Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
10 oktober 2023

Voor Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW), een moderne welzijnsorganisatie, zoeken wij een lid voor de Raad van Toezicht. Heb jij een brede kennis van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein? Ben je goed op de hoogte van de innovaties binnen het werkveld? Dan komen we graag in contact. 

Mensen zonder toezichthoudende ervaring nodigen we ook van harte uit om te solliciteren. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en het streven naar diversiteit, gaat de voorkeur uit naar een vrouw. 

SWW

Vanuit een open en klantgerichte houding wil SWW een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestaan van de inwoners van de gemeente Hoogeveen. Dit wordt vormgegeven in een groot aantal verschillende activiteiten zoals maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, opbouwwerk, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, ondersteuning aan alle mogelijke vormen van vrijwilligerswerk, jongerenwerk, enzovoort. De circa 100 medewerkers en 300 vrijwilligers werken op gemotiveerde en innovatieve wijze aan de verdere optimalisering van de organisatie en de verbetering van het dienstenaanbod.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in gezamenlijkheid als belangrijkste taak het toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie in relatie tot de maatschappelijke doelstellingen van SWW. De Raad van Toezicht voert zijn kerntaken uit vanuit een integrale strategische en proactieve benadering.  De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn: 

  • het algemeen toezicht houden op de (ontwikkeling van de) organisatie; 
  • het vormgeven van het werkgeverschap voor de directeur-bestuurder en formele besluitvorming bij de in het huishoudelijk reglement vastgelegde beslissingen of activiteiten. 

De Raad van Toezicht is de sparringpartner van de directeur-bestuurder en staat deze met raad en daad bij op formele en informele momenten. De Raad van Toezicht vergadert regulier minimaal vijf keer per jaar. Daarnaast wordt er tijd vrijgemaakt voor werkbezoeken, themabijeenkomsten en scholing. De Raad van Toezicht organiseert jaarlijks een zelfevaluatie. 

Vacante positie

De Raad van Toezicht van SWW streeft naar diversiteit en een goede mix van kennis en kunde binnen de Raad van Toezicht. 

Voor de vacante positie zoeken we iemand die een brede kennis van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein heeft en hier tevens een duidelijke visie op heeft. Daarnaast is het belangrijk dat de kandidaat die we zoeken ook de praktische vertaalslag weet te maken naar een organisatie als SWW. Je bent ook op de hoogte van innovaties binnen het werkveld en van ontwikkelingen op het gebied van impactmeting. Je bent een goede sparringpartner voor wat betreft de wijze waarop deze innovaties ingezet kunnen worden in een organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat je een sterk netwerk hebt binnen het sociaal domein in Drenthe en dat je dit netwerk ook weet in te zetten. 

Als persoon ben je samenwerkingsgericht en betrokken.

Toezichthoudende ervaring is niet vereist. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw. 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan ontvangen we je CV en begeleidende brief graag uiterlijk 10 oktober 2023. 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.