinden leidend is en beschikt over een volwaardig behandelteam dat ook voor andere zorgorganisaties in de regio actief is. De intramurale zorg vindt plaats op een van de 31 locaties, maar ook bij de cliënt thuis. De doelstelling van Patyna is het steunen van cliënten in het behoud van hun waardigheid. Dit wordt uitgevoerd door ca. 2.700 betrokken, professionele medewerkers die worden bijgestaan door ongeveer 2.300 vrijwilligers.

Twee leden Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. De Antonius Zorggroep is een ondernemende organisatie die met haar thuiszorg en ziekenhuis staat voor kwalitatieve integrale zorg voor alle inwoners in de regio Zuidwest-Friesland, de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Urk. De Antonius Zorggroep bestaat uit het Antonius Ziekenhuis met een locatie in Sneek en een zorgvoorziening in Emmeloord en de thuiszorgorganisatie Thuiszorg Zuidwest Friesland. Antonius Zorggroep heeft circa 3.000 medewerkers, waarvan ongeveer 140 medisch specialisten. Daarnaast bieden ongeveer 300 vrijwilligers ondersteuning.

Lid Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. De Huismeesters is een maatschappelijk betrokken woningcorporatie, die ervoor zorgt dat mensen met een laag inkomen kunnen wonen in de stad Groningen. De corporatie doet al het nodige om buurten en wijken leefbaar te maken en te houden, door te investeren in stenen én in mensen. Het is een open, ambitieuze en klantgerichte buurtcorporatie, zichtbaar en dicht bij haar bewoners. De Huismeesters heeft een platte organisatie en kenmerkt zich door ambachtelijke kennis en ervaring van medewerkers.

Manager Finance & Control

Reactietermijn gesloten. Accare is een inhoudsgedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor jeugd ggz. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. De organisatie behandelt bijvoorbeeld kinderen en jongeren met angstklachten, hechtingsproblemen, trauma’s, ADHD, autisme, tics en ernstige identiteitsproblemen. De organisatie helpt kinderen, en hun ouders, op 30 locaties in noord, midden en oost Nederland. Voor hele specialistische kennis, complexe situaties en een second opinion kunnen kinderen, jongeren en hun ouders uit heel Nederland bij Accare terecht.

Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing

logo hanzehogeschool

Reactietermijn gesloten. Healthy Ageing is een van de strategische zwaartepunten van de Hanzehogeschool Groningen (HG) én van Noord-Nederland. Het strategische doel van het HG-speerpunt Healthy Ageing is: ‘de Hanzehogeschool is een nationaal én internationaal erkende en gewaardeerde University of Applied Sciences op gebied van Healthy Ageing’. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met ruim 160 kennisinstellingen, overheden, organisaties/bedrijven en netwerkorganisaties. De bevordering van gezondheid en participatie van burgers in de samenleving vormen belangrijke elementen van de visie. Hierbij speelt technologie in toenemende mate een rol.

Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is een zelfstandige kleinschalige hogeschool met ruim 700 bachelor- en 200 masterstudenten en met professionaliseringsactiviteiten voor ruim 1250 deelnemers per jaar. De hogeschool leidt op tot leraar basisonderwijs in een tweejarige of vierjarige deeltijdvariant. Daarnaast heeft KPZ een eigen masteropleiding: Leiderschap en Innovatie in Kind en Educatie (MLIKE) en verzorgt zij samen met andere onderwijsinstellingen twee masteropleidingen: Leren & Innoveren (MLI) en Leadership in Education (MLE). Ook worden meerdere post-hbo erkende diploma-opleidingen verzorgd zoals Jenaplan-onderwijs, Taalcoördinator, Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs en De Nieuwe Leraar. In de Raad van Toezicht ontstaan drie vacatures, waaronder die van voorzitter.

Directeur-bestuurder

Reactietermijn gesloten. Beter Wonen is actief in de woningmarktregio Oost-Nederland met een duidelijke focus op Almelo.
“Beter Wonen staat voor goed en betaalbaar wonen in vitale buurten in Almelo voor mensen die hier niet zelf in kunnen voorzien. Om dit te bereiken, werken we actief samen met betrokken inwoners en maatschappelijke partners.”
De organisatie verhuurt in totaal circa 6350 woningen. Daarnaast worden garages, parkeerplaatsen en bedrijfsruimtes verhuurd. De organisatie heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Bij de organisatie werken 90 medewerkers.

Leden Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. De Noorderbrug is specialist voor mensen met hersenletsel, een chronische neurologische aandoening, de ziekte van Huntington en doofheid met complexe problematiek De organisatie is werkzaam op 32 locaties in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Op het vlak van doofheid is De Noorderbrug ook actief in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht. De Noorderbrug is een van de initiatiefnemers van het behandelprogramma Hersenz, voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dagelijks voeren de ca. 850 medewerkers van De Noorderbrug, ondersteund door meer dan 400 vrijwilligers, de zorgtaken van de organisatie uit voor ongeveer 1.600 cliënten, zowel thuiswonend met begeleiding als in de 24-uurs zorg wonend bij De Noorderbrug. De organisatie zoekt nadrukkelijk de samenwerking met (zorg)partners.