Ga naar de inhoud
Vacature

Manager Arbeidsmarkt & Onderwijs


Sluitingsdatum
16 oktober 2022

Bij ZorgpleinNoord is een vacature ontstaan voor een manager Arbeidsmarkt & Onderwijs. Voor deze vacature zoeken wij een ervaren manager die beleidsmatig sterk en een inhoudelijk sterke netwerker is.  

Als nieuwe manager Arbeidsmarkt & Onderwijs maak je deel uit van het MT dat gevormd wordt door de twee managers, de strategisch beleidsadviseur en de directeur-bestuurder. Je geeft leiding aan een team dat in de volledige samenstelling bestaat uit acht projectleiders, adviseurs en onderzoekers.  

Het team Arbeidsmarkt & Onderwijs doet onderzoek naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op basis van de gegevens van het CBS, de informatie die de eigen vacaturebank oplevert en het onderzoek dat men zelf uitzet. Op basis hiervan worden oplossingen voor vraagstukken in de sector Zorg en Welzijn ontwikkeld. Als manager Arbeidsmarkt & Onderwijs zorg je voor overzicht en faciliteer je de medewerkers zodat zij zich kunnen richten op de inhoud en onderzoek. De afdeling voert in hun programma Strategische personeelsplanning vooral een adviesrol uit richting organisaties. 

De teams Arbeidsmarkt & Onderwijs en Loopbaan & Advies werken interdisciplinair samen aan één inhoudelijk programma.  

Het MT maakt in gezamenlijkheid keuzes op elk vlak van de organisatie. Het belang van ZorgpleinNoord staat daarbij voorop. Dit voert verder dan het behartigen van de belangen van het eigen team. Het vraagt dan ook een tijdsinvestering, voorbereiding en een brede open blik.  Het MT speelt een belangrijke rol in informatieoverdracht, afstemming en verbinding tussen de teams.    Daarnaast speelt het MT een belangrijke rol bij het implementeren, uitvoeren en communiceren van de gemaakte besluiten, zowel binnen als buiten het eigen team.  

Profiel en functie-eisen 

Je bent inhoudelijk gedreven en een sterke netwerker. Je beschikt over een goed regionaal en landelijk netwerk of weet dit snel op te bouwen. Je wilt een bijdrage leveren aan het zorglandschap in Noord-Nederland.  

Je bestuurlijke sensitiviteit combineer je met een diplomatieke houding en je hebt oog voor de belangen van eenieder. Om concreet advies te kunnen geven, kun je vanuit onderzoek vertalen wat er nodig is om goede interventies te doen. Je draagt de waarden en normen van ZorgpleinNoord actief uit. Je weet hoe Den Haag functioneert en wat landelijk beleid inhoudt voor het noorden. 

Jouw stijl van leidinggeven laat zich kenmerken als ruimte gevend, coachend, faciliterend en verbindend, zowel binnen het team en de organisatie als daarbuiten.  Je weet op verschillende niveaus en in verschillende gremia te acteren.  

Om deze functie succesvol te kunnen uitoefenen, dien je te beschikken over een academische werk- en denkniveau en je begrijpt wat onderzoek inhoudt. Je werkervaring kan bij voorbeeld bestaan uit een achtergrond bij een lectoraat, adviesbureau of een kenniscentrum. Kennis van zorg en welzijn is een pre.  

ZorgpleinNoord 

Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Groningen, Friesland en Drenthe. Daar staat ZorgpleinNoord voor. Dit doen zij door te onderzoeken, adviseren en verbinden, waarbij de nadruk steeds meer op verbinden komt te liggen, regionaal en landelijk, tussen organisaties en branches. De vraag van de opdrachtgevers in zorg en welzijn staat hierbij centraal. Bij ZorgpleinNoord zijn meer dan 285 organisaties aangesloten en hiermee vertegenwoordigen zij ruim 85 % van de zorg- en ongeveer de helft van de welzijnssector in Noord-Nederland. ZorgpleinNoord is een van de regionale werkgeversverbanden in Nederland die zich inzet voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn.  

ZorgpleinNoord bestaat uit twee teams die zich op het inhoudelijke programma richten. Dit programma wordt op basis van het arbeidsmarktonderzoek, de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en financieringsstromen opgesteld. De diensten van ZorgpleinNoord worden in samenspraak met de aangesloten organisaties ontwikkeld en ingericht. Daarvoor werkt ZorgpleinNoord volop samen met de aangesloten zorg– en welzijnsorganisaties, het onderwijs, de overheid en andere relevante partijen aan instroom, doorstroom en behoud van personeel in deze sectoren. Nieuwe vormen van samenwerken hierin worden verkend. 

De experts van ZorgpleinNoord staan organisaties met raad en daad bij, geven duiding aan de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, faciliteren en stimuleren samenwerking binnen én buiten de sector en ondernemen actie. Zij brengen onderzoek, beleid, expertise, innovatie en praktijk samen om personeel in zorg en welzijn aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen. 

Belangstelling? 

Als je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk 16 oktober a.s. tegemoet.          

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen, 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.