Ga naar de inhoud

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Stichting Service Appartementen Oranjewoud biedt een mooie en veilige woonomgeving voor ouderen, waar bewoners zelfstandig wonen. 

Oranjewoud Wonen heeft recent de laatste hand gelegd aan een vernieuwde woonvorm voor ouderen. Een woonbuurt met 150 zelfstandige appartementen en bungalows rond een gebouw met gemeenschappelijke voorzieningen. Oranjewoud Wonen staat garant voor zorgeloos, comfortabel en veilig wonen en zo wordt het ook door de bewoners ervaren. 

Binnenkort ontstaat binnen de Raad van Toezicht een vacature voor een lid met een achtergrond in hospitality in de zorg.

Bestuurder

Reactietermijn gesloten. Zorgbelang Groningen is een ondernemende, professionele, creatieve, innovatieve en proactieve organisatie die de belangen behartigt van iedereen in de provincie Groningen die gebruik maakt van zorg. De organisatie richt zich specifiek op informatie, advies en klachtondersteuning voor inwoners en op advies en ondersteuning voor gemeenten, lokale adviesraden, zorgaanbieders en cliëntenraden.

Goede zorg en welzijn zijn alleen te realiseren samen met de mensen om wie het gaat.

Binnenkort ontstaat de vacature voor de positie van directeur-bestuurder, in verband met het vertrek van de huidige directeur-bestuurder. Voor de opvolging wordt gedacht aan een ervaren manager, die een stap wil zetten naar een eindverantwoordelijk functie.  

Lid Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. De Huismeesters richt zich op de verbetering van het woningaanbod en de woonkwaliteit van hun woningen in de stad Groningen. Daarom werken ze aan betaalbare woningen en een gevarieerd woningaanbod. Er wordt samengewerkt met maatschappelijke partners om een bijdrage te leveren aan gezonde woningen en een veilige woonomgeving. 

Binnenkort ontstaat in de Raad van Commissarissen een vacature voor een commissaris met kennis van vraagstukken rondom wonen, zorg en welzijn, gecombineerd met de ervaring om de ontwikkelingen en de specifieke aspecten rondom wonen, zorg en welzijn bestuurlijk te vertalen.

CFO

Reactietermijn gesloten. ?Epplejeck is dé ruitersportspecialist en de huidige marktleider in de Benelux. De organisatie laat dubbele cijfers omzetgroei en gezonde winstmarges zien. Epplejeck heeft de ambitie om Europees marktleider te worden met een minimale groei van 15 winkels per jaar.

Als CFO wordt er in deze fase van je verwacht dat je de organisatie dusdanig inricht dat deze klaar is voor de sterke groei die geambieerd wordt. De proactieve CFO die wordt gezocht is praktisch en pragmatisch ingesteld.  

Aanjager noordelijke economie

Reactietermijn gesloten. De Economic Board Noord Nederland (EBNN) is een bestuurlijk platform van onderwijs, ondernemers en overheid, VNO-NCW MKB Noord, NOM en het SNN in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Het verbindt, inspireert en zet aan tot actie. 

“Het noorden bruist van ideeën, ondernemerschap en toonaangevende (sociale) innovaties” 

De belangrijkste ambitie van EBNN is het duurzaam versterken van de noordelijke economie door de samenwerking in Noord-Nederland te intensiveren, groeikansen op te pakken en als platform elkaar te informeren over regionale, nationale en internationale ontwikkelingen. De EBNN houdt zich bezig met de ontwikkelingen die het gezamenlijk noordelijk economisch en maatschappelijk belang onderstrepen.

Manager medische dienst

Reactietermijn gesloten. Vanboeijen biedt zorg en ondersteuning aan ruim 900 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking op circa 100 locaties, overwegend in Drenthe.

Wij geloven er in dat ieder mens een waardevol leven leidt. Het is onze kerntaak om mensen met een verstandelijke beperking daarin te ondersteunen en begeleiden. Met onze overtuiging: Goed leven – Mooi werk – Met elkaar.’

Met ongeveer 1600 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers helpt Vanboeijen hen bij complexe zorgvragen in wonen, werken, leren en vrije tijd. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, met eigen mogelijkheden en beperkingen, eigen wensen en verlangens.

Lid Raad van Commissarissen – profiel juridisch | governance | integriteit

Reactietermijn gesloten. Patrimonium is een vooruitstrevende woningcorporatie met een christelijke identiteit. Kwaliteit leefbaarheid en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. De corporatie verhuurt in totaal 6.700 woningen die verspreid liggen over de stad Groningen. De woningen worden verhuurd aan uiteenlopende doelgroepen; woningzoekenden die vanwege hun (lage) inkomen lastig aan een woning kunnen komen, waaronder o.a. ook kwetsbare personen, urgenten, vergunninghouders en overige specifieke doelgroepen. Er is altijd aandacht voor mens en maatschappij en er wordt op integere, transparante en klantgerichte wijze gewerkt.

Lid Raad van Commissarissen – profiel ondernemerschap | digitalisering | innovatie

Reactietermijn gesloten. Patrimonium is een vooruitstrevende woningcorporatie met een christelijke identiteit. Kwaliteit leefbaarheid en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. De corporatie verhuurt in totaal 6.700 woningen die verspreid liggen over de stad Groningen. De woningen worden verhuurd aan uiteenlopende doelgroepen; woningzoekenden die vanwege hun (lage) inkomen lastig aan een woning kunnen komen, waaronder o.a. ook kwetsbare personen, urgenten, vergunninghouders en overige specifieke doelgroepen. Er is altijd aandacht voor mens en maatschappij en er wordt op integere, transparante en klantgerichte wijze gewerkt.

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. CVO Zuid-West Fryslân is een Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân. De Stichting bestaat uit de volgende scholen: csg Bogerman met vestigingen in Sneek, Koudum en Balk, De Diken in Sneek en het Marne college in Bolsward. Hier volgen circa 3.600 leerlingen voortgezet onderwijs aan de afdelingen praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO.

“De scholen van CVO staan midden in de samenleving. Zij zíjn de samenleving. Plannen maken voor de toekomst kan daarom alleen door eerst te kijken naar de wereld waarin we ons bevinden.”

Lid Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. Al sinds 1794 zorgt Univé als coöperatie met 1,6 miljoen leden voor zekerheid.

De Univé familie telt 8 regionale Univé’s. Een daarvan is Univé Samen. Het hoofdkantoor van Univé Samen is gevestigd in Dwingeloo. De overige kantoren zijn gevestigd in Beilen, Oosterwolde en Ruinen. De kantoren liggen verdeeld over het werkgebied van Univé Samen, dat zich uitstrekt tot Drenthe en een deel van Friesland. Univé Samen is een platte organisatie die denkt vanuit de leden en ook de betrokkenheid bij alle medewerkers is groot. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.