Ga naar de inhoud
Vacature

Manager HRM


Sluitingsdatum
11 januari 2023

Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugdhulp. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan circa 10.000 kinderen en jongeren. Voor heel specialistische kennis, complexe situaties en een second opinion kunnen kinderen, jongeren en hun ouders uit heel Nederland bij Accare terecht. Complementair aan de zorg heeft Accare een uitgebreide research- en opleidingsfunctie. Voor de zorg en behandeling bij Accare is een verwijzing nodig van de huisarts, het sociaal wijkteam of jeugdteam van de gemeente.   

Accare kenmerkt zich als platte organisatie met een open cultuur. De ruim 900 medewerkers krijgen veel ruimte voor eigen initiatief en vernieuwing. Er werken hoogopgeleide professionals; betrokken medewerkers die samenwerkingsgericht zijn. 

Functie

De manager HRM geeft leiding aan de afdeling HRM en rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.  Als lid van het directieteam heeft de manager de verantwoordelijkheid om het eigen beleidsterrein in het overleg met de Raad van Bestuur en de directeuren zodanig te positioneren dat er synergie tot stand komt tussen zorginhoud, bedrijfsvoering en HRM. Er wordt van je verwacht dat je ook in de externe netwerken zichtbaar en actief bent. De manager HRM  geeft namelijk namens Accare invulling aan een externe strategische rol in gremia op sector- en landelijk niveau (bijvoorbeeld de Nederlandse GGZ, vakbonden en Ministerie) en behartigt daarbij de belangen van Accare. Je bent tevens het aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht met betrekking tot remuneratie aangelegenheden. 

Profiel

De kandidaat die wij zoeken is een stevige gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en het directieteam als het gaat om HR-vraagstukken en organisatieontwikkelingsvraagstukken. Je omarmt de besturingsfilosofie “samen sturen” die Accare heeft en je hebt een duidelijke visie op eigentijds en toekomstbestendig HR-beleid. 

Je beschikt over organisatiesensitiviteit, durft mensen aan te spreken, moeilijke zaken te benoemen en mensen een spiegel voor te houden. Als leidinggevende geef je ruimte aan professionele autonomie en je stuurt op resultaat. Je bent vasthoudend, zonder dogmatisch te zijn. Tevens heb je een goed oog voor de processen die lopen en bewaar je de helicopterview. Daarnaast zorg je voor verbinding. Je inspireert, stimuleert en faciliteert medewerkers. 

De kandidaat die wij zoeken heeft lef, is standvastig, empathisch, kritisch en opbouwend.  

Belangstelling?

Heb je belangstelling voor deze vacature? Dan ontvangen we jouw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 11 januari 2023.

Mocht je vragen hebben neem dan contact op met Annelize Wilpstra: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.