Ga naar de inhoud

directeur ad interim

Reactietermijn gesloten. De Woonplaats is een woningcorporatie met zo’n 16.000 woningen in voornamelijk Enschede en de Achterhoek. De corporatie is continu bezig met innoveren en verbeteren op het gebied van wonen èn dienstverlening, want de klant staat centraal in alles wat De Woonplaats doet.

De Woonplaats is actief aanwezig in haar wijken, dichtbij de klant. Goed wonen gaat verder dan een goede woning, een prettige leefomgeving is minstens zo belangrijk. Daarbij werkt De Woonplaats nauw samen met regionale belanghouders en partners. In sommige wijken heeft De Woonplaats multifunctionele accommodaties, die een belangrijke bijdrage leven aan de leefbaarheid.

Met lef en slimme innovaties maakt De Woonplaats haar woningen klaar voor de toekomst en loopt daarbij voor in de planning. In 2019 zaten de woningen van De Woonplaats gemiddeld al op energielabel B. De Woonplaats kijkt daarbij bewust verder dan de bewezen concepten en doet pilots met waterstof, nieuwe hoog temperatuur warmtepompen en vacuüm glas. Zo kunnen de klimaatdoelstellingen, zoals CO2 neutraal 2050, gehaald worden.

directeur-bestuurder

Reactietermijn gesloten. Libau en Monumentenwacht Groningen zijn met elkaar verbonden en gehuisvest in het pakhuis Libau aan de Hoge der Aa in Groningen. Er is een personele unie tussen de Monumentenwacht Groningen en Libau. Dat houdt in dat de directeur-bestuurder verantwoordelijk is voor beide organisaties, dat de Raad van Toezicht toezicht houdt op beide organisaties en dat een aantal mensen werkzaam is voor beide stichtingen. Bij Libau werken 26 medewerkers en bij Monumentenwacht 8. Het zijn gedreven professionals (WO, HBO en MBO opgeleid) in de verschillende vakgebieden.  
De directeur-bestuurder die de medewerkers van Libau-Monumentenwacht zoeken onderschrijft en verbindt zich met de missie, doelstellingen en identiteit van Libau en Monumentenwacht. U beschikt over ruime managementervaring, bent goed bekend met het werkveld en heeft een stevige basis in één van de volgende gebieden: architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed of omgevingskwaliteit.

voorzitter Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Het Noord Nederlands Orkest (NNO) is niet alleen het oudste Nederlandse beroepsorkest, maar behoort ook tot het meest vooruitstrevende. Het is een avontuurlijk symfonieorkest dat vanuit de traditie nieuwe wegen bewandelt, zonder daarbij de hoofdzaak uit het oog te verliezen: het klassiek repertoire levend houden door het op hoog niveau en in spannend samengestelde programma’s te spelen. Het NNO is een toporkest dat met grote solisten en dirigenten werkt. We laten ons inspireren door de rijke muziekgeschiedenis, door actuele of regionale thema’s en door samenwerking met partnerinstellingen en jonge makers. We zoeken ons vaste en nieuw publiek actief op in de concertzalen, in de openlucht, tijdens festivals en op scholen.

dean Academie voor Gezondheidsstudies

logo hanzehogeschool

Reactietermijn gesloten. De Hanzehogeschool Groningen (HG) is een multisectorale kennisinstelling, waar toegepast praktijkgericht onderzoek en innovatie geïntegreerd zijn in het onderwijs. De HG is een hogeschool met een stevige regionale binding met internationale ambities die vooroploopt in de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld, georganiseerd in o.a. innovatiewerkplaatsen en andere leergemeenschappen. De 30.000 studenten ervaren op deze manier dat leren en onderzoeken nauw verweven zijn met de maatschappij. Onder het motto ‘Share your talent. Move the world’ stimuleert de hogeschool hen om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten in te zetten voor een betere wereld. Met 3.400 medewerkers bij 18 Schools, drie Centres of Expertise (CoE), drie kenniscentra en zes stafbureaus is de Hanzehogeschool tevens een van de grootste werkgevers in Noord-Nederland.   

directeur-bestuurder

Reactietermijn gesloten. Voor een zorgaanbieder in het Midden van het land op het gebied van palliatieve thuiszorg, particuliere thuiszorg, 24-uurs thuiszorg, overbruggingsthuiszorg en wijkverpleging zijn wij op zoek naar een directeur-bestuurder. Als directeur-bestuurder bent u eindverantwoordelijk voor en geeft u leiding aan de werkmaatschappijen van de organisatie.  U bent verantwoordelijk voor de realisatie van de maatschappelijke opdracht van de organisatie en voor de continuïteit van de organisatie.

twee leden Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is een zelfstandige kleinschalige hogeschool met ruim 700 bachelor- en 200 masterstudenten en met professionaliseringsactiviteiten voor ruim 1250 deelnemers per jaar. KPZ is een katholieke lerarenopleiding met een open identiteit. De hogeschool leidt op tot leraar basisonderwijs in een tweejarige of vierjarige deeltijdvariant. Daarnaast heeft KPZ een eigen masteropleiding: Leiderschap en Innovatie in Kind en Educatie (MLIKE). Verder verzorgt zij samen met andere onderwijsinstellingen twee masteropleidingen: Leren & Innoveren (MLI) en Leadership in Education (MLE). Ook worden meerdere post-hbo erkende diploma-opleidingen verzorgd zoals Specialist Onderwijsbehoeften en Gedrag, Specialist jonge kind, Taalcoördinator en De Nieuwe Leraar.

voorzitter en twee leden voor de Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. Voor een zorgaanbieder in het midden van het land op het gebied van palliatieve thuiszorg, particuliere thuiszorg, 24-uurs thuiszorg, overbruggingsthuiszorg en wijkverpleging zijn wij op zoek naar een voorzitter en twee leden voor de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties, mede in relatie tot de maatschappelijke en commerciële doelstelling van de vennootschap. De Raad van Commissarissen is toezichthouder, werkgever en adviseur van de bestuurder en adviseur van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. De stichting Fryske Akademy is op 10 september 1938 opgericht in Leeuwarden. Volgens haar statuten heeft de Akademy als doel “het instandhouden van een werkgemeenschap, die zich toelegt op het beoefenen van de wetenschap die met Fryslân, het Friese volk en zijn cultuur in al haar uitingen, en zulks in de ruimste zin, verbonden is”. Na ruim 80 jaar is deze opdracht, die de Friese samenleving de Akademy bij de stichting meegaf, nog altijd leidend. De Fryske Akademy verricht wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, de meertalige samenleving en de regionale geschiedenis van Fryslân en levert daarmee een kritisch opbouwende bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving en aan het internationale wetenschappelijke debat. De Fryske Akademy verricht dit werk vanuit een sterk engagement met Fryslân en de Friezen.

lid Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. De Huismeesters is een woningcorporatie, zichtbaar in de buurten. Wij zetten ons in voor mensen met een laag inkomen, die niet zelf in hun woonbehoefte kunnen voorzien. Wij zijn een corporatie die oog en oor hebben voor de mensen die wij willen helpen. Dit doen wij vanuit onze intrinsieke motivatie. Wij doen dit niet alleen, maar samen met onze maatschappelijke partners. Door samen te werken met de juiste partners maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en bereiken we meer en betere resultaten.
De Huismeesters biedt ruim 8.000 mensen een passend en betaalbaar (t)huis in de gemeente Groningen. Met een solide en professionele organisatie zijn wij actief aanwezig in de wijken. Wij staan dichtbij de mensen. Wij zijn een echte buurtcorporatie. De Huismeesters staat midden in de maatschappij en weet wat er speelt. Wij dragen, samen met onze partners, bij aan een omgeving waar het goed en fijn wonen is.

Drie leden Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. Caparis is een sociale onderneming die in opdracht van acht Friese gemeenten ontwikkeling, begeleiding en werkgelegenheid biedt voor mensen die minder makkelijk op eigen kracht aan het werk komen. Het gaat hierbij met name om mensen die onder de Participatiewet vallen, waaronder de voormalige sociale werkvoorziening. Bij Caparis werken in totaal ongeveer 2.000 mensen. De hoofdstructuur bestaat uit drie werkbedrijven: Productie, Diensten en Stream. Deze bedrijven werken voor circa 450 klanten. Naast de werkbedrijven is er een unit ‘beschermd werk’.
Caparis biedt meer dan alleen een baan. Denk aan structuur, zekerheid, sociale contacten, leermomenten, handvatten voor een duurzame en vitale levensstijl en de mogelijkheid om talenten verder te ontwikkelen.