Ga naar de inhoud
Vacature

Voorzitter Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
26 oktober 2023

Stichting NassauVincent is een stichting die per 1 januari 2024 ontstaat uit een bestuurlijke fusie tussen het  Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh. Er is besloten om een voorzitter te zoeken voor de Raad van Toezicht van de nieuwe stichting en deze niet te benoemen uit de leden die reeds zitting hebben in de Raad van Toezicht. We zoeken iemand met veel toezichthoudende ervaring, waaronder ervaring in de rol van voorzitter en bestuurlijke ervaring. Ben je tevens deskundig op het gebied van organisatieontwikkeling en wil je vanuit een toezichthoudende rol iets bijdragen aan deze nieuwe stichting? Dan komen we graag in contact.

Stichting NassauVincent

Zoals genoemd is Stichting NassauVincent een stichting die per 1 januari 2024 ontstaat uit een bestuurlijke fusie tussen het Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh. Beide scholen hebben een goede reputatie. Het doel van de fusie is zorgdragen voor toekomstbestendig onderwijs. Samen hebben de scholen meer ontwikkelkracht. Krimp en groei kunnen samen worden opgevangen. Ook kan het werkgeverschap worden verbeterd doordat er samen vacatures kunnen worden ingevuld en er bijvoorbeeld meer ontwikkelingsmogelijkheden kunnen worden geboden. Tevens kan door de fusie gewaarborgd worden dat de ondersteunende diensten sterk en kwalitatief hoogwaardig blijven. 

Het Dr. Nassau College heeft in totaal zes locaties in de plaatsen Assen, Beilen, Gieten en Norg en biedt keuze uit vrijwel alle typen onderwijs, waaronder een Internationale Schakelklas en gepersonaliseerd onderwijs.

CS Vincent van Gogh biedt onderwijs aan op drie locaties, waarvan twee in Assen en één in Beilen. Met deze drie locaties biedt de scholengemeenschap onderwijs aan op vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium niveau. 

De namen van de twee scholengemeenschappen en van de locaties blijven na de bestuurlijke fusie gewoon bestaan. Het gaat dan ook niet om een scholenfusie. Er wordt één College van Bestuur opgericht, net als één gemeenschappelijke ondersteunende dienst. Ook wordt er één nieuwe Raad van Toezicht opgericht, net als één gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting NassauVincent is samengesteld uit zes leden van de Raad van Toezicht van het Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh. Twee van de leden nemen plaats in de Raad van Toezicht op voordracht van de GMR. 

Voorzitter Raad van Toezicht

Voor de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht van deze nieuwe stichting zoeken wij iemand met veel toezichthoudende ervaring waaronder ervaring in de rol van voorzitter. Tevens beschik je over bestuurlijke ervaring en ben je deskundig op het gebied van organisatieontwikkeling. Het hebben van ervaring met een fusieorganisatie en/of fusieprocessen is een pre.

Uiteraard heb je affiniteit met het onderwijs, weet je de ontwikkelingen binnen het onderwijs en onderwijstoezicht goed te volgen. Als voorzitter van de Raad van Toezicht ben je benaderbaar en toegankelijk. Je bent integer en handelt vanuit een moraliteit die aansluit bij de ‘Good governance’ van het onderwijs. Tevens ben je een goede sparringpartner voor beide bestuurders. Je hebt het vermogen om door vraagstelling vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. 

Je bent organisatie- en omgevingsbewust en weet hoe je de ruimte geeft voor het afhechten en afscheid nemen van de oude situatie. 

Je bent ontwikkelingsgericht en hebt ervaring met teambuilding en het versterken van samenwerking. Je gaat meningsverschillen en lastige gesprekken niet uit de weg. Vanuit respect naar eenieder ben je in staat om invulling te blijven geven aan een goede dialoog en adequate besluitvorming. In deze besluitvorming ben je in staat om een helicopterview te houden. Als persoon weet je goed de regie te pakken en ben je daadkrachtig. Je bent tevens een verbinder en je geeft vertrouwen. Je persoonlijkheid is empathisch en enthousiasmerend. 

Binnen de stichting zijn twee verschillenden denominaties, christelijk en openbaar. Het is belangrijk dat je hier begrip en gevoel voor hebt. Het is tevens belangrijk dat je het werkgebied kent. Voldoende onafhankelijkheid ten opzichte van beide scholengemeenschappen en het netwerk waarin zij opereren is uiteraard ook van groot belang.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan ontvangen we graag uiterlijk 26 oktober 2023 je Cv en begeleidende brief.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.