Onze vacatures

lid Raad van Toezicht – profiel bedrijfsvoering

Reactietermijn gesloten. Voor de vacature met het profiel bedrijfsvoering zoeken wij een kandidaat met een bedrijfskundig-economische achtergrond wordt verwacht dat hij of zij op een eindverantwoordelijk, bij voorkeur bestuurlijk, niveau verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en daardoor in staat is het museum als totale organisatie te kunnen zien. Het Drents Museum is gevestigd in het historisch centrum van Assen op de plek van het voormalig klooster Maria in Campis. Vanaf de oprichting in 1854, met een expositie van oudheden in een kast, is het museum altijd volop in ontwikkeling geweest. Na een aantal verhuizingen werd het museum in 1974 definitief gevestigd in het huidige pand, het oude provinciehuis.

lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Groningen, Friesland en Drenthe. Daar staat ZorgpleinNoord voor. Dit doet zij door samen met de aangesloten organisaties te werken aan instroom, doorstroom en behoud van personeel in zowel de zorg- als de welzijnssector. Bij ZorgpleinNoord zijn meer dan 280 werkgeversorganisaties aangesloten en hiermee vertegenwoordigen zij ruim 85 % van de zorg en ongeveer de helft van de welzijnssector in Noord-Nederland. ZorgpleinNoord is een van de 14 regionale werkgeversverbanden in Nederland die zich inzet voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn. De regionale werkgeversverbanden hebben zich landelijk verenigd in RegioPlus.   

lid Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. Sportbedrijf De Fryske Marren is een, in 2019 verzelfstandigde, maatschappelijke organisatie. Gemeente De Fryske Marren is de enige aandeelhouder. Samen met verschillende partners uit diverse sectoren zoals de sport, zorg, onderwijs, welzijn, cultuur en recreatie werkt het sportbedrijf actief aan een vitale en gezonde gemeente. Het sportbedrijf is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van Swim&Sportfun in Joure. Het subtropisch zwemparadijs Swimfun biedt o.a. zwemles en doelgroepen en heeft een regionale functie als slechtweervoorziening. Swimfun had in 2019 ca. 250.000 recreatieve bezoekers en is daarmee de grootste dagattractie van Friesland. Het aanliggende sportcomplex Sportfun bestaat uit 3 sportzalen en wordt gebruikt door het onderwijs en (sport)verenigingen. Tevens worden er diverse activiteiten en evenementen georganiseerd. 

lid Raad van Commissarissen – financieel profiel

Reactietermijn gesloten. Woongroep Marenland is een maatschappelijke woningcorporatie in Noordoost-Groningen die zich primair richt op de huisvesting van mensen met een inkomen tot de maximum huurtoeslaggrens. De corporatie is actief in de gemeenten Appingedam, Het Hogeland, Loppersum en Delfzijl en verhuurt in totaal 2.300 woningen voor gezinnen, ouderen, jongeren en alleenstaanden. Ook mensen die zorg nodig hebben kunnen bij Woongroep Marenland terecht voor woonruimte. Naast woningen worden er garages, carports, parkeerplaatsen en enkele bedrijfsruimten verhuurd. Woongroep Marenland is een corporatie die vanuit een van oorsprong christelijke traditie geworteld is in de samenleving. Als maatschappelijke organisatie wil Woongroep Marenland samen met haar partners in het Eemsdeltagebied de voorzieningen in en leefbaarheid van de regio op peil houden en verbeteren.

lid Raad van Commissarissen – financieel profiel

Reactietermijn gesloten. Werkbedrijf Lelystad B.V. is in 2013 door gemeente Lelystad opgericht. De gemeente is 100% aandeelhouder. Het is een zelfstandige onderneming en werkt zowel voor de gemeente Lelystad als ook voor publieke en particuliere derden. Het werkbedrijf is tevens oprichter en enig aandeelhouder van Toezicht en Handhaving bv. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Werkbedrijf Lelystad is er niet alleen voor werkzoekende Lelystedelingen met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen. 

lid Raad van Commissarissen profiel sociaal domein

Reactietermijn gesloten. Werkbedrijf Lelystad B.V. is in 2013 door gemeente Lelystad opgericht. De gemeente is 100% aandeelhouder. Het is een zelfstandige onderneming en werkt zowel voor de gemeente Lelystad als ook voor publieke en particuliere derden. Het werkbedrijf is tevens oprichter en enig aandeelhouder van Toezicht en Handhaving bv. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Werkbedrijf Lelystad is er niet alleen voor werkzoekende Lelystedelingen met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen. 

lid Raad van Commissarissen – profiel HRM

Reactietermijn gesloten. Werkbedrijf Lelystad B.V. is in 2013 door gemeente Lelystad opgericht. De gemeente is 100% aandeelhouder. Het is een zelfstandige onderneming en werkt zowel voor de gemeente Lelystad als ook voor publieke en particuliere derden. Het werkbedrijf is tevens oprichter en enig aandeelhouder van Toezicht en Handhaving bv. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Werkbedrijf Lelystad is er niet alleen voor werkzoekende Lelystedelingen met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen. 

lid Raad van Commissarissen profiel ondernemerschap

Reactietermijn gesloten. Werkbedrijf Lelystad B.V. is in 2013 door gemeente Lelystad opgericht. De gemeente is 100% aandeelhouder. Het is een zelfstandige onderneming en werkt zowel voor de gemeente Lelystad als ook voor publieke en particuliere derden. Het werkbedrijf is tevens oprichter en enig aandeelhouder van Toezicht en Handhaving bv. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Werkbedrijf Lelystad is er niet alleen voor werkzoekende Lelystedelingen met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen. 

lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Biblionet Groningen is de netwerkorganisatie van openbare bibliotheken in de provincie Groningen en de uitvoeringsorganisatie van het bibliotheekwerk in 11 Groningse gemeenten en de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) voor alle Groningse bibliotheken. Als provinciale steuninstelling is de organisatie een schakel in de structurele, culturele infrastructuur van Groningen. Biblionet Groningen bestaat uit 38 bibliotheek vestigingen, ruim 140 bibliotheken op school en kinderdagverblijven, 20 taalhuizen en een kantoor in de stad Groningen waar de bedrijfsvoering is gehuisvest. Met ongeveer 160 intrinsiek gemotiveerde en inhoud gedreven medewerkers en circa 925 vrijwilligers werkt Biblionet Groningen aan professionele, innovatieve en klantgerichte dienstverlening, voor bijna 85.000 bibliotheekleden en voor alle inwoners van de provincie Groningen. Dit gebeurt in goede samenwerking met vele (lokale) partnerorganisaties.  

voorzitter Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. Werkbedrijf Lelystad B.V. is in 2013 door gemeente Lelystad opgericht. De gemeente is 100% aandeelhouder. Het is een zelfstandige onderneming en werkt zowel voor de gemeente Lelystad als ook voor publieke en particuliere derden. Het werkbedrijf is tevens oprichter en enig aandeelhouder van Toezicht en Handhaving bv. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Werkbedrijf Lelystad is er niet alleen voor werkzoekende Lelystedelingen met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen.