Ga naar de inhoud

Directeur Publieke Gezondheid

Reactietermijn gesloten. Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. 
Gezond zijn is ook meedoen in de maatschappij, sociale contacten hebben en een gevoel van controle over je eigen leven kunnen ervaren.
GGD Groningen is de gezondheids- en crisisdienst van de provincie Groningen. Het motto van GGD Groningen is ‘Samen werken aan gezondheid’. Zo’n 430 GGD-professionals werken dagelijks aan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van alle inwoners van de provincie Groningen. Hierbij wordt nauw samengewerkt, zowel binnen de GGD als met externe partners.

Bestuurssecretaris

logo Noorderzorg

Reactietermijn gesloten. Noorderzorg biedt ondersteuning aan kwetsbare ouderen bij wonen, welzijn en zorg vanuit de visie van Positieve Gezondheid. Op de drie locaties van de stichting – Van Julsingha in Delfzijl, De Mieden in Uithuizermeeden en Hunsingoheerd in Uithuizen – biedt Noorderzorg ouderenzorg in een woonzorgcentrum, een verpleeghuis en aanleunwoningen. Er werken ongeveer 600 goed geschoolde medewerkers in kleine teams binnen Noorderzorg, waarvan het grootste deel in zorg en welzijn. 

Lid Raad van Bestuur

Reactietermijn gesloten.

Cosis zet zich in de provincies Groningen en Drenthe in om de cliënt te helpen zijn of haar eigen doelen te realiseren. Bijna 4.000 medewerkers en ruim 1.100 vrijwilligers werken, vanuit meer dan 200 locaties, samen aan de uitvoering daarvan. Cosis ondersteunt ruim 8.000 cliënten. 

Wij helpen mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op hun leven. Samen maken we kleine stappen. 

Dat is de kern van ‘De bedoeling’ van Cosis waarin de uitgangspunten van haar zorg- en dienstverlening zijn vastgelegd. 

Lid Raad van Toezicht

logo Noorderzorg

Reactietermijn gesloten. Noorderzorg biedt ondersteuning aan kwetsbare ouderen bij wonen, welzijn en zorg vanuit de visie van Positieve Gezondheid. Dit doen zij o.a. met Noorderzorg Thuis, dat thuiszorg biedt en de dochteronderneming Noorderzorg Diensten Thuis BV dat mensen die daarvoor een indicatie hebben ondersteunt met huishoudelijke hulp. Beide zijn actief in de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland. Op de drie locaties van de stichting – Van Julsingha in Delfzijl, De Mieden in Uithuizermeeden en Hunsingoheerd in Uithuizen – biedt Noorderzorg ouderenzorg in een woonzorgcentrum, een verpleeghuis en aanleunwoningen.

Directeur zorginhoudelijke zaken kliniek

Reactietermijn gesloten. Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugdhulp. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan circa 14.000 kinderen en jongeren. De missie van Accare luidt als volgt: ‘Ieder kind heeft het recht om mee te doen. Thuis, op school en met vrienden. Ieder kind heeft ook recht op de best mogelijke hulp als meedoen (even) niet lukt. Accare helpt daarbij als het nodig is. Met kundige, betrokken en verantwoordelijke medewerkers, die weten wat goed werkt bij problemen in opgroeien en opvoeden.’

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.