Ga naar de inhoud
Vacature

Manager Marketing en Publiciteit 


Sluitingsdatum
12 september 2022

“Venster op de wereld.” 

Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden is een podium voor een groot en divers publiek, waar met muziek, dans, beweging en tekst verhalen worden verteld die mensen in vervoering brengen. De schouwburg organiseert en faciliteert jaarlijks een uiteenlopend aanbod van podiumkunsten en cultureel-maatschappelijke en zakelijke activiteiten. De Harmonie beweegt met haar programma en werkwijze mee met actuele ontwikkelingen en zet hier haar functie als theater en muziekcentrum passend bij in. Ondanks een geschiedenis van 150 jaar streeft men constant naar vernieuwing in de programmering en is actualiteit een van de kernwaarden van de organisatie. Zo staan de meest actuele grote zaal voorstellingen in De Harmonie (van musical en theater tot aan klassiek repertoire en cabaret) en komen door optimale samenwerking en co-creatie met andere culturele en maatschappelijke instellingen in de regio initiatieven tot stand die bijdragen aan maatschappelijke participatie en sociale cohesie. 

De Harmonie stelt duurzaamheid en inclusiviteit in al haar denken en handelen centraal. De schouwburg wil een toonbeeld van cultureel ondernemerschap zijn, het artistieke klimaat versterken en bijdragen aan het verder uitdragen van de impuls van Culturele Hoofdstad 2018.  

Manager Marketing en Publiciteit 

Er is bij De Harmonie een vacature ontstaan voor een manager Marketing en Publiciteit.   

De manager Marketing en Publiciteit geeft leiding aan een jong, uiterst gemotiveerd team met vijf ambitieuze medewerkers en een flexibele schil. Samen met het hoofd Programmering en diens team van programmeurs vormt de manager Marketing en Publiciteit een duo dat heel intensief van idee tot uitvoering samenwerkt.  

De resultaatgerichte manager Marketing en Publiciteit die De Harmonie zoekt heeft stevige inhoudelijke kennis van marketing en communicatie in de culturele sector en voelt zich als een vis in het water in de dynamiek van de theaterwereld. Ervaring met het werken in de theaterwereld is een pre. Gelet op de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een vrouw. 

Je werkt publieksgericht, weet hoe “het nieuwe theater” werkt en begrijpt de noodzakelijke koerswijziging. Je weet een visie te ontwikkelen die past bij het koersplan en weet deze, met pioniersgeest, te vertalen naar beleid en uitvoering waarbij er altijd oog is voor de verschillende belangen die er spelen. Ook in de uitvoering speel je een rol. Hiertoe schakel je gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel. Je bent waar nodig een “meewerkend voorvrouw die een voorbeeldfunctie heeft”. Het vermogen om over de grenzen van de eigen afdeling heen te kijken en te denken in processen draagt bij aan het succes van uitvoering.  

Je bent omgevingssensitief, sterk samenwerkingsgericht en gaat gemakkelijk met uiteenlopende mensen om. Je hebt gevoel voor en weet je te verhouden tot de noordelijke mentaliteit.  

Jouw stijl van leidinggeven is faciliterend en richtinggevend, sturend wanneer de situatie daarom vraagt. Je weet een cultuur te realiseren waarin men elkaar aanspreekt op zaken als dat moet. Als leidinggevende ben je ruimte gevend, koersvast en helder in communicatie. Je hebt dan ook ervaring met het aansturen van goed opgeleide professionals die ruimte nodig hebben. Je werkt aan verdere professionalisering van het team, aansluitend bij de doelstelling die er ligt. Ook heb je oog voor wat de afdeling aankan, in welk tempo en voor het optimaal inzetten van de kwaliteit van de medewerkers. Je stelt prioriteiten en weet verwachtingen te managen. 

Je streeft naar het hoogste niveau van kwaliteit, ook in tekst en beeld en ontwikkelt hierop een duidelijke visie. 

Belangrijk is de verbinding met de brede omgeving. Dit betekent dat je hierin investeert en een community weet op te bouwen die hieraan bijdraagt. Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen is hierbij onmisbaar. Daarnaast is het van belang dat je gevoel hebt bij de artistieke en inhoudelijke kant, met gevoel voor doelgroep differentiatie. Je dient te beschikken over een sterk ondernemend karakter met sensitiviteit voor marktontwikkelingen.  

Persoonlijke kenmerken die jou typeren zijn: energiek, creatief, flexibel, ondersteunend, pragmatisch, verbindend, innovatief, betrouwbaar, toegankelijk, analytisch, strategisch inzicht, planmatig in denken en doen, relativeringsvermogen en probleemoplossend vermogen. 

Belangstelling?       

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk maandag 12 september a.s. tegemoet.       

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen, 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.