Ga naar de inhoud

Director Crew Management

Reactietermijn gesloten. MF Shipping Group in Farmsum is wereldwijd actief als scheepsmanager, gespecialiseerd in management van multi-purpose schepen, olietankers, cement carriers, Ro-Ro en Ferry. De onafhankelijke scheepsmanagementonderneming biedt een breed palet aan hoogwaardige maritieme diensten, gericht op schepen over de hele wereld. De organisatie ondersteunt, faciliteert en ontzorgt rondom alle facetten van scheepsmanagement en vlootbeheer aan internationaal opererende third party scheepseigenaren. De innovatieve organisatie anticipeert vroegtijdig op nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in de branche. De focus ligt daarbij op innovatief en duurzaam ondernemen.

Bij MF Shipping Group is een vacature ontstaan voor een director crew management.

Manager Arbeidsmarkt & Onderwijs

Reactietermijn gesloten. Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Groningen, Friesland en Drenthe. Daar staat ZorgpleinNoord voor. Dit doen zij door te onderzoeken, adviseren en verbinden, waarbij de nadruk steeds meer op verbinden komt te liggen, regionaal en landelijk, tussen organisaties en branches. ZorgpleinNoord bestaat uit twee teams die zich op het inhoudelijke programma richten. Dit programma wordt op basis van het arbeidsmarktonderzoek, de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en financieringsstromen opgesteld.

Bij ZorgpleinNoord is een vacature ontstaan voor een manager Arbeidsmarkt & Onderwijs. Voor deze vacature zoeken wij een ervaren manager die beleidsmatig sterk en een inhoudelijk sterke netwerker is.  

Manager Facilitair Bedrijfsvoering

Reactietermijn gesloten. ‘Deze energieke, eigenzinnige zorgorganisatie heeft een duidelijke visie: aandacht voor elkaar geeft het leven glans.’

ZINN is op zoek naar een doortastende en kwaliteitsgedreven manager Facilitair Bedrijfsvoering.

De manager die gezocht wordt is functioneel leidinggevende van de afdeling Facilitair en direct leidinggevende van de vier kwalitatief inhoudelijk sterke medewerkers van het bedrijfsbureau. De manager gaat deel uitmaken van het managementteam en heeft als lid van het managementteam invloed op de koers, positie en strategisch beleid van de organisatie. Binnen deze kaders ontwikkelt de manager het strategisch beleid voor het Facilitair Bedrijf.

Bestuurssecretaris

Reactietermijn gesloten. ‘Vanuit onze compassie voor ‘De mens en zijn verhaal’ willen we het welbevinden van onze cliënten en patiënten verbeteren.’

Voor het Lentis concern zoeken wij een secretaris voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
Lentis GGZ is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en forensische gezondheidszorg voornamelijk werkzaam in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen komen, na verwijzing van huisarts of specialist, bij Lentis voor zorg in een dagbehandeling, poliklinisch, thuis, in een beschermende woonvorm of klinisch (24 uur).

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Het Noord Nederlands Orkest (NNO) is een toonaangevend symfonieorkest dat symfonische muziek op hoog niveau uitvoert en verrast met eigenzinnige concert- en engagementprogramma’s.

Door reglementair aftreden ontstaat per 1 januari 2023 een vacature voor een lid Raad van Toezicht.

Voor deze vacature wordt gezocht naar een kandidaat met een stevige financiële achtergrond. Inzicht in vastgoedvraagstukken is een pre.

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. ‘Zorggroep Liante is er voor iedereen. Wat je leeftijd ook is, waar je ook woont.’

Namens Liante zoeken wij, per 1 januari 2023, een lid van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van Zorggroep Liante is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken bij de organisatie. Daarmee staat de Raad van Toezicht voor de continuïteit van de organisatie en voor het behouden en ontwikkelen van de kernwaarden van Zorggroep Liante.

Manager Marketing en Publiciteit 

Reactietermijn gesloten. Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden is een podium voor een groot en divers publiek, waar met muziek, dans, beweging en tekst verhalen worden verteld die mensen in vervoering brengen.

Er is bij De Harmonie een vacature ontstaan voor een Manager Marketing en Publiciteit.

De resultaatgerichte manager Marketing en Publiciteit die De Harmonie zoekt heeft stevige inhoudelijke kennis van marketing en communicatie in de culturele sector en voelt zich als een vis in het water in de dynamiek van de theaterwereld. Ervaring met het werken in de theaterwereld is een pre.

Lid College van Bestuur

Reactietermijn gesloten. Eén bestuur, vier denominaties en 34 scholen voor primair onderwijs met een eigen identiteit. Dat is Aves. De stichting bestuurt en verbindt scholen in de gemeenten Noordoostpolder, Kampen en Steenwijkerland. Dit zijn zowel openbare, rooms-katholieke, protestants-christelijke als samenwerkingsscholen. Integriteit, identiteit, verbondenheid, autonomie, verantwoordelijkheid, samenwerking en kwaliteit staan centraal.

Binnenkort ontstaat bij Aves een vacature voor een Lid College van Bestuur.

Verbinden, vertrouwen, lef, passie en groei. Dat zijn de kernwaarden van Aves stichting voor Primair Onderwijs
Wij zoeken een bestuurder die daarbij past.

Directeur

PCBO It Foarhûs is een schoolgemeenschap van rond de 140 leerlingen.

De school staat in Drachten in de wijk De Trisken. Het is een veelkleurige school met oog en zorg voor elkaar. ’t Foarhûs is een zogenaamde Kanjerschool, dat wil zeggen dat de visie en levenshouding van de Kanjertraining de uitgangspositie vormen van het sociale veiligheidsplan van de school.

Wij zoeken voor ’t Foarhûs een ervaren onderwijskundig leider die zorgt voor stabiliteit, in een ander gelooft en intrinsiek gemotiveerd is om het beste onderwijs voor kinderen te organiseren.

Directeur

‘CKC Drenthe wil kinderen stimuleren in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en zelfbewuste wereldburgers. Mensen die bijdragen aan een waarde(n) volle en duurzame maatschappij.’

Wij zoeken voor De Eshorst, een van de centra van CKC Drenthe, een directeur die affiniteit heeft met en ervaring als directeur op een kindcentrum. Iemand die hart, oog en oor heeft voor iedereen binnen het kindcentrum.  

De Eshorst biedt basisonderwijs aan circa 300 leerlingen. Ook biedt het kindcentrum kinderdagopvang (0 tot 4 jaar), peuteropvang, voor- en naschoolse opvang en vakantie opvang aan ongeveer 150 kinderen van 0-13 jaar.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.