Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht | Portefeuille onderwijs, kwaliteit, HR, Innovatie/ICT


Sluitingsdatum
12 juni 2024

Openbaar Onderwijs Groningen is een onderwijsorganisatie met 37 scholen, waarvan 20 in het primair onderwijs, 13 in het voortgezet onderwijs en vier in het speciaal onderwijs. Die scholen hebben allemaal hun eigen karakter. Ze werken gezamenlijk aan onderwijskwaliteit, of dat nu gaat om het onderwijsproces, huisvesting, administratie, infrastructuur of communicatie. En altijd staat de leerling centraal.  

Voor de Raad van Toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen zoeken we een lid met de portefeuille onderwijs, kwaliteit, HR, Innovatie/ICT. Heb jij kennis van onderwijs en kwaliteit?  Heb je tevens kennis van innovatie, digitalisering van het onderwijs en de digitale transformatie? Dan komen we graag in contact.

Openbaar Onderwijs Groningen

De ruim 15.000 leerlingen en 1.800 medewerkers maken van Openbaar Onderwijs Groningen een van de grootste onderwijsorganisaties in Noord-Nederland. Dat biedt bijzondere kansen, zoals het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen van de start van de basisschool tot het eind van het voortgezet onderwijs. Ook maakt het dat zij van elkaar kunnen leren en het onderwijs onderling goed kunnen afstemmen. Waar dat kan werken de scholen samen, met elkaar en met hun onderwijspartners. Zo zijn zij samen sterk in leren. 

De kernwaarden 
Deze kernwaarden vormen de basis van hun houding, hun gedrag en hun cultuur. Hierop zijn ze aanspreekbaar. Deze kernwaarden zijn:

 • Vertrouwen: we hebben vertrouwen in elkaar: collega’s, leerlingen en ouders. We nemen de verantwoordelijkheid voor ons eigen werk en stimuleren dit ook bij leerlingen, zodat ze vertrouwen krijgen in hun eigen leerproces en zich er verantwoordelijk voor voelen. 
 • Verbinden: we vormen een samenleving in het klein en dat betekent dat we werken aan de onderlinge betrokkenheid bij het onderwijs, de leerlingen en elkaar. We zoeken de verbinding met elkaar en met de buitenwereld en hebben oog voor onderlinge relaties. 
 • Vernieuwen/ontwikkelen: we zijn voortdurend bezig met het vernieuwen, verbeteren en verder ontwikkelen van onze leerlingen, ons onderwijs, onze medewerkers en onze organisatie. Hieronder valt zowel persoonlijke ontwikkeling als de ontwikkeling van het onderwijs.

Lid Raad van Toezicht

Het profiel van de ideale kandidaat ziet er als volgt uit:

 • Binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie, zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan.  
 • Onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggenspraak en als persoon).  
 • Aantoonbare bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten in complexere organisaties.  
 • Principieel voorstander van het openbaar onderwijs.  
 • Beschikkend over een relevant netwerk.
 • Standvastig, maar bereid tot concessies en consensus. 
 • Bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.  
 • Regionale binding is een pre.
 • Kennis van en/of ervaring met één of meer voor de onderwijsorganisatie relevante aandachtsgebieden c.q. perspectieven, zoals:
  • Openbaar (lokaal) bestuur
  • Maatschappelijk perspectief
  • Organisatie- en managementontwikkeling 

Leden van de raad van toezicht kunnen geen zitting hebben in de GMR of een MR van Openbaar Onderwijs Groningen. Ook kan een lid van de raad van toezicht geen lid zijn van de gemeenteraad, het college van B&W van de gemeente Groningen of het college van bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen.

Lid Raad van Toezicht: Portefeuille onderwijs, kwaliteit, HR, Innovatie/ICT

Additioneel beschikt dit lid over de volgende competenties:

 • Kennis van onderwijsorganisatie;
 • Kennis van onderwijs en kwaliteit;
 • Kennis van innovatie, digitalisering van het onderwijs en de digitale transformatie;
 • Kennis en ervaring op het gebied van onderwijs in de noordelijke regio.

Deze kandidaat neemt zitting in de raad van toezicht op voordracht van de GMR.

Persoonlijke kenmerken die de kandidaat typeren zijn: samenwerkingsgericht, maatschappelijk betrokken, communicatief, open, relativeringsvermogen, zelfreflectie.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 12 juni 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.