Ga naar de inhoud

Lid Raad van Toezicht – profiel bestuurlijk

Reactietermijn gesloten. Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugdhulp. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan ca 14.000 kinderen en jongeren. Voor hele specialistische kennis, complexe situaties en een second opinion kunnen kinderen, jongeren en hun ouders uit heel Nederland bij Accare terecht. Complementair aan de zorg heeft Accare een uitgebreide research- en opleidingsfunctie. Voor de zorg en behandeling bij Accare is een verwijzing nodig van de huisarts, het sociaal wijkteam of jeugdteam van de gemeente. Voor deze vacature wordt een kandidaat gezocht met ruime ervaring als bestuurder van een zorginstelling of van een organisatie binnen het sociaal domein.

Lid Raad van Toezicht – profiel jeugdzorg

Reactietermijn gesloten. Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugdhulp. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan ca 14.000 kinderen en jongeren. Voor hele specialistische kennis, complexe situaties en een second opinion kunnen kinderen, jongeren en hun ouders uit heel Nederland bij Accare terecht. Complementair aan de zorg heeft Accare een uitgebreide research- en opleidingsfunctie. Voor de zorg en behandeling bij Accare is een verwijzing nodig van de huisarts, het sociaal wijkteam of jeugdteam van de gemeente. Voor dit profiel, op voordracht van de OR, wordt gezocht een kandidaat met kennis van en ervaring met innovaties, bijvoorbeeld qua organisatie, behandelmethode en behandelwijze (technologie) binnen jeugdzorg.

dean Academie voor Verpleegkunde

logo hanzehogeschool

Reactietermijn gesloten. De Hanzehogeschool Groningen (HG) is een multi-sectorale kennisinstelling, waar toegepast praktijkgericht onderzoek en innovatie geïntegreerd zijn in het onderwijs. De HG is een hogeschool met een stevige regionale binding met internationale ambities die vooroploopt in de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld, georganiseerd in o.a. innovatiewerkplaatsen en andere leergemeenschappen. De 30.000 studenten ervaren op deze manier dat leren en onderzoeken nauw verweven zijn met de maatschappij. Onder het motto ‘Share your talent. Move the world’ stimuleert de hogeschool hen om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten in te zetten voor een betere wereld. Met 3.400 medewerkers bij 16 Schools, drie Centres of Expertise (CoE), drie kenniscentra en zes stafbureaus is de Hanzehogeschool tevens een van de grootste werkgevers in Noord-Nederland.

lid Raad van Toezicht – profiel bedrijfsvoering

logo Drents Museum

Reactietermijn gesloten. Voor de vacature met het profiel bedrijfsvoering zoeken wij een kandidaat met een bedrijfskundig-economische achtergrond wordt verwacht dat hij of zij op een eindverantwoordelijk, bij voorkeur bestuurlijk, niveau verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en daardoor in staat is het museum als totale organisatie te kunnen zien.

Het Drents Museum is gevestigd in het historisch centrum van Assen op de plek van het voormalig klooster Maria in Campis. Vanaf de oprichting in 1854, met een expositie van oudheden in een kast, is het museum altijd volop in ontwikkeling geweest. Na een aantal verhuizingen werd het museum in 1974 definitief gevestigd in het huidige pand, het oude provinciehuis.

lid Raad van Toezicht

logo ZorgpleinNoord

Reactietermijn gesloten. Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Groningen, Friesland en Drenthe. Daar staat ZorgpleinNoord voor. Dit doet zij door samen met de aangesloten organisaties te werken aan instroom, doorstroom en behoud van personeel in zowel de zorg- als de welzijnssector. Bij ZorgpleinNoord zijn meer dan 280 werkgeversorganisaties aangesloten en hiermee vertegenwoordigen zij ruim 85 % van de zorg en ongeveer de helft van de welzijnssector in Noord-Nederland. ZorgpleinNoord is een van de 14 regionale werkgeversverbanden in Nederland die zich inzet voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn. De regionale werkgeversverbanden hebben zich landelijk verenigd in RegioPlus.   

lid Raad van Commissarissen

logo Sportbedrijf de Fryske Marren

Reactietermijn gesloten. Sportbedrijf De Fryske Marren is een, in 2019 verzelfstandigde, maatschappelijke organisatie. Gemeente De Fryske Marren is de enige aandeelhouder. Samen met verschillende partners uit diverse sectoren zoals de sport, zorg, onderwijs, welzijn, cultuur en recreatie werkt het sportbedrijf actief aan een vitale en gezonde gemeente. Het sportbedrijf is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van Swim&Sportfun in Joure. Het subtropisch zwemparadijs Swimfun biedt o.a. zwemles en doelgroepen en heeft een regionale functie als slechtweervoorziening. Swimfun had in 2019 ca. 250.000 recreatieve bezoekers en is daarmee de grootste dagattractie van Friesland. Het aanliggende sportcomplex Sportfun bestaat uit 3 sportzalen en wordt gebruikt door het onderwijs en (sport)verenigingen. Tevens worden er diverse activiteiten en evenementen georganiseerd. 

lid Raad van Commissarissen – financieel profiel

Reactietermijn gesloten. Woongroep Marenland is een maatschappelijke woningcorporatie in Noordoost-Groningen die zich primair richt op de huisvesting van mensen met een inkomen tot de maximum huurtoeslaggrens. De corporatie is actief in de gemeenten Appingedam, Het Hogeland, Loppersum en Delfzijl en verhuurt in totaal 2.300 woningen voor gezinnen, ouderen, jongeren en alleenstaanden. Ook mensen die zorg nodig hebben kunnen bij Woongroep Marenland terecht voor woonruimte. Naast woningen worden er garages, carports, parkeerplaatsen en enkele bedrijfsruimten verhuurd.
Woongroep Marenland is een corporatie die vanuit een van oorsprong christelijke traditie geworteld is in de samenleving. Als maatschappelijke organisatie wil Woongroep Marenland samen met haar partners in het Eemsdeltagebied de voorzieningen in en leefbaarheid van de regio op peil houden en verbeteren.

lid Raad van Commissarissen – financieel profiel

logo Werkbedrijf Lelystad

Reactietermijn gesloten. Werkbedrijf Lelystad B.V. is in 2013 door gemeente Lelystad opgericht. De gemeente is 100% aandeelhouder. Het is een zelfstandige onderneming en werkt zowel voor de gemeente Lelystad als ook voor publieke en particuliere derden. Het werkbedrijf is tevens oprichter en enig aandeelhouder van Toezicht en Handhaving bv. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Werkbedrijf Lelystad is er niet alleen voor werkzoekende Lelystedelingen met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen. 

lid Raad van Commissarissen profiel sociaal domein

logo Werkbedrijf Lelystad

Reactietermijn gesloten. Werkbedrijf Lelystad B.V. is in 2013 door gemeente Lelystad opgericht. De gemeente is 100% aandeelhouder. Het is een zelfstandige onderneming en werkt zowel voor de gemeente Lelystad als ook voor publieke en particuliere derden. Het werkbedrijf is tevens oprichter en enig aandeelhouder van Toezicht en Handhaving bv. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Werkbedrijf Lelystad is er niet alleen voor werkzoekende Lelystedelingen met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen. 

lid Raad van Commissarissen – profiel HRM

logo Werkbedrijf Lelystad

Reactietermijn gesloten. Werkbedrijf Lelystad B.V. is in 2013 door gemeente Lelystad opgericht. De gemeente is 100% aandeelhouder. Het is een zelfstandige onderneming en werkt zowel voor de gemeente Lelystad als ook voor publieke en particuliere derden. Het werkbedrijf is tevens oprichter en enig aandeelhouder van Toezicht en Handhaving bv. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Werkbedrijf Lelystad is er niet alleen voor werkzoekende Lelystedelingen met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen.