Ga naar de inhoud

Senior Inkoper

Dignis is een prachtige zorgorganisatie in Groningen die als missie heeft om (zeer) kwetsbare mensen (hoofdzakelijk ouderen) met ernstige psychogeriatrische en/of somatische problematiek vaak in combinatie met psychiatrische of verslavingsproblemen, te behandelen, te verzorgen, te verplegen en alle kansen op een goede kwaliteit van leven en sterven te bieden.  

Voor Dignis zoeken we een Senior Inkoper. Ben jij een ervaren inkoper met veel expertise? Weet je anderen te inspireren en ben je proactief? Dan komen we graag in contact.

Clustermanager

Reactietermijn gesloten ZINN is een energieke, eigenzinnige zorgorganisatie met een duidelijk visie: ‘Aandacht voor elkaar geeft het leven glans.’

Voor deze zorgorganisatie zoeken wij een clustermanager voor de locaties De Dilgt in Haren, De Brink in de wijk Helpman in de stad Groningen, Zuiderflat en de Woontorens op locatie De Dilgt. Als clustermanager ben je integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, het welzijn van de cliënten en die van de medewerkers en voor een gezonde bedrijfsvoering op de locaties binnen het cluster. Ben jij een ervaren manager met ruime ervaring in de zorg? Kun je gemakkelijk omgaan met uiteenlopende mensen en heb je altijd oog voor de mens? Dan komen we graag in contact.

Lid Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten Wonen Noordwest Friesland (Wonen NWF) bestaat al 120 jaar en is daarmee de oudste nog zelfstandige woningcorporatie in Nederland. Wonen NWF biedt woonservice aan de bewoners van circa 4.000 huurwoningen in het noordwesten van Friesland. 

Voor deze woningcorporatie zoeken wij een lid voor de Raad van Commissarissen. Heb jij ruime kennis en ervaring op het gebied van financiële processen en ICT op strategisch niveau? Heb je een visie op belangrijke thema’s die spelen in de sector? Dan komen we graag in contact.

Manager Bedrijfsbureau

Reactietermijn gesloten DNK biedt vanuit haar functie als bibliotheek, bioscoop en theater DNK een diverse programmering aan. Met de bioscoop, het theater, de bibliotheek (met bijna 19.000 leden), educatie en zakelijk & verhuur is het aanbod breed.

Voor DNK zoeken we een manager Bedrijfsbureau. Heb je brede leidinggevende ervaring op het gebied van bedrijfsvoering? Ben jij een realistische optimist? Dan komen we graag in contact.

Voorzitter Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten Wonen Noordwest Friesland (Wonen NWF) bestaat al 120 jaar en is daarmee de oudste nog zelfstandige woningcorporatie in Nederland. Wonen NWF biedt woonservice aan de bewoners van circa 4.000 huurwoningen in het noordwesten van Friesland. 

Voor deze woningcorporatie zoeken wij een voorzitter voor de Raad van Commissarissen. Ben je maatschappelijk betrokken? Heb je kennis en ervaring met volkshuisvesting? Dan komen we graag in contact.

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten CKC Drenthe verzorgt christelijk basisonderwijs en kinderopvang op 31 kindcentra in Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Tynaarlo, Noordenveld en Midden-Drenthe. Vanuit een krachtige integrale organisatie dragen de CKC-professionals bij aan de ontwikkeling van kinderen.

“Wij hebben oog voor het kind en versterken dit door ook oog te hebben voor ouders, sociale partners en onze eigen collega’s: oog voor iedereen!” is de visie van waaruit de organisatie werkt.

De ambitie van CKC Drenthe is om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en zelfbewuste wereldburgers. Mensen die bijdragen aan een waarde(n) volle en duurzame maatschappij. 

Voor CKC Drenthe zoeken wij een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Heb jij ruime commerciële ervaring en tevens kennis van onderwijs en kinderopvang? Wil je vanuit een toezichthoudende rol iets bijdragen aan deze onderwijsorganisatie? Dan komen we graag met je in contact.

Directeur – bestuurder

Reactietermijn gesloten Voor Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân zoeken wij een directeur-bestuurder. Heb je een visie en het vermogen om een beleid te ontwikkelen dat passend is bij de maatschappelijke opgave die de stichting heeft? Ben je een hands-on directeur-bestuurder die gemakkelijk op verschillende niveaus acteert, zowel op strategisch/bestuurlijk niveau als op operationeel niveau? Dan komen wij graag met je in contact.

Lid Raad van Bestuur | algemene zaken

Reactietermijn gesloten Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugd ggz. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht.

Voor Accare zoeken wij een Lid Raad van Bestuur met de portefeuille algemene zaken. Ben jij een ervaren en betrokken bestuurder met een krachtige persoonlijkheid? Heb je oog voor het maatschappelijke belang dat Accare dient? En heb je ervaring met het werken met hoogopgeleide professionals? Dan komen we graag in contact.

Voorzitter Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten Stichting NassauVincent is een stichting die per 1 januari 2024 ontstaat uit een bestuurlijke fusie tussen het  Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh. Er is besloten om een voorzitter te zoeken voor de Raad van Toezicht van de nieuwe stichting en deze niet te benoemen uit de leden die reeds zitting hebben in de Raad van Toezicht. We zoeken iemand met veel toezichthoudende ervaring, waaronder ervaring in de rol van voorzitter en bestuurlijke ervaring. Ben je tevens deskundig op het gebied van organisatieontwikkeling en wil je vanuit een toezichthoudende rol iets bijdragen aan deze nieuwe stichting? Dan komen we graag in contact.

Lid Raad van Commissarissen | profiel digitalisering

Reactietermijn gesloten De in 2012 opgerichte Dokterszorg Friesland Holding BV werkt vanuit de drijfveer ‘hart voor huisartsenzorg’. Dokterszorg Friesland is uitgegroeid en geprofessionaliseerd tot een brede en veelzijdige dienstverleningsorganisatie voor Friese huisartsen waar samen met huisartsen en (keten-)partners moderne diensten en producten worden ontwikkeld die de Friese huisartsen ondersteunen. Door te zorgen voor actuele kennis en advies kunnen huisartsen hun praktijk toekomstgericht beheren en ontwikkelen. 

Voor deze vooruitstrevende organisatie zoeken wij een lid voor de Raad van Commissarissen met ruime kennis en ervaring op het gebied van informatiemanagement en digitalisering. Beschik je over deze ervaring en wil jij graag een bijdrage leveren aan Dokterszorg Friesland vanuit een toezichthoudende rol? Dan komen we graag in contact.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.