Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
16 januari 2023

VCOG stond voor Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen. De verenigingsstructuur is recent verlaten en omgezet naar een stichting. De stichting bestaat uit tien christelijke basisscholen, een oecumenische school, een school voor algemeen bijzonder onderwijs en geeft onderwijs en opvang aan 3.400 kinderen. Daarnaast hebben drie van de scholen een eigen kinderopvang in de school en een Integraal Kind Centrum (IKC). Het is de ambitie dat er in de toekomst meer Integrale Kind Centra bijkomen. Bij de organisatie werken ongeveer 400 gemotiveerde leerkrachten en andere medewerkers. 

Bij VCOG worden kinderen uitgedaagd om hun talenten te ontplooien binnen de veilige en plezierige omgeving van de school en/of opvang en eigenaarschap te ontwikkelen over hun eigen toekomst. De organisatie biedt innovatief, bezield en kwalitatief hoogstaand onderwijs en opvang en werkt vanuit betrokkenheid en in verbinding met de kinderen, hun ouders/verzorgers, de medewerkers en de wijken waarin de scholen staan. 

‘Op iedere VCOG-school staat het kind op de eerste plaats. De kinderen worden gezien en krijgen het onderwijs dat past bij hun behoeften. Wij proberen de kinderen uit te dagen zelf de regie te pakken over het eigen leerproces, dat is eigenaarschap. Ons onderwijs biedt daarin gelijke kansen aan alle kinderen en sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van ieder kind. Onze inspiratiebron is onze liefde voor uw kind, voor ons vak en onze identiteit, dat ons richt op liefde, saamhorigheid en respect voor ieder mens.’ 

Binnenkort ontstaat er in de Raad van Toezicht van VCOG een vacature voor een lid, met het aandachtsgebied onderwijs en kinderopvang. Deze vacature voor lid Raad van Toezicht is specifiek op voordracht van de GMR. 

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het realiseren van de grondslag en het doel van de stichting. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van de bestuurder en (kritische) sparringpartner en geeft hij deze gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de stichting betrokkenen af. Bij het vervullen van zijn taak als toezichthouder draagt de Raad van Toezicht zorg voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren.  

Wij zoeken voor deze vacature een toezichthouder die een warm hart heeft voor de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast heeft de kandidaat die wij zoeken onderwijskundige kennis en kennis over en/of ervaring met kinderopvang. Je bent daarnaast deskundig en benaderbaar. Het is belangrijk dat je gevoel hebt bij het belang van medezeggenschap. Je weet goed contact en verbinding te houden met de GMR, ook naast het tweejaarlijkse overleg. Ervaring als toezichthouder is voor deze vacature geen vereiste. 

De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de bestuurder en eventuele deelbelangen onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Daarnaast wordt er goed gekeken naar de diversiteit binnen de Raad van Toezicht en gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid daarom uit naar een vrouw. 

Belangstelling?

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk 16 januari 2023 tegemoet. 

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Laura Wilpstra: 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.