Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
12 oktober 2023

Biblionet Drenthe draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van inwoners in Drenthe via een sterk en sociaal bibliothekennetwerk. De organisatie doet dit vanuit de visie dat iedereen ertoe doet en mee moet kunnen doen in de huidige Drentse samenleving.

Voor de Raad van Toezicht van deze mooie organisatie zoeken wij een nieuw lid. De Raad van Toezicht kenmerkt zich door betrokkenheid, levendigheid en uitgesprokenheid. Diversiteit en inclusie staan hoog in het vaandel. Ter aanvulling zoeken wij iemand met veel kennis en ervaring van financiën op een eindverantwoordelijk niveau. Wil jij vanuit een toezichthoudende rol iets bijdragen aan deze mooie organisatie? Herken jij jezelf in de kenmerken van de Raad van Toezicht en heb je de gevraagde kennis en ervaring? Dan komen we graag in contact. 

Biblionet Drenthe

Biblionet Drenthe is de provinciale netwerkorganisatie ten aanzien van de wettelijke bibliotheektaken voor de vier basisbibliotheken in Drenthe (Bind, DNK, Facet en Hoogeveen) en fungeert als backoffice voor de Bind bibliotheken in negen gemeenten. In opdracht van de negen gemeenten voert Biblionet Drenthe via Bind op basis van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (Wsob) het lokale bibliotheekwerk uit en neemt het werkgeverschap voor haar rekening. Daarnaast voert Biblionet Drenthe het transport en de logistieke taken uit. De provinciale ondersteuningsinstelling (POI) ondersteunt op basis van haar wettelijke taken alle Drentse bibliotheken. Als innovatieve organisatiespecialist en regionale schakel draagt Biblionet Drenthe bij aan het succes en de kwaliteit van het bibliotheekwerk in Drenthe.    

De organisatie bedient 39 bibliotheekvestigingen in heel Drenthe. Voor al deze vestigingen verzorgt men het interbibliothecair leenverkeer, innovatietaken, netwerktaken, gegevenslevering en de collecties. Ook worden de bibliotheken van negen gemeenten ondersteund op het gebied van HR, ICT, marketing & communicatie, secretariaat en facilitaire zaken. Samen met deze bibliotheken vormt Biblionet Drenthe één organisatie waar 140 medewerkers, bijgestaan door ruim 650 vrijwilligers, werken. Het werkgebied van Biblionet Drenthe telt in totaal 39 bibliotheekvestigingen, vijf servicepunten, zes fieldlabs en twee bibliobussen. Ook is er op 256 basisscholen en op een middelbare school een Bibliotheek op school. Daarnaast zijn er in twaalf gemeenten Taalhuizen en IDO’s (Informatieloket Digitale Overheid). Als innovatieve organisatiespecialist en regionale schakel draagt Biblionet Drenthe bij aan het succes en de kwaliteit van het bibliotheekwerk in Drenthe.  

    “Wij dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van inwoners in Drenthe (via een sterk en sociaal Drents bibliotheeknetwerk)”    

Dit vanuit de visie dat iedereen ertoe doet en mee moet kunnen doen in de huidige Drentse samenleving. Deze missie wordt vormgegeven vanuit drie centrale uitgangspunten: lezen, leren en (be)leven. Biblionet Drenthe wil het platform zijn waar inwoners en organisaties van Drenthe hun informatie, kennis en cultuur uitwisselen en verbindingen met elkaar aangaan. Dat kan uit verschillende vormen bestaan: fysiek, digitaal, mobiel of een andere vorm. Binnen het platform wordt de vraag opgehaald en worden de diensten en producten aangeboden. Bij gebruikers, bezoekers en leden wordt daarom het halen en brengen van informatie en kennis gestimuleerd. Biblionet Drenthe levert professionele service en is de wegwijzer in de wereld van kennis en informatie. Het uiteindelijke doel van de organisatie is hierbij de persoonlijke wereld van mensen te verdiepen en te verrijken.      

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt zich voor het eigen functioneren aan de Governance Code Cultuur en de statuten van de organisatie. De RvT houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en de uitvoering daarvan. De leden van de RvT zijn betrokken bij wat er speelt, met uiteraard een goede balans tussen nabijheid en afstand bewaren. 

Daarnaast is de RvT de werkgever van de RvT en (kritisch) sparringpartner en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. Binnen de RvT wordt een goede dialoog gevormd, met respect voor ieders mening. De leden kenmerken zich door betrokkenheid, levendigheid en een vrolijke uitgesprokenheid. 

Bij de vervulling van zijn taak draagt de RvT er zorg voor dat het belang van de stichting voorop staat en dat de belangen van de bij de stichting betrokkenen daarbij ook goed worden afgewogen. 

De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. De RvT heeft diversiteit en inclusie hoog in het vaandel staan en de RvT staat dan ook open voor verjonging en vernieuwing. Er is recent bijvoorbeeld bewust gekozen om een trainee te werven, welke de RvT inmiddels ook versterkt. 

Vacante positie

Voor de vacature die per 1 januari 2024 ontstaat, zoeken we een financial die ruime ervaring heeft in een eindverantwoordelijke of vergelijkbare positie en die hart heeft voor de maatschappelijke en culturele sector. We zoeken iemand die met kennis van en ervaring met complexe (financiële) vraagstukken een goede bijdrage kan leveren in de dialoog over IT vraagstukken en cyber security. 

De kandidaat die we zoeken is iemand met visie, die analytisch is en in staat is om vraagstukken vanuit een verassend perspectief te benaderen. Je bent inhoudsgedreven en kijkt achter de cijfers. Je bent niet normatief en denkt in grote lijnen, maar je hebt oog voor details als dat moet. Als persoon ben je relativerend en reflecterend. Je hebt humor en bent een teamspeler.  

De kandidaat die we zoeken wordt ook voorzitter van de Auditcommissie. Om die reden is het belangrijk dat je een reeds ervaren toezichthouder bent. 

Zoals vermeld, heeft de RvT diversiteit en inclusie hoog in het vaandel staan. De RvT denkt graag out of de box en nodigt dan ook mensen die zich ten dele in het profiel herkennen graag uit om te solliciteren, waarbij gezegd moet worden dat de gevraagde financiële kennis en ervaring een must zijn. 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan ontvangen we graag uiterlijk 12 oktober 2023 je CV en begeleidende brief.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.