Ga naar de inhoud

Manager medische dienst

Reactietermijn gesloten. Vanboeijen biedt zorg en ondersteuning aan ruim 900 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking op circa 100 locaties, overwegend in Drenthe.

Wij geloven er in dat ieder mens een waardevol leven leidt. Het is onze kerntaak om mensen met een verstandelijke beperking daarin te ondersteunen en begeleiden. Met onze overtuiging: Goed leven – Mooi werk – Met elkaar.’

Met ongeveer 1600 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers helpt Vanboeijen hen bij complexe zorgvragen in wonen, werken, leren en vrije tijd. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, met eigen mogelijkheden en beperkingen, eigen wensen en verlangens.

Lid Raad van Commissarissen – profiel juridisch | governance | integriteit

Reactietermijn gesloten. Patrimonium is een vooruitstrevende woningcorporatie met een christelijke identiteit. Kwaliteit leefbaarheid en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. De corporatie verhuurt in totaal 6.700 woningen die verspreid liggen over de stad Groningen. De woningen worden verhuurd aan uiteenlopende doelgroepen; woningzoekenden die vanwege hun (lage) inkomen lastig aan een woning kunnen komen, waaronder o.a. ook kwetsbare personen, urgenten, vergunninghouders en overige specifieke doelgroepen. Er is altijd aandacht voor mens en maatschappij en er wordt op integere, transparante en klantgerichte wijze gewerkt.

Lid Raad van Commissarissen – profiel ondernemerschap | digitalisering | innovatie

Reactietermijn gesloten. Patrimonium is een vooruitstrevende woningcorporatie met een christelijke identiteit. Kwaliteit leefbaarheid en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. De corporatie verhuurt in totaal 6.700 woningen die verspreid liggen over de stad Groningen. De woningen worden verhuurd aan uiteenlopende doelgroepen; woningzoekenden die vanwege hun (lage) inkomen lastig aan een woning kunnen komen, waaronder o.a. ook kwetsbare personen, urgenten, vergunninghouders en overige specifieke doelgroepen. Er is altijd aandacht voor mens en maatschappij en er wordt op integere, transparante en klantgerichte wijze gewerkt.

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. CVO Zuid-West Fryslân is een Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân. De Stichting bestaat uit de volgende scholen: csg Bogerman met vestigingen in Sneek, Koudum en Balk, De Diken in Sneek en het Marne college in Bolsward. Hier volgen circa 3.600 leerlingen voortgezet onderwijs aan de afdelingen praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO.

“De scholen van CVO staan midden in de samenleving. Zij zíjn de samenleving. Plannen maken voor de toekomst kan daarom alleen door eerst te kijken naar de wereld waarin we ons bevinden.”

Lid Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. Al sinds 1794 zorgt Univé als coöperatie met 1,6 miljoen leden voor zekerheid.

De Univé familie telt 8 regionale Univé’s. Een daarvan is Univé Samen. Het hoofdkantoor van Univé Samen is gevestigd in Dwingeloo. De overige kantoren zijn gevestigd in Beilen, Oosterwolde en Ruinen. De kantoren liggen verdeeld over het werkgebied van Univé Samen, dat zich uitstrekt tot Drenthe en een deel van Friesland. Univé Samen is een platte organisatie die denkt vanuit de leden en ook de betrokkenheid bij alle medewerkers is groot. 

Directeur Publieke Gezondheid

Reactietermijn gesloten. Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. 
Gezond zijn is ook meedoen in de maatschappij, sociale contacten hebben en een gevoel van controle over je eigen leven kunnen ervaren.
GGD Groningen is de gezondheids- en crisisdienst van de provincie Groningen. Het motto van GGD Groningen is ‘Samen werken aan gezondheid’. Zo’n 430 GGD-professionals werken dagelijks aan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van alle inwoners van de provincie Groningen. Hierbij wordt nauw samengewerkt, zowel binnen de GGD als met externe partners.

Bestuurssecretaris

logo Noorderzorg

Reactietermijn gesloten. Noorderzorg biedt ondersteuning aan kwetsbare ouderen bij wonen, welzijn en zorg vanuit de visie van Positieve Gezondheid. Op de drie locaties van de stichting – Van Julsingha in Delfzijl, De Mieden in Uithuizermeeden en Hunsingoheerd in Uithuizen – biedt Noorderzorg ouderenzorg in een woonzorgcentrum, een verpleeghuis en aanleunwoningen. Er werken ongeveer 600 goed geschoolde medewerkers in kleine teams binnen Noorderzorg, waarvan het grootste deel in zorg en welzijn. 

Lid Raad van Bestuur

Reactietermijn gesloten.

Cosis zet zich in de provincies Groningen en Drenthe in om de cliënt te helpen zijn of haar eigen doelen te realiseren. Bijna 4.000 medewerkers en ruim 1.100 vrijwilligers werken, vanuit meer dan 200 locaties, samen aan de uitvoering daarvan. Cosis ondersteunt ruim 8.000 cliënten. 

Wij helpen mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op hun leven. Samen maken we kleine stappen. 

Dat is de kern van ‘De bedoeling’ van Cosis waarin de uitgangspunten van haar zorg- en dienstverlening zijn vastgelegd. 

Lid Raad van Toezicht

logo Noorderzorg

Reactietermijn gesloten. Noorderzorg biedt ondersteuning aan kwetsbare ouderen bij wonen, welzijn en zorg vanuit de visie van Positieve Gezondheid. Dit doen zij o.a. met Noorderzorg Thuis, dat thuiszorg biedt en de dochteronderneming Noorderzorg Diensten Thuis BV dat mensen die daarvoor een indicatie hebben ondersteunt met huishoudelijke hulp. Beide zijn actief in de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland. Op de drie locaties van de stichting – Van Julsingha in Delfzijl, De Mieden in Uithuizermeeden en Hunsingoheerd in Uithuizen – biedt Noorderzorg ouderenzorg in een woonzorgcentrum, een verpleeghuis en aanleunwoningen.

Directeur zorginhoudelijke zaken kliniek

Reactietermijn gesloten. Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugdhulp. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan circa 14.000 kinderen en jongeren. De missie van Accare luidt als volgt: ‘Ieder kind heeft het recht om mee te doen. Thuis, op school en met vrienden. Ieder kind heeft ook recht op de best mogelijke hulp als meedoen (even) niet lukt. Accare helpt daarbij als het nodig is. Met kundige, betrokken en verantwoordelijke medewerkers, die weten wat goed werkt bij problemen in opgroeien en opvoeden.’

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.