Ga naar de inhoud

lid Raad van Commissarissen profiel ondernemerschap

logo Werkbedrijf Lelystad

Reactietermijn gesloten. Werkbedrijf Lelystad B.V. is in 2013 door gemeente Lelystad opgericht. De gemeente is 100% aandeelhouder. Het is een zelfstandige onderneming en werkt zowel voor de gemeente Lelystad als ook voor publieke en particuliere derden. Het werkbedrijf is tevens oprichter en enig aandeelhouder van Toezicht en Handhaving bv. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Werkbedrijf Lelystad is er niet alleen voor werkzoekende Lelystedelingen met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen. 

lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Biblionet Groningen is de netwerkorganisatie van openbare bibliotheken in de provincie Groningen en de uitvoeringsorganisatie van het bibliotheekwerk in 11 Groningse gemeenten en de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) voor alle Groningse bibliotheken. Als provinciale steuninstelling is de organisatie een schakel in de structurele, culturele infrastructuur van Groningen. Biblionet Groningen bestaat uit 38 bibliotheek vestigingen, ruim 140 bibliotheken op school en kinderdagverblijven, 20 taalhuizen en een kantoor in de stad Groningen waar de bedrijfsvoering is gehuisvest. Met ongeveer 160 intrinsiek gemotiveerde en inhoud gedreven medewerkers en circa 925 vrijwilligers werkt Biblionet Groningen aan professionele, innovatieve en klantgerichte dienstverlening, voor bijna 85.000 bibliotheekleden en voor alle inwoners van de provincie Groningen. Dit gebeurt in goede samenwerking met vele (lokale) partnerorganisaties.  

voorzitter Raad van Commissarissen

logo Werkbedrijf Lelystad

Reactietermijn gesloten. Werkbedrijf Lelystad B.V. is in 2013 door gemeente Lelystad opgericht. De gemeente is 100% aandeelhouder. Het is een zelfstandige onderneming en werkt zowel voor de gemeente Lelystad als ook voor publieke en particuliere derden. Het werkbedrijf is tevens oprichter en enig aandeelhouder van Toezicht en Handhaving bv. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Werkbedrijf Lelystad is er niet alleen voor werkzoekende Lelystedelingen met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen. 

bestuurder

logo ZorgpleinNoord

Reactietermijn gesloten. Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Groningen, Friesland en Drenthe. Daar staat ZorgpleinNoord voor. Dit doet zij door samen met de aangesloten organisaties te werken aan instroom, doorstroom en behoud van personeel in zowel de zorg- als de welzijnssector. Bij ZorgpleinNoord zijn meer dan 280 werkgeversorganisaties aangesloten en hiermee vertegenwoordigen zij ruim 85 % van de zorg en ongeveer de helft van de welzijnssector in Noord-Nederland. ZorgpleinNoord is een van de 14 regionale werkgeversverbanden in Nederland die zich inzet voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn. De regionale werkgeversverbanden hebben zich landelijk verenigd in RegioPlus.  

lid Raad van Toezicht – profiel ondernemerschap

logo Tinten

Reactietermijn gesloten. De Tintengroep is opgericht in 2010 uit vijf zelfstandige organisaties gespecialiseerd in sociaal werk, die hun oorsprong vinden in een gebied met een eigen gezicht: de Veenkoloniën.

In de jaren daarna schaarden verschillende bestaande organisaties zich onder de Tintengroep en werd een aantal nieuwe organisaties in het leven geroepen. Momenteel bestaat de Tintengroep uit 17 organisaties gespecialiseerd in sociaal werk, Stichting Peuterwerk, Kinderopvang Noord-Nederland en Tinten Training en Advies. In de praktijk maken ruim 650 gedreven medewerkers dagelijks het verschil voor hulpvragers van 0 tot 100 jaar. De Tintengroep is een maatschappelijk ondernemer, die zich inzet om de eigen kracht en talenten van de inwoners van Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel te versterken. Dit doen de medewerkers van de organisatie vanuit de overtuiging dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven, maar ook invloed kunnen uitoefenen op het leven van hun naasten.  

lid Raad van Toezicht – profiel zorg

logo Tinten

Reactietermijn gesloten. De Tintengroep is opgericht in 2010 uit vijf zelfstandige organisaties gespecialiseerd in sociaal werk, die hun oorsprong vinden in een gebied met een eigen gezicht: de Veenkoloniën.

In de jaren daarna schaarden verschillende bestaande organisaties zich onder de Tintengroep en werd een aantal nieuwe organisaties in het leven geroepen. Momenteel bestaat de Tintengroep uit 17 organisaties gespecialiseerd in sociaal werk, Stichting Peuterwerk, Kinderopvang Noord-Nederland en Tinten Training en Advies. In de praktijk maken ruim 650 gedreven medewerkers dagelijks het verschil voor hulpvragers van 0 tot 100 jaar. De Tintengroep is een maatschappelijk ondernemer, die zich inzet om de eigen kracht en talenten van de inwoners van Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel te versterken. Dit doen de medewerkers van de organisatie vanuit de overtuiging dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven, maar ook invloed kunnen uitoefenen op het leven van hun naasten.

lid Raad van Commissarissen

logo Concordia

Reactietermijn gesloten. Met de oprichting van een fabriek voor bouwmaterialen in 1906 is het bedrijf Concordia ontstaan. Tijdens het 100-jarig bestaan in 2006 werd de organisatie bekroond met het hofleverancierschap. Dit predicaat staat onder meer voor bewezen kwaliteit, soliditeit en continuïteit van de onderneming.

Tegenwoordig ligt het accent van de activiteiten op de levering van hout- en bouwmaterialen voor zowel professionele verwerkers als particulieren. De organisatie is met 13 bouwcenter-vestigingen, zes Primo Keukencentra en twee Keuken & Badcenters, vertegenwoordigd in de provincies Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland en Flevoland. Er werken ongeveer 260 betrokken medewerkers bij Concordia. De cultuur binnen de organisatie kenmerkt zich als een familiecultuur.

voorzitter Raad van Bestuur

logo Vanboeijen

Reactietermijn gesloten. Vanboeijen bestaat dit jaar 65 jaar en heeft in haar bestaansgeschiedenis een goede reputatie weten op te bouwen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, met name in het segment complexe zorg. Voor de complexe zorg is Vanboeijen een belangrijke speler binnen de branche. 

‘De visie van Vanboeijen geeft aan dat wij geloven dat ieder mens een waardevol leven leidt. De missie van Vanboeijen is: ‘Goed leven – Mooi werk – Met elkaar.’ Het is onze kerntaak om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen en begeleiden’.  

Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 900 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking. Met ongeveer 1600 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers helpt Vanboeijen hen bij complexe zorgvragen in wonen, werken, leren en vrije tijd. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, met eigen mogelijkheden en beperkingen, eigen wensen en verlangens. Om kwaliteit aan het leven te kunnen toevoegen, is het nodig elke dag opnieuw te willen ontdekken wat iemand kan en wil. De medewerkers zien het als hun taak de zorg- en dienstverlening daarop aan te passen. Dat kan niet op afstand van achter het bureau worden geregeld. Dat moet worden georganiseerd op de locaties waar de cliënten wonen en werken. In de relatie en het gesprek tussen cliënten, hun verwanten en medewerkers, dat wil zeggen in de ‘driehoek’. Vraaggericht werken is cruciaal op de locatie, maar ook verder in de organisatie.  

lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. NHL Stenden Hogeschool is een geïnternationaliseerde hogeschool met 24.000 studenten en 2.000 medewerkers in binnen- en buitenland. De hogeschool is gevestigd in Leeuwarden en heeft in Nederland vestigingen in Assen, Emmen, Groningen, Zwolle, Meppel en op Terschelling. In het buitenland zijn er internationale Grand Tour locaties in Bangkok (Thailand), Denpasar (Indonesië), Doha (Qatar) en Port Alfred (Zuid-Afrika). De hogeschool heeft 14 academies waar opleidingen, lectoraten en kenniscentra/leerbedrijven zijn ondergebracht: Stenden Hotel Management School, Leisure & Tourism, Technology & Innovation, ICT & Creative Technologies, Economics & Logistics, Commerce & International Business, Maritiem Instituut Willem Barentsz, Communication & Creative Business, Primair Onderwijs, VO & MBO, Gezondheidszorg, Social Studies, International Business Administration, Thorbecke Academie. De ondersteunende functies HRM, Finance & Control, Marketing & Communicatie, Onderwijs & Onderzoekskwaliteit, Digitale leer- en werkomgeving, Fysieke leer- en werkomgeving, Onderwijslogistiek & Student- ondersteuning, zijn in zeven diensten ondergebracht. Daarnaast is er een Bestuursstaf.  

lid Raad van Toezicht

logo Noorderzorg

Reactietermijn gesloten. Noorderzorg biedt ondersteuning aan kwetsbare ouderen bij wonen, welzijn en zorg vanuit de visie van Positieve Gezondheid. Dit doen zij o.a. met Noorderzorg Thuis, dat thuiszorg biedt in de gemeenten Delfzijl, Loppersum, Het Hogeland en Appingedam. De dochteronderneming Noorderzorg Diensten Thuis BV is actief in de gemeenten Het Hogeland en Delfzijl en ondersteunt mensen die daarvoor een indicatie hebben met huishoudelijke hulp. Op de drie locaties van de stichting -Van Julsingha in Delfzijl, De Mieden in Uithuizermeeden en Hunsingoheerd in Uithuizen- biedt Noorderzorg ouderenzorg in een woonzorgcentrum, een verpleeghuis en aanleunwoningen. Daarbij is het doel dat ouderen regie houden over hun leven en, zo goed als dat kan door kunnen blijven leven, ook als zij ondersteuning in het dagelijkse leven nodig hebben bij het ouder worden of bij ziekte en eventueel tot aan het moment wanneer het levenseinde daar is.