Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
19 april 2023

Wij zoeken voor Jeugdhulp Friesland een lid voor de Raad van Toezicht die een bijdrage kan leveren aan de dialoog over technologische en digitale innovatie in het zorglandschap. Heb jij hier ervaring mee en wil je daarin een bijdrage leveren als lid Raad van Toezicht? Dan komen we graag in contact.

Jeugdhulp Friesland

Jeugdhulp Friesland geeft specialistische hulp bij opgroeien en opvoeden en staat voor de rechten van het kind. De uitgangspunten voor behandeling en zorg zijn: dialoog gestuurd, oplossingsgericht, systeemgericht, resultaatgericht en competentiegericht. Deze behandeling en zorg wordt verleend vanuit verschillende zorgonderdelen, ingericht naar de zorgvraag van het kind en de ouders. Als gespecialiseerde instelling heeft de organisatie een duidelijke positie ingenomen in de tweede en derde lijn. Jeugdhulp Friesland zoekt nadrukkelijk de samenwerking met ketenpartners en met de wijk- en gebiedsteams in de verschillende gemeenten. 

‘Wij willen het verschil maken in het leven van kwetsbare kinderen en gezinnen. Dat doen we door het gewone, zo optimaal mogelijke leven van een kind of jongere, te herstellen zonder dat nog professionele hulp nodig is. Onze drijfveer is een veilig en evenwichtig leven voor ieder kind. We activeren de eigen kracht en streven ernaar om hun zelfredzaamheid te vergroten en de afhankelijkheid te verminderen. Dat doen we zoveel mogelijk ambulant, zo kort als mogelijk en altijd samen met het gezin, de verwijzer en (keten)partners.’

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie.

De leden van de Raad van Toezicht werken integraal en overstijgend en hebben allen een of meer aandachtsgebieden. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Jeugdhulp Friesland onderschrijft de Governance code voor de zorg, dat een goed kader biedt voor bestuur en toezicht. 

De Raad van Toezicht houdt als werkgever toezicht op de ontwikkelingen op het gebied van positionering en de strategie van de organisatie. De Raad van Toezicht ziet toe op het strategisch (meerjaren-)beleid, op de uitvoering daarvan en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Bovendien treedt de Raad van Toezicht op als kritisch klankbord voor de Raad van Bestuur ten aanzien van strategische vraagstukken. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat de balans tussen de toezichthoudende taak en de klankbordfunctie in evenwicht blijft.

Vacature

Kijkend naar de samenstelling van de Raad van Toezicht en de vraagstukken die er liggen, wordt er voor deze vacature gedacht aan een kandidaat met een ondernemersachtergrond dan wel ondernemend denkend, ervaring met technologische innovatie en die kennis heeft van digitalisering. Iemand die met deze achtergrond een visie heeft op en een goede bijdrage kan leveren aan de dialoog over technologische en digitale innovatie in het zorglandschap. Denk hierbij concreet aan digitalisering van het (zorg)proces digitaliseren, inzet van innovatieve (zorg)technologieën, data driven healthcare.

Kenmerken die de kandidaat typeren zijn: onafhankelijke denker, analytisch, ondernemend, positief ingesteld, vermogen tot reflectie, goed om kunnen gaan met onzekere omstandigheden, samenwerkingsgericht. De kandidaat dient woonachtig te zijn in Noord-Nederland. Toezichthoudende ervaring is een pre, maar geen vereiste.  De kandidaat dient wel over de skills en ervaring te beschikken om zich de rol snel eigen te maken.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt dan zien we graag uiterlijk 19 april 2023 jouw motivatiebrief en CV tegemoet.

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Maurice Hoogeveen: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.