Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
4 oktober 2023

Winkler Prins is een openbare school, die al bestaat sinds 1866. De school heeft alle vormen van voortgezet onderwijs in huis: van gymnasium tot en met praktijkonderwijs. Voor Winkler Prins zoeken wij een lid voor de Raad van Toezicht. Wij zoeken iemand die kennis en ervaring heeft op het gebied van financiën, juridische zaken en/of onderwijsvernieuwing. Beschikt u over kennis en ervaring op (een) van deze gebieden en wilt u zich graag inzetten voor dit mooie onderwijsinstituut? Dan komen we graag met u in contact. 

Winkler Prins

Winkler Prins verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in Veendam en omliggende gemeenten en staat in de regio bekend als een gedegen onderwijsinstituut, een gewaardeerd werkgever met het goede kwaliteitsprofiel, een robuuste organisatie en een gezonde financiële huishouding.  

Winkler Prins heeft zes locaties, waar zo’n 250 medewerkers onderwijs verzorgen aan ongeveer 2.000 leerlingen. Sinds 2017 is Winkler Prins een zelfstandige stichting. In dat jaar werd de school verzelfstandigd vanuit de gemeente. Meer informatie over Stichting Winkler Prins is te vinden op de website www.winklerprins.nl.  

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de bestuurder Winkler Prins bestuurt conform de missie van de instelling. Daarbij richt de Raad van Toezicht zich op strategische onderwerpen, de hoofdlijnen van het beleid en de essentiële prestatie indicatoren.  Er wordt daarbij voldoende afstand gehouden tot de dagelijkse praktijk. De Raad van Toezicht kiest een proactieve instelling, bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten en stemt deze af met de bestuurder. Door het niveau, de kennis, ervaring, de contacten en het optreden van de Raad van Toezicht levert de Raad van Toezicht daadwerkelijk meerwaarde ten opzichte van de bestuurder. 

Lid Raad van Toezicht

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt in zijn algemeenheid verwacht dat zij beschikken over:

 • binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie, zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan;
 • onafhankelijkheid (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggenspraak en als persoon); 
 • brede maatschappelijke belangstelling; 
 • inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in complexere organisaties;
 • rolbewustheid;
 • een breed netwerk;
 • het vermogen hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 • standvastigheid, maar met bereidheid tot concessies en consensus;
 • (helikopter) kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexere organisatie;
 • bereidheid en het beschikbaarheid, om vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden;
 • de eigenschap complementair te zijn qua mensbeeld, teamrol en persoonlijkheid ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht, zodat verschillende perspectieven in de Raad van Toezicht zijn vertegenwoordigd;
 • kennis van en ervaring met een of meer voor de onderwijsorganisatie relevante aandachtsgebieden c.q. perspectieven, zoals:
  • Het voortgezet onderwijs 
  • Ondernemerschap 
  • Toeleverend en/of afnemend onderwijsveld  
  • Openbaar (lokaal) bestuur 
  • Leerlingen en ouders 
  • Sociaal perspectief (medewerkers, arbeidsmarkt, opleiding) 
  • Financiën en control 
  • Organisatie- en managementontwikkeling 
  • Samenwerking met andere organisaties 
  • Juridische zaken. 

Daarnaast dienen de leden van de Raad van Toezicht de beginselen van het openbaar onderwijs te onderschrijven. 

De Raad van Toezicht als geheel zou al deze aandachtsgebieden c.q. perspectieven zoveel mogelijk moeten afdekken. De belangrijkste aandachtsgebieden waarop de Raad van Toezicht zich bij deze wervingsronde wil versterken zijn financieel, juridisch en/of onderwijsvernieuwing. Wij zijn op zoek naar kandidaten die op een of meer van deze onderwerpen gedegen ervaring en expertise meebrengen.

Daarnaast is het belangrijk dat u affiniteit heeft met de Veenkoloniën en dat u maatschappelijk betrokken bent. 

Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, zijn wij op zoek naar vrouwelijke kandidaten. Kandidaten zonder toezichthoudende ervaring worden ook van harte uitgenodigd om te solliciteren. 

Belangstelling?

Als u belangstelling heeft voor deze vacature, dan zien wij graag uiterlijk 4 oktober uw CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurice Hoogeveen: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.