Ga naar de inhoud
Vacature
logo Martiniziekenhuis

Manager SEH


Het Martini Ziekenhuis is een van de 28 topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Naast brede basiszorg biedt het ziekenhuis complexe zorg en heeft het bovenregionale expertise in huis. Het ziekenhuis heeft een grote Spoedeisende Hulp (SEH), een kern Intensive Care (IC) en een erkenning voor een dialysecentrum. Daarnaast huisvest het Martini Ziekenhuis een van de drie brandwondencentra van Nederland. Het werkgebied van het Martini Ziekenhuis beslaat voor de excellente basiszorg de stad Groningen en wijde omgeving. Voor de topklinische zorg is het werkgebied groter. Het werkgebied van het Brandwondencentrum strekt zich uit over de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en een deel van Noordwest-Duitsland. 

De kernwaarden van het ziekenhuis zijn: open, betrokken en betrouwbaar. 

Om de zorg steeds op het hoogste niveau te houden, wordt veel toegepast onderzoek verricht. De organisatie werkt voortdurend aan verbetering van zorg. Samen met de zorgverleners wordt gezocht naar verbeteringen. De focus ligt hierbij op wat de cliënt (patiënt, naaste, samenwerkingspartner of andere belanghebbende) belangrijk vindt. 

Bij de organisatie werken ongeveer 2600 medewerkers in de zorg en zijn er circa 650 ondersteunende medewerkers werkzaam. 

De SEH is de leukste én meest uitdagende afdeling van het ziekenhuis, waar we voor elk probleem een oplossing vinden”.  

De afdeling SEH is de grootste spoedeisende hulp afdeling in Noord-Nederland. De afdeling is onderdeel van het cluster Specialistische Capaciteiten waar onder andere ook de afdelingen OK, IC, het Endoscopiecentrum en het Brandwondencentrum toe behoren. De afdeling SEH neemt een centrale positie binnen het ziekenhuis in en is een echte spin in het web. De cultuur binnen de afdeling laat zich typeren als: dynamisch, no nonsens, aanpakken, oplossingsgericht, hard werkend, flexibel, samenwerkingsgericht en gedreven. 

Het afgelopen jaar ontving de SEH ongeveer 30.000 patiënten met uiteenlopende letsels en ziektebeelden. Door de opening van de huisartsenpost in 2017, de verbouwing van de SEH en de ingebruikname van het gezondheidsplein (inclusief 24/7 apotheek) is er een toename in patiëntaantallen waarneembaar geweest.  

De afdeling kent een duaal management. De manager SEH stuurt samen met de medisch coördinator de afdeling aan en legt verantwoording af aan de clustermanager. Het team op de SEH is vooruitstrevend en bestaat uit hoogopgeleide medische professionals en ondersteunende medewerkers. De afdeling heeft twee unithoofden waaraan de manager SEH  rechtstreeks leidinggeeft. 

Functie  

De manager SEH draagt zorg voor de algehele bedrijfsvoering van de afdeling en voor een goede toekomstgerichte, interne organisatie. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn hoe een jonge vakgroep binnen de organisatie goed te positioneren, de centrale rol die de afdeling binnen het ziekenhuis inneemt en de interactie en verbinding met andere disciplines in het ziekenhuis. Belangrijke factoren om ervoor te zorgen dat de afdeling complexe acute zorg, die het Martini Ziekenhuis als topklinisch ziekenhuis wil bieden, aankan. De manager SEH stuurt op kwaliteit van zorg, gezonde bedrijfsvoering en werkplezier. Samen met de twee unithoofden die de dagelijkse leiding hebben faciliteer je als manager SEH het gehele team om haar ambitieuze doelen te behalen, terwijl jij focus houdt op de lange termijn doelen en resultaten. Belangrijk is ook de aandacht voor de hoge werkdruk door de verdere toename van patiënten, onder meer door COVID-19. 

De manager SEH versterkt de identiteit van de SEH op zowel medisch als verpleegkundig vlak. Je doet dit in nauwe afstemming met het SEH-bestuur en de Medisch Coördinator SEH. Als manager van de SEH heb je een belangrijke rol in de samenwerking in de regio met andere ziekenhuizen en ambulancediensten, o.a. over regionaal opleiden, professionalisering van de zorg, samenwerken in de keten en de crisisorganisatie in de regio.  

Je bent verantwoordelijk voor de implementatie van innovaties en voor het behoud van de beste zorg voor de patiënten. Hierbij kun je denken aan de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorg en aanpassing van het traumalevel. Daarnaast weet jij de continuïteit van de spoedzorg tijdens de huidige verbouwing van de SEH te borgen, maar weet jij dit ook te doen bij onverwachte crisissituaties zoals COVID-19.   

Binnen het ziekenhuis ga je nauw samenwerken met o.a. de managers van de Intensive Care, de Hartbewaking en het Brandwondencentrum.   

Profiel  

De kandidaat die wij zoeken is een pragmatisch, stevig en bevlogen manager die bij de dynamische werksfeer van de afdeling past en daar rust in weet te brengen. Je bent positief en oplossingsgericht ingesteld. Je luistert, durft het gesprek aan te gaan, grenzen te stellen als dat nodig is en weet een goede balans tussen mensgerichtheid en zakelijkheid te bewaren.  

Je hebt affiniteit met spoedzorg en bent tactisch en strategisch gericht op het veranderende specialistische zorgveld met daarin veel externe ontwikkelingen en samenwerking. Je hebt een helicopterview en weet afdelingsoverstijgend te denken. De manager SEH die gezocht wordt is slagvaardig en daadkrachtig en weet in de dynamiek van de soms snel wijzigende context goed te reageren op ad hoc vragen.  De persoon die wij zoeken is in staat is om op een creatieve manier te kijken naar bestaande processen. Ook heb je kennis van capaciteitsmanagement (optimaliseren van in-, door- en uitstroom). Ervaring in de zorg is een pre, maar niet noodzakelijk. Je hebt, gebaseerd op de strategie van het ziekenhuis, een lange termijnvisie en bent in staat deze op om te zetten naar beleid en uitvoering. Daarbij behoud je oog voor het hier en nu.  

Je bent organisatie- en omgevingsbewust en weet goede verbindingen te maken, zowel intern als binnen de zorgketen. Jouw stijl van leidinggeven kenmerkt zich als verbindend, faciliterend, coachend en samenwerkingsgericht. Je toont leiderschap en weet leiding te geven aan vak-professionals met ambitie, die je mee weet te nemen in de ontwikkelingen.  

Functie-eisen  

Om de functie van manager SEH succesvol te kunnen vervullen beschik je naast ruime ervaring met het leidinggeven aan hoogopgeleide professionals over: 

  • een HBO- of academische opleiding, bij voorkeur aangevuld met een opleiding  bedrijfskunde; 
  • bewezen ervaring als manager en de nodige scholing hiervoor;   
  • kennis van processen/procesverandering en het implementeren van veranderingen;
  • goed inzicht in (zorg)processen en in staat dit te analyseren en verbeteringen met het team door te voeren. 

Belangstelling?  

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij jouw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 14 januari 2021 tegemoet.    

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra,  050-4092720.