Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht | profiel bedrijfsvoering


Sluitingsdatum
26 september 2023

Voor Stichting Quadraten zijn wij op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht met een achtergrond in bedrijfsvoering en een sterke financiële achtergrond. Stichting Quadraten (Quadraten) is een samenwerkingsbestuur met in totaal 32 scholen/kindcentra in de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld. De missie van de organisatie is “Kansrijk leren en ontwikkelen voor kinderen in de regio Westerkwartier en Noordenveld”. Het gaat erom dat alle kinderen in dit gebied door goed onderwijs en opvang dezelfde mogelijkheden krijgen en dat hun kansen op succes en geluk in het leven worden vergroot. 

Heb jij de achtergrond die we zoeken en wil jij vanuit een toezichthoudende rol iets bijdragen aan deze mooie missie? Dan komen we graag met jou in contact! 

Quadraten 

Stichting Quadraten biedt ruimte aan zowel openbaar onderwijs, christelijk onderwijs en samenwerkingsscholen. De omvang van de scholen varieert van 45 tot 300 leerlingen. Tevens verzorgt Quadraten kinderopvang in hetzelfde werkgebied. Dit wordt op een aantal locaties aangeboden in samenwerking met SKSG. De kinderopvang tak is nog volop in ontwikkeling. Bij Quadraten werken 570 medewerkers en 28 directeuren. 

De kernwaarden van Quadraten zijn gelijkwaardigheid, ontplooiing en daadkracht. De primaire drijfveer is een betekenisvolle bijdrage leveren aan ontwikkeling van kinderen. De organisatie is gericht op samenwerken, vanuit gedeelde waarden en gedeeld gedrag. 

 “Meer waarde(n) in onderwijs en opvang” is het motto van Quadraten.  

Dit motto geeft, naast de missie, aan waar de organisatie voor staat.  

Quadraten wil segregatie tegengaan door – waar dit mogelijk en gewenst is – alle kinderen in het dorp bij elkaar te brengen op één plek in de buurt waar kinderen wonen. “We vergroten de kansen van alle kinderen door ons voorschoolse aanbod, de inrichting van de opvang en kwalitatief goed onderwijs. We willen in de regio een breed voorzieningenniveau realiseren waarbij kinderen krijgen wat ze nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling”. 

Raad van Toezicht 

De opdracht van Quadraten is om met onderwijs en kinderopvang bij te dragen aan de vorming van jonge mensen, zodat zij hun plek in de maatschappij in leren nemen. De Raad van Toezicht van Quadraten ziet het als haar maatschappelijke en belangrijkste verantwoordelijkheid om toe te zien dat aan deze opdracht goed invulling wordt gegeven. Daarbij vindt de Raad van Toezicht het erg belangrijk om er op toe te zien dat Quadraten aandacht blijft houden voor de verschillende identiteiten van de diverse scholen. 

De Raad van Toezicht houdt waardengericht toezicht; de focus van het toezicht ligt op de waarde die Quadraten creëert voor haar leerlingen en medewerkers, met oog voor het maatschappelijk belang. Vanuit dit perspectief kijkt de Raad van Toezicht integraal naar de verschillende aspecten van Quadraten; de opbrengsten en ook gedrag & cultuur. De intensiteit van het toezicht wordt afgestemd op het onderwerp en de situatie, zonder daarbij de noodzakelijke afstand uit het oog te verliezen of op het terrein van de bestuurder te treden. Het toezicht houden gebeurt op hoofdlijnen als het kan en op detailniveau als het moet. 

Integriteit, transparantie en openheid zijn belangrijk voor de Raad van Toezicht van Quadraten.  

De Raad van Toezicht van Quadraten bestaat regulier uit vijf personen, die elkaar goed aanvullen vanuit verschillende achtergronden en invalshoeken. 

Vacante positie | profiel bedrijfsvoering 

Voor deze vacante positie zoeken we, zoals genoemd, een kandidaat met een achtergrond in bedrijfsvoering en een sterke financiële achtergrond. Iemand met ervaring op eindverantwoordelijk niveau die tevens over toezichthoudende ervaring beschikt. Je wordt namelijk lid van de auditcommissie en per 1 januari 2025 voorzitter van de auditcommissie.  

De kandidaat die we zoeken, heeft ervaring in het samenwerken met accountants. Je bent financieel georiënteerd, maar kijkt ook breder. Je denkt vanuit de doelstelling van de organisatie en het te behalen resultaat: het leveren van kwalitatief goed onderwijs. Tevens benader je vraagstukken op een strategisch niveau. 

Je hebt het vermogen om te reflecteren op zowel je eigen inbreng als op die van anderen. Als persoon ben je een onafhankelijk denker, maar wel samenwerkingsgericht. 

Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een man. 

Belangstelling? 

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan ontvangen we graag uiterlijk 26 september je CV en begeleidende brief. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen: 050 – 4092720 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.