Ga naar de inhoud

Lid Raad van Toezicht – aandachtsgebied juridische zaken

Reactietermijn gesloten. VCOG bestaat uit tien christelijke basisscholen, een oecumenische school, een algemeen bijzonder onderwijsschool en geeft onderwijs en opvang aan 3.400 kinderen. Daarnaast hebben drie van de scholen een eigen kinderopvang in de school, een Integraal Kind Centra (IKC). Bij de organisatie werken ongeveer 400 gemotiveerde medewerkers. 

Bij VCOG worden kinderen uitgedaagd om hun talenten te ontplooien binnen de veilige en plezierige omgeving van de school en/of opvang en eigenaarschap te ontwikkelen over hun eigen toekomst.

Binnenkort ontstaat een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied juridische zaken. 

Lid Raad van Toezicht – aandachtsgebied identiteit

Reactietermijn gesloten. VCOG bestaat uit tien christelijke basisscholen, een oecumenische school, een algemeen bijzonder onderwijsschool en geeft onderwijs en opvang aan 3.400 kinderen. Daarnaast hebben drie van de scholen een eigen kinderopvang in de school, een Integraal Kind Centra (IKC). Bij de organisatie werken ongeveer 400 gemotiveerde medewerkers. 

Bij VCOG worden kinderen uitgedaagd om hun talenten te ontplooien binnen de veilige en plezierige omgeving van de school en/of opvang en eigenaarschap te ontwikkelen over hun eigen toekomst.

Eind 2021 is een vacature ontstaan voor een lid van de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied de identiteit. 

Bestuurssecretaris

logo Noorderzorg

Reactietermijn gesloten. Van Julsingha in Delfzijl, De Mieden in Uithuizermeeden en Hunsingoheerd in Uithuizen – biedt Noorderzorg ouderenzorg in een woonzorgcentrum, een verpleeghuis en aanleunwoningen. Daarnaast is de organisatie actief met Noorderzorg Thuis, dat thuiszorg biedt en de dochteronderneming Noorderzorg Diensten Thuis BV dat mensen die daarvoor een indicatie hebben ondersteunt met huishoudelijke hulp.
eeft de Raad van Bestuur en de leden van het managementteam gevraagd en ongevraagd advies over organisatorische en governance vraagstukken. 

De bestuurssecretaris die gezocht wordt beschikt over een goed gevoel voor verhoudingen en over politiek-bestuurlijke- en maatschappelijke sensitiviteit.  

Clustermanager Zorg

Reactietermijn gesloten. De organisatie ZINN (Zorgorganisatie in Noord-Nederland) is een groeiende organisatie die een sfeervol en veilig thuis biedt voor ouderen. De diensten van de organisatie omvatten de complete keten, van eerstelijnszorg tot verpleeghuis. ZINN heeft zes woonlocaties: De Brink, De Es, De Pelster en de Zuiderflat in Groningen, De Burcht in Hoogezand en de Dilgt in Haren. Daarnaast zijn er 17 professionele thuiszorgteams.

Recent is de vacature Clustermanager Zorg voor de locaties De Burcht in Hoogezand, De Es in de wijk Selwerd in Groningen en De Pelster in de binnenstad van Groningen ontstaan. Wij zoeken hiervoor een samenwerkingsgerichte kandidaat die oog heeft voor en geïnteresseerd is in de ander: bewoners en medewerkers. 

Bestuurder

Reactietermijn gesloten. Zorgbelang Groningen is een ondernemende, professionele, creatieve, innovatieve en proactieve organisatie die de belangen behartigt van iedereen in de provincie Groningen die gebruik maakt van zorg. De organisatie richt zich specifiek op informatie, advies en klachtondersteuning voor inwoners en op advies en ondersteuning voor gemeenten, lokale adviesraden, zorgaanbieders en cliëntenraden.

Goede zorg en welzijn zijn alleen te realiseren samen met de mensen om wie het gaat.

Binnenkort ontstaat de vacature voor de positie van directeur-bestuurder, in verband met het vertrek van de huidige directeur-bestuurder. Voor de opvolging wordt gedacht aan een ervaren manager, die een stap wil zetten naar een eindverantwoordelijk functie.  

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Stichting Service Appartementen Oranjewoud biedt een mooie en veilige woonomgeving voor ouderen, waar bewoners zelfstandig wonen. 

Oranjewoud Wonen heeft recent de laatste hand gelegd aan een vernieuwde woonvorm voor ouderen. Een woonbuurt met 150 zelfstandige appartementen en bungalows rond een gebouw met gemeenschappelijke voorzieningen. Oranjewoud Wonen staat garant voor zorgeloos, comfortabel en veilig wonen en zo wordt het ook door de bewoners ervaren. 

Binnenkort ontstaat binnen de Raad van Toezicht een vacature voor een lid met een achtergrond in hospitality in de zorg.

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Jeugdhulp Friesland geeft specialistische hulp bij opgroeien en opvoeden en staat voor de rechten van het kind. De uitgangspunten voor behandeling en zorg zijn: dialoog gestuurd, oplossingsgericht, systeemgericht, resultaatgericht en competentiegericht. Deze behandeling en zorg wordt verleend vanuit verschillende zorgonderdelen, ingericht naar de zorgvraag van het kind en de ouders.

‘Wij willen het verschil maken in het leven van kwetsbare kinderen en gezinnen. Dat doen we door het gewone, zo optimaal mogelijke leven van een kind of jongere, te herstellen zonder dat nog professionele hulp nodig is.’

Binnenkort ontstaat een vacature voor een lid voor de Raad van Toezicht met een juridische achtergrond.

Lid Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. De Huismeesters richt zich op de verbetering van het woningaanbod en de woonkwaliteit van hun woningen in de stad Groningen. Daarom werken ze aan betaalbare woningen en een gevarieerd woningaanbod. Er wordt samengewerkt met maatschappelijke partners om een bijdrage te leveren aan gezonde woningen en een veilige woonomgeving. 

Binnenkort ontstaat in de Raad van Commissarissen een vacature voor een commissaris met kennis van vraagstukken rondom wonen, zorg en welzijn, gecombineerd met de ervaring om de ontwikkelingen en de specifieke aspecten rondom wonen, zorg en welzijn bestuurlijk te vertalen.

CFO

Reactietermijn gesloten. ?Epplejeck is dé ruitersportspecialist en de huidige marktleider in de Benelux. De organisatie laat dubbele cijfers omzetgroei en gezonde winstmarges zien. Epplejeck heeft de ambitie om Europees marktleider te worden met een minimale groei van 15 winkels per jaar.

Als CFO wordt er in deze fase van je verwacht dat je de organisatie dusdanig inricht dat deze klaar is voor de sterke groei die geambieerd wordt. De proactieve CFO die wordt gezocht is praktisch en pragmatisch ingesteld.  

Aanjager noordelijke economie

Reactietermijn gesloten. De Economic Board Noord Nederland (EBNN) is een bestuurlijk platform van onderwijs, ondernemers en overheid, VNO-NCW MKB Noord, NOM en het SNN in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Het verbindt, inspireert en zet aan tot actie. 

“Het noorden bruist van ideeën, ondernemerschap en toonaangevende (sociale) innovaties” 

De belangrijkste ambitie van EBNN is het duurzaam versterken van de noordelijke economie door de samenwerking in Noord-Nederland te intensiveren, groeikansen op te pakken en als platform elkaar te informeren over regionale, nationale en internationale ontwikkelingen. De EBNN houdt zich bezig met de ontwikkelingen die het gezamenlijk noordelijk economisch en maatschappelijk belang onderstrepen.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.