Ga naar de inhoud

Manager Marketing en Publiciteit 

Reactietermijn gesloten. Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden is een podium voor een groot en divers publiek, waar met muziek, dans, beweging en tekst verhalen worden verteld die mensen in vervoering brengen.

Er is bij De Harmonie een vacature ontstaan voor een Manager Marketing en Publiciteit.

De resultaatgerichte manager Marketing en Publiciteit die De Harmonie zoekt heeft stevige inhoudelijke kennis van marketing en communicatie in de culturele sector en voelt zich als een vis in het water in de dynamiek van de theaterwereld. Ervaring met het werken in de theaterwereld is een pre.

Lid College van Bestuur

Reactietermijn gesloten. Eén bestuur, vier denominaties en 34 scholen voor primair onderwijs met een eigen identiteit. Dat is Aves. De stichting bestuurt en verbindt scholen in de gemeenten Noordoostpolder, Kampen en Steenwijkerland. Dit zijn zowel openbare, rooms-katholieke, protestants-christelijke als samenwerkingsscholen. Integriteit, identiteit, verbondenheid, autonomie, verantwoordelijkheid, samenwerking en kwaliteit staan centraal.

Binnenkort ontstaat bij Aves een vacature voor een Lid College van Bestuur.

Verbinden, vertrouwen, lef, passie en groei. Dat zijn de kernwaarden van Aves stichting voor Primair Onderwijs
Wij zoeken een bestuurder die daarbij past.

Directeur

PCBO It Foarhûs is een schoolgemeenschap van rond de 140 leerlingen.

De school staat in Drachten in de wijk De Trisken. Het is een veelkleurige school met oog en zorg voor elkaar. ’t Foarhûs is een zogenaamde Kanjerschool, dat wil zeggen dat de visie en levenshouding van de Kanjertraining de uitgangspositie vormen van het sociale veiligheidsplan van de school.

Wij zoeken voor ’t Foarhûs een ervaren onderwijskundig leider die zorgt voor stabiliteit, in een ander gelooft en intrinsiek gemotiveerd is om het beste onderwijs voor kinderen te organiseren.

Directeur

‘CKC Drenthe wil kinderen stimuleren in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en zelfbewuste wereldburgers. Mensen die bijdragen aan een waarde(n) volle en duurzame maatschappij.’

Wij zoeken voor De Eshorst, een van de centra van CKC Drenthe, een directeur die affiniteit heeft met en ervaring als directeur op een kindcentrum. Iemand die hart, oog en oor heeft voor iedereen binnen het kindcentrum.  

De Eshorst biedt basisonderwijs aan circa 300 leerlingen. Ook biedt het kindcentrum kinderdagopvang (0 tot 4 jaar), peuteropvang, voor- en naschoolse opvang en vakantie opvang aan ongeveer 150 kinderen van 0-13 jaar.

Psycholoog / gedragsdeskundige

Reactietermijn gesloten. Vanboeijen biedt zorg en ondersteuning aan ruim 900 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking op circa 100 locaties, overwegend in Drenthe.

Wij geloven er in dat ieder mens een waardevol leven leidt. Het is onze kerntaak om mensen met een verstandelijke beperking daarin te ondersteunen en begeleiden. Met onze overtuiging: Goed leven – Mooi werk – Met elkaar.’

Met ongeveer 1600 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers helpt Vanboeijen hen bij complexe zorgvragen in wonen, werken, leren en vrije tijd. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, met eigen mogelijkheden en beperkingen, eigen wensen en verlangens.

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn (OPO Borger-Odoorn) telt
11 openbare basisscholen in de gemeente Borger-Odoorn. De stichting biedt aan ongeveer 1.100 leerlingen eigentijds en kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor het ontdekken van kwaliteiten en talenten van leerlingen. Bij de organisatie werken circa 120 zeer betrokken, gepassioneerde medewerkers, zowel binnen de scholen als binnen de staf.

Binnen het OPO Borger-Odoorn bestaat een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht. Voor deze positie wordt een ervaren toezichthouder gezocht met een juridische achtergrond.

Directeur Publieke Gezondheid

Reactietermijn gesloten. GGD IJsselland voor een gezonde samenleving.

GGD IJsselland is de gezondheids- en crisisdienst van de regio IJsselland en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van ruim 500.000 inwoners in elf gemeenten in deze regio.

Per 1 oktober ontstaat een vacature voor een Directeur Publieke Gezondheid. Wij zoeken een directeur met ruime managementervaring op bestuurlijk niveau, die in staat is de organisatie zo in te richten en te leiden dat de maatschappelijke opgaven die de GGD heeft worden gerealiseerd. De directeur die gezocht wordt is een inspirerende en verbindende persoonlijkheid en kan zich vinden in de kernwaarden van de organisatie.

Lid Raad van Toezicht – financieel profiel

Reactietermijn gesloten. Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening draagt al meer dan 25 jaar bij aan het welbevinden van de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe en is lokaal sterk verankerd in Westerbork.
Derkshoes is een lokale en kleinschalige zorgorganisatie die zich primair, maar niet uitsluitend, op ouderen richt. Vanuit de missie biedt de stichting zorg en ondersteuning aan cliënten thuis, in ‘t Kruumtenhoes of in het Derkshoes.

In verband met het reglementair aftreden van een van de leden een vacature voor een lid met een financieel profiel. 

Lid Raad van Toezicht – zorgprofiel

Reactietermijn gesloten. Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening draagt al meer dan 25 jaar bij aan het welbevinden van de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe en is lokaal sterk verankerd in Westerbork.
Derkshoes is een lokale en kleinschalige zorgorganisatie die zich primair, maar niet uitsluitend, op ouderen richt. Vanuit de missie biedt de stichting zorg en ondersteuning aan cliënten thuis, in ‘t Kruumtenhoes of in het Derkshoes.

In verband met het terugtreden van een van de leden is er een vacature ontstaan voor een lid Raad van Toezicht met een zorgprofiel. 

Voorzitter Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Cosis zet zich in de provincies Groningen en Drenthe in om de cliënt te helpen zijn of haar eigen doelen te realiseren. Bijna 4.000 medewerkers en ruim 1.100 vrijwilligers werken, vanuit meer dan 200 locaties, samen aan de uitvoering daarvan. Cosis ondersteunt ruim 8.000 cliënten. Cosis is oprecht geïnteresseerd in haar cliënten en hun persoonlijke vraag en biedt gepersonaliseerde dienstverlening. Cosis is oprecht geïnteresseerd in haar cliënten en hun persoonlijke vraag en biedt gepersonaliseerde dienstverlening.

Per 1 januari 2023 ontstaat er een vacature voor voorzitter van de Raad van Toezicht.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.