Ga naar de inhoud

Manager HRM

Reactietermijn geslotenAccare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugdhulp. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan circa 10.000 kinderen en jongeren. Voor heel specialistische kennis, complexe situaties en een second opinion kunnen kinderen, jongeren en hun ouders uit heel Nederland bij Accare terecht. Complementair aan de zorg heeft Accare een uitgebreide research- en opleidingsfunctie. Voor de zorg en behandeling bij Accare is een verwijzing nodig van de huisarts, het sociaal wijkteam of jeugdteam van de gemeente.   

De kandidaat die wij zoeken is een stevige gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en het directieteam als het gaat om HR-vraagstukken en organisatieontwikkelingsvraagstukken. Je omarmt de besturingsfilosofie “samen sturen” die Accare heeft en je hebt een duidelijke visie op eigentijds en toekomstbestendig HR-beleid. 

Directeur – bestuurder

Reactietermijn gesloten Zorgbelang Drenthe is een maatschappelijke organisatie die onafhankelijk de belangen behartigt van alle Drentse inwoners met een zorgvraag. Het scharnier tussen systeem- en leefwereld. Zorgbelang Drenthe werkt in opdracht van verschillende overheden, zorgaanbieders en zorg- verzekeraars en wordt volledig gefinancierd uit publieke middelen. De activiteiten hebben met elkaar gemeen dat ze de positie van de Drentse inwoners dienen te versterken. De Drent écht centraal!  

Zorgbelang Drenthe zoekt in een directeur-bestuurder een maatschappelijk ondernemer die kansen ziet.

Hoofd RIEC

Reactietermijn gesloten Een cruciale schakel binnen de integrale samenwerking in de aanpak van ondermijning. Dát is het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord-Nederland.  

In een uitdagend speelveld op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau wordt gezocht naar een nieuw Hoofd RIEC. Als boegbeeld van het RIEC-bureau schaak je op vele borden tegelijk. Een unieke en uitdagende functie die vraagt om het maken van de verbinding met de verschillende partners in Noord-Nederland.

Lid College van Bestuur

Reactietermijn gesloten ‘Kindcentra waar je leert te leren en het leven leert te leven’

Dat is de slogan van Adenium en dit is tevens een belofte. De belofte dat, in welk dorp of in welke wijk je ook naar school gaat en waar je ook werkt binnen de holding, je leert hoe je moet leren maar ook leert hoe het leven werkt! Volledig als kind, als mens worden aangesproken vanuit zowel hoofd, hart en handen is de grondgedachte die hier achter steekt.

Om deze belofte waar te kunnen maken, zijn we voor Adenium op zoek naar een ervaren bestuurder met een duidelijke visie op duurzame ontwikkeling van goed onderwijs en ervaring met organisatieontwikkeling, verandermanagement en bedrijfsvoering. Ben je in staat om deze visie in de praktijk concreet vorm en inhoud te geven? Ben je tevens intrinsiek gemotiveerd om het beste onderwijs voor kinderen te organiseren en weet je wat daarvoor nodig is? Dan zoekt Adenium jou!

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugdhulp. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan circa 10.000 kinderen en jongeren.

Voor Accare zijn wij op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht die voorzitter van de Auditcommissie kan worden.

Bestuurssecretaris

Reactietermijn gesloten Voor SKSG, de grootste maatschappelijke kinderopvangorganisatie in het noorden, zijn wij op zoek naar een Bestuurssecretaris.

Voor de functie van Bestuurssecretaris zoeken wij een verbindende en vertrouwenwekkende adviseur die de directeur-bestuurder ondersteunt en mee wil bouwen aan het vergroten van de wendbaarheid en slagkracht van SKSG.

Manager Kinderopvang

Reactietermijn gesloten Voor SKSG, de grootste maatschappelijke kinderopvangorganisatie in het noorden, zijn wij op zoek naar twee Managers Kinderopvang. 

Voor de functie van Manager Kinderopvang zoeken wij twee verbindende en resultaatgerichte leiders die samen de strategische ambities op regioniveau realiseren en willen meebouwen aan het vergroten van de wendbaarheid en slagkracht van SKSG. Ben jij die ondernemende manager die in kansen denkt, ze in plannen weet vorm te geven en tot uitvoer brengt? Ben jij een leider die vasthoudt aan de ingezette koers en samen met de Managers Kindcentra de kinderopvang toekomstbestendig maakt? Dan zoekt SKSG jou!

Manager Human Resources

Reactietermijn gesloten Voor SKSG, de grootste maatschappelijke kinderopvangorganisatie in het noorden, zijn wij op zoek naar een Manager Human Resources. 

Voor de functie van Manager HR zoeken wij een verbindende en veranderkundige leider die mee wil bouwen aan het vergroten van de wendbaarheid en slagkracht van SKSG. Ben jij die manager die leiding heeft gegeven aan veranderkundige opgaven en die weet wat ervoor nodig is om beweging te organiseren? Die in kansen denkt, ze in plannen weet vorm te geven en tot uitvoer brengt? Ben jij een leider die vasthoudt aan de ingezette koers? Dan zoekt SKSG jou!

Afdelingshoofd Facilitair Bedrijf

logo Veiligheidsregio Fryslan

Veiligheidsregio Fryslân is op zoek naar een afdelingshoofd Facilitair Bedrijf die beschikt over een academisch werk- en denkniveau met een bedrijfskundige achtergrond en zich herkent in de kernwaarden van Veiligheidsregio Fryslân: samenwerkend, nieuwsgierig, met eigenaarschap en klantgericht.

Veiligheidsregio Fryslân bestaat uit de onderdelen GGD (inclusief het Coronabedrijf), de Brandweer, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering. De organisatie voert een belangrijke opdracht van alle Friese gemeentes uit: zorgen dat alle inwoners van onze provincie gezond en veilig blijven. Daarnaast levert VRF een bijdrage in de coronacrisis en de vluchtelingencrisis.

Lid Raad van Toezicht – profiel mens en organisatie

Wij hebben oog voor het kind en versterken dit door oog te hebben voor ouders, sociale partners en onze eigen collega’s: Oog voor iedereen!
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur en de medewerkers van
CKC Drenthe onderwijs en opvang, de doelstellingen van de stichtingen, realiseren. Dat betekent dat de Raad van Toezicht naar binnen en naar buiten kijkt.

Bij CKC Drenthe verzorgen ongeveer 750 professionals christelijk basisonderwijs en kinderopvang aan zo’n 6.500 kinderen op 30 kindcentra.

Wij zoeken voor hen voor de Raad van Toezicht een lid met een profiel mens en organisatie.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.