Ga naar de inhoud

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Reactietermijn gesloten. Veendam is de Parkstad van de provincie Groningen met bijna 28.000 inwoners, veel groen, mooie waterpartijen en karakteristieke elementen. Veendam is centraal gelegen in de regio met uitstekende verbindingen via de weg en met het openbaar vervoer. Het Veenkoloniale verleden is goed zichtbaar in Veendam, maar ook het sterke industriële karakter. De gemeente is financieel gezond en gaat de toekomst met vertrouwen tegemoet. De Veendammer heeft een sterke regionale binding, maar schuwt het nationale of zelfs het internationale niveau niet. De gemeente Veendam is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken, te leren en te recreëren.

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Zorggroep Alliade biedt zorg en ondersteuning aan ongeveer 7.000 mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Deze zorg omvat gehandicaptenzorg, ouderenzorg, behandeling, arbeidsre-integratie en thuiszorg. Met de missie “Goed en zinvol leven” drukt Alliade uit er te zijn voor mensen die moeite hebben om zelfstandig te leven en zich staande te houden in de maatschappij. De missie van Alliade is dat kwetsbare ouderen en mensen met een (lichte) verstandelijke beperking goed en zinvol kunnen leven. De zorg, ondersteuning en behandeling die Alliade biedt, vindt thuis of in een van de 300 (gespecialiseerde) (woon)locaties in Friesland plaats.

Voorzitter Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. De kunstorganisaties Scala Centrum voor de kunsten (Scala), Stichting Kunst en Cultuur (K&C) en ICO partner in Kunst en Cultuur (ICO) zijn in de afrondingsfase van de intensivering van de samenwerking door middel van een bestuurlijke fusie per 1 januari 2022. 
Scala kent een gesubsidieerd vrijetijdsaanbod voor vijf gemeenten in Zuidwest-Drenthe en Overijssel. Opgericht als provinciale steunfunctie maakt K&C zich sterk voor goed cultuuronderwijs op de scholen in Drenthe en Groningen en zet zich in voor de cultuurparticipatie in Drenthe. Het ICO is ontstaan als gemeentelijke muziekschool. De organisatie concentreert zich op cultuureducatie.

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. CVO Zuid-West Fryslân is een Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân. De Stichting bestaat uit de volgende scholen: csg Bogerman met vestigingen in Sneek, Koudum en Balk, De Diken in Sneek en het Marne college in Bolsward. Hier volgen circa 3.600 leerlingen voortgezet onderwijs aan de afdelingen praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO. Het totale personeelsbestand telt 530 personeelsleden. “De scholen van CVO staan midden in de samenleving. Zij zíjn de samenleving. Plannen maken voor de toekomst kan daarom alleen door eerst te kijken naar de wereld waarin we ons bevinden.”

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn (OPO Borger-Odoorn) telt 11 openbare basisscholen in de gemeente Borger-Odoorn. De scholen bevinden zich in Borger, Drouwen, Ees, Exloo, 2e Exloërmond, Nieuw-Buinen, Odoorn, Valthe en Valthermond. De stichting biedt aan ongeveer 1.100 leerlingen eigentijds en kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor het ontdekken van kwaliteiten en talenten van leerlingen.
Bij de organisatie werken circa 120 zeer betrokken, gepassioneerde medewerkers, zowel binnen de scholen als binnen de staf.  

Bestuursleden

Reactietermijn gesloten.  “Economische zelfstandigheid van vrouwen bevorderen door kennis, capaciteiten en mogelijkheden van individuele vrouwen te faciliteren.”  

Tesselschade is een landelijke vereniging van vrouwen voor vrouwen met ruim 6500 leden. De vereniging stelt zich ten doel vrouwen behulpzaam te zijn bij hun streven economisch en financieel zelfstandig te zijn of te blijven.

Sluitingsdatum
11 augustus 2021
Dienstverband
Part-time

Lid Raad van Toezicht – profiel ondernemer

Reactietermijn gesloten. Stichting kinderopvang Kids2b is een innovatieve, maatschappelijke organisatie die actief onderneemt en streeft naar de beste opvang voor kinderen en een betaalbare dienstverlening voor alle ouders/verzorgers. Op de meer dan 30 locaties van Kids2b in vijf Groningse gemeenten werken circa 200 pedagogisch medewerkers, 40 stagiaires en 25 vrijwilligers. Verdeeld over de diverse soorten opvang: dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang worden in totaal ongeveer 3.000 kinderen opgevangen.

Lid Raad van Toezicht – profiel bestuurlijk

Reactietermijn gesloten. Stichting kinderopvang Kids2b is een innovatieve, maatschappelijke organisatie die actief onderneemt en streeft naar de beste opvang voor kinderen en een betaalbare dienstverlening voor alle ouders/verzorgers. Op de meer dan 30 locaties van Kids2b in vijf Groningse gemeenten werken circa 200 pedagogisch medewerkers, 40 stagiaires en 25 vrijwilligers. Verdeeld over de diverse soorten opvang: dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang worden in totaal ongeveer 3.000 kinderen opgevangen.

Directeur Vastgoed, Facilitaire Services en Inkoop 

Reactietermijn gesloten. Zorggroep Alliade biedt zorg en ondersteuning aan ongeveer 7.000 mensen met een grote mate van kwetsbaarheid. Deze zorg omvat gehandicaptenzorg, ouderenzorg, orthopedagogische behandeling, arbeidsre-integratie en thuiszorg. Alliade bestaat uit zeven verschillende zorgonderdelen: Talant, Meriant, Reik, Wil, Baanplus en OuderenPsychiatrieFriesland. 

Met de missie “Goed en zinvol leven” drukt Alliade uit er te zijn voor mensen die moeite hebben om zelfstandig te leven en zich staande te houden in de maatschappij.

Bestuurssecretaris

Reactietermijn gesloten. Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugdhulp. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan circa 14.000 kinderen en jongeren. Voor heel specialistische kennis, complexe situaties en een second opinion kunnen kinderen, jongeren en hun ouders uit heel Nederland bij Accare terecht. De missie van Accare luidt als volgt: ‘Ieder kind heeft het recht om mee te doen. Thuis, op school en met vrienden.’