Ga naar de inhoud
Vacature

Manager Financiën en ICT


De organisatie ZINN (Zorgorganisatie in Noord-Nederland) is een groeiende organisatie die diensten aanbiedt op het gebied van wonen en zorg voor ouderen. Deze diensten omvatten de complete keten, van eerstelijnszorg tot verpleeghuis. Op de zes woonzorglocaties van ZINN De Brink, De Es, De Pelster en de Zuiderflat in Groningen, De Burcht in Hoogezand en de Dilgt in Haren en vanuit zeventien professionele thuiszorgteams zetten ruim 2.400 medewerkers zich dagelijks met hart en ziel in voor meer dan 2.000 cliënten. De medewerkers worden op de woonzorglocaties ondersteund door circa 600 enthousiaste vrijwilligers. Dit gebeurt vanuit de volgende kernwaarden: 

 • Aandacht voor elkaar geeft het leven glans. 
 • Wij werken waar mensen wonen, niet andersom.  
 • Alle ruimte voor vakmanschap.    

Qua omvang, locaties en omzet is ZINN een grote organisatie. De mix van warmte en welkom en de professionaliteit en deskundigheid van de medewerkers maakt dat de locaties als kleinschalig worden ervaren. 

Vanuit een nieuw Strategisch Beleidsplan richt ZINN zich voor de periode 2021 – 2023 op de uitvoering van zeven programmalijnen die voortkomen uit een zestal topthema’s. Deze thema’s zijn: 

 • Ontwikkeling en opleiding 
 • Kwaliteit van zorg en behandeling 
 • Vertrouwd thuis 
 • Zorginnovatie 
 • Vitaliteit 
 • Familiecirkel.

De organisatie kent een platte structuur en korte lijnen. Zowel de aanpak van de ondersteunende diensten als de kwaliteit van de zorg zijn zeer professioneel. De medewerkers krijgen de ruimte tot het uitoefenen en ontplooien van hun vakmanschap.  

ZINN heeft, naast een Raad van Toezicht, een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stuurt het Management Team (MT) aan. 

Bij de organisatie ontstaat binnenkort een vacature voor een manager Financiën en ICT. 

Functie     

De manager heeft oog voor de totale bedrijfsvoering en is de eindverantwoordelijke voor de afdelingen Financiën en ICT. Hij of zij vervult daarbij een adviserende en tijdig signalerende rol naar de Raad van Bestuur. De afdeling financiën bestaat uit de volgende onderdelen: Planning en Control, Zorgadministratie en de Financiële- en Salarisadministratie. De dagelijkse leiding van deze onderdelen is in handen van de controller. De manager Financiën en ICT is verantwoordelijk voor de wijze waarop de afdelingen vanuit hun deskundigheid bijdragen aan de primaire dienstverlening van ZINN. De manager maakt deel uit van het MT en neemt deel aan de vergaderingen van de auditcommissie van de Raad van Toezicht. De manager zorgt voor de gewenste verbinding tussen zijn/haar afdelingen met de andere organisatieonderdelen.  

De manager Financiën en ICT zet zich in voor een financieel gezonde organisatie. Daartoe volgt hij/zij de markt- en zorgontwikkelingen en de wetgeving. Hij/zij is onder meer verantwoordelijk voor de begrotingssystematiek en de planning- & control cyclus en weet hiervan een adequate analyse te geven richting de bestuurder en het MT zodat er gestuurd en geanticipeerd kan worden op de juiste gegevens. Ook is hij of zij betrokken bij de jaarlijkse onderhandelingen met de zorgverzekeraars met betrekking tot zorginkoop. 

ZINN zit in het proces van de overstap naar toekomstbestendige applicaties die de bedrijfsprocessen vanuit een cloud-omgeving goed ondersteunen. De afdeling ICT draagt, onder verantwoordelijkheid van de manager, zorg voor goed beschikbare systemen, gebruikersgemak, informatieveiligheid, systeemveiligheid en de risico’s die daarmee samenhangen. Het gaat daarbij om het Elektronisch Cliënten Dossier, een adequaat informatiemanagementsysteem en de toepassing van nieuwe zorgtechnologie. 

Het periodiek draaien van beschikbaarheidsdiensten is onderdeel van de functie.  

Profiel 

De manager die wij zoeken heeft bewezen affiniteit met de zorg en is sterk in de bedrijfsvoering. U bent een stevige gesprekspartner en kritische sparringpartner. Vanuit uw oplossingsgerichte instelling bent u open en constructief. U durft veranderingen door te voeren maar blijft daarbij de verbinding behouden, u hebt oog voor uw omgeving en voor de ander. Hiertoe beschikt u over sensitiviteit richting mens en organisatie. U bent als leidinggevende ruimte gevend, koersvast en helder in uw communicatie. 

Om proactief met visie en beleid in te spelen op veranderende omstandigheden stuurt u op resultaat en stelt u heldere kaders. U denkt in mogelijkheden, houdt overzicht op grote lijnen met een scherp oog voor de details. Het bewaren van de balans tussen zakelijkheid en mensgerichtheid is voor u vanzelfsprekend. U bent een sparringpartner voor de controller en voor uw mede MT leden.  

Persoonlijke kenmerken die u typeren zijn: collegiaal, flexibel, verbindend, innovatief, betrouwbaar en proactief. 

Om deze functie succesvol te kunnen vervullen dient u zich intrinsiek betrokken te voelen bij de ouderenzorg en te beschikken over een achtergrond in bedrijfsvoering, met het accent op financiën, in een eindverantwoordelijke functie. U heeft kennis van en ervaring met ICT. U heeft het vermogen om vanuit visie en strategie de vertaling te maken naar beleid en zorg te dragen voor de uitvoering daarvan, rekening houdend met de effectiviteit en met de effecten voor de werkvloer. Daartoe schakelt u makkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau, ook in uw communicatie. U bent bekend met het belang van governance en heeft ruime ervaring met stevige financiële vraagstukken.  

Verder wordt van u verwacht dat u beschikt over:  

 • managementervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in de zorg; 
 • ervaring in het voeren van onderhandelingen met externe partijen; 
 • het vermogen te schakelen tussen communiceren met verschillende doelgroepen; 
 • analytisch denkvermogen; 
 • het vermogen om vanuit visie en strategische doelstellingen te handelen; 
 • reflectievermogen; 
 • ervaring in het werken met een toezichthoudend orgaan; 
 • een relevante opleiding; 
 • een academisch werk- en denkniveau. 

Belangstelling?     

Indien u belangstelling hebt, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 11 maart 2021 tegemoet.       

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met AnnelizeWilpstra,  050-4092720.