Ga naar de inhoud

Voorzitter Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten Voor Huurdersplatform Nieuw Elan zoeken wij een voorzitter Raad van Toezicht. Heb jij een goede antenne voor wat huurdersbelangen inhouden? Heb je bestuurlijke ervaring en ervaring als voorzitter? Dan ontmoeten we je graag!  

Lid Raad van Toezicht | Financieel profiel

Reactietermijn geslotenVoor CVO Zuid-West Fryslân zijn wij op zoek naar een lid Raad van Toezicht met een sterke financiële achtergrond.

CVO Zuid-West Fryslân is een stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân. De stichting bestaat uit de volgende scholen: csg Bogerman met vestigingen in Sneek, Koudum en Balk, De Diken in Sneek en het Marne college in Bolsward. Hier volgen circa 3.600 leerlingen voortgezet onderwijs aan de afdelingen praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO. Het totale personeelsbestand telt circa 530 personeelsleden. 

Lid Raad van Toezicht | Bestuurlijk profiel

Reactietermijn geslotenVoor CVO Zuid-West Fryslân zijn wij op zoek naar een lid Raad van Toezicht met ruime bestuurlijke ervaring in grote organisaties.

CVO Zuid-West Fryslân is een stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân. De stichting bestaat uit de volgende scholen: csg Bogerman met vestigingen in Sneek, Koudum en Balk, De Diken in Sneek en het Marne college in Bolsward. Hier volgen circa 3.600 leerlingen voortgezet onderwijs aan de afdelingen praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO. Het totale personeelsbestand telt circa 530 personeelsleden. 

Lid Raad van Toezicht | profiel Onderwijs en Onderzoek

logo hanzehogeschool

Reactietermijn geslotenVoor de Hanzehogeschool Groningen zoeken wij een lid Raad van Toezicht die kennis heeft van de maatschappelijke ontwikkelingen en een visie heeft op wat dat betekent voor het vorm geven van hoger onderwijs en onderzoek.

De Hanzehogeschool Groningen is een multisectorale kennisinstelling, waar kennis en innovatie toepasbaar worden gemaakt. Het primair proces van de hogeschool is gedefinieerd als ‘het in leergemeenschappen organiseren van onderzoekend leren en innoveren met de omgeving’. In de leergemeenschap komen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk bij elkaar. Het is de plek waar studenten, docent-onderzoekers en mensen uit het werkveld van elkaar leren en samen werken aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. De 30.000 studenten ervaren op deze manier dat leren en onderzoeken nauw verweven zijn met de maatschappij.

Lid Raad van Toezicht | profiel Maatschappelijke Oriëntatie

logo hanzehogeschool

Reactietermijn geslotenVoor de Hanzehogeschool Groningen zoeken wij een lid Raad van Toezicht met een sterke maatschappelijke oriëntatie en een binding met Noord-Nederland.

De Hanzehogeschool Groningen is een multisectorale kennisinstelling, waar kennis en innovatie toepasbaar worden gemaakt. Het primair proces van de hogeschool is gedefinieerd als ‘het in leergemeenschappen organiseren van onderzoekend leren en innoveren met de omgeving’. In de leergemeenschap komen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk bij elkaar. Het is de plek waar studenten, docent-onderzoekers en mensen uit het werkveld van elkaar leren en samen werken aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. De 30.000 studenten ervaren op deze manier dat leren en onderzoeken nauw verweven zijn met de maatschappij.

Bestuurder

Reactietermijn geslotenWij zoeken voor BCM Ouderenzorg een bestuurder met ruime ervaring in bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Iemand die innovatief is, ‘out of the box’ denkt en gepaste risico’s durft te nemen.  

BCM Ouderenzorg biedt ouderen die langdurige en/of intensieve zorg nodig hebben een fijne en veilige plek om te wonen. Er worden daarnaast ook woningen verhuurd aan cliënten die minder intensieve zorg nodig hebben. Er kan dan gebruik worden gemaakt van thuiszorg of huishoudelijke hulp. BCM kijkt constant vooruit en anticipeert op veranderingen en ontwikkelingen in de zorg.

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn geslotenPer 1 januari 2023 zijn de Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland – Weststellingwerf  (SVOSW) en de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf (SOVOO) gefuseerd. De nieuwe stichting heeft de naam Simant gekregen, met als ondertitel ‘Voor kansrijk onderwijs’. 

Er wordt gezocht naar iemand met kennis van en ervaring op het gebied van HR en onderwijs, die de dynamiek van het onderwijs kent, zicht heeft op de ontwikkelingen in het onderwijs en wat die betekenen voor leerkrachten.

Voorzitter Raad van Toezicht

Reactietermijn geslotenPer 1 januari 2023 zijn Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland – Weststellingwerf  (SVOSW) en de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf (SOVOO) gefuseerd. De nieuwe stichting heeft de naam Simant gekregen, met als ondertitel ‘Voor kansrijk onderwijs’. 

De kandidaat die gezocht wordt voor de rol van voorzitter, beschikt over ruime toezichthoudende ervaring en de ervaring en het vermogen om op verbindende en sturende wijze de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen. 

Programmamanager Integrale Veiligheid

logo hanzehogeschool

Reactietermijn gesloten De Hanzehogeschool Groningen is een multisectorale kennisinstelling, waar toegepast praktijkgericht onderzoek en innovatie geïntegreerd zijn in het onderwijs. De Hanzehogeschool Groningen is een hogeschool met een stevige regionale binding en met internationale ambities die vooroploopt in de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. 

Een groot en belangrijk onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen is het Facilitair Bedrijf, met ruim 220 medewerkers. Integrale veiligheid is een van de speerpunten van het Facilitair Bedrijf.

Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor de regievoering op en coördinatie van Integrale Veiligheid. Je adviseert hierover het College van Bestuur.  

Sectormanager

Reactietermijn gesloten Vanboeijen biedt zorg en ondersteuning aan ruim 900 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking op circa 70 locaties, overwegend in Drenthe.  

Met ongeveer 1600 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers helpt Vanboeijen hen bij complexe zorgvragen in wonen, werken, leren en vrije tijd. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, met eigen mogelijkheden en beperkingen, eigen wensen en verlangens.

Wij zoeken voor Vanboeijen een sectormanager met als portefeuille sector complexe zorg.  

Als sectormanager geef je vorm en inhoud aan de doelstellingen van Vanboeijen, waarbij de kwaliteit van zorg met aandacht voor vakmanschap en werkplezier van medewerkers centraal staat. Samen met de andere sectormanagers draag je hierbij de beleidsverantwoordelijkheid op een aantal portefeuilles, waardoor op thema’s een optimale samenhang in doelen, werkwijze en resultaten ontstaat tussen het primair proces en de ondersteunende diensten.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.