Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
4 januari 2023

Voor Accare zijn wij op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht met een bestuurlijk profiel. Heb jij ruime bestuurlijke ervaring en ruime toezichthoudende ervaring? En heb je daarnaast ook nog binding met Noord-Nederland? Dan zoeken we jou! 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de organisatie en volgt hierbij de Governancecode Zorg 2022. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de secretaris van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Remuneratiecommissie, de commissie Kwaliteit & Veiligheid en de Auditcommissie.   

De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van alle betrokken belangen.  

Lid Raad van Toezicht

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij beschikken over: 

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;  
 • maatschappelijke betrokkenheid;  
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;  
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en daad en als klankbord terzijde te staan;  
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de  
 • Raad van Bestuur te toetsen;  
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;  
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;  
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;   
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;  
 • voldoende beschikbaarheid.  

Verder wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de jeugd- en gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.  

Aanvullend op dit algemene profiel zoeken wij een kandidaat met ruime bestuurlijke ervaring. Je hebt daarnaast ruime toezichthoudende ervaring bij verschillende organisaties, waaronder ook grote organisaties. Tevens heb je kennis van governance vraagstukken en heb je oog voor het (governance)proces en de rol die de Raad van Toezicht heeft. Daarnaast beschik je over een relevant netwerk en heb je binding met Noord-Nederland.  

Als persoon ben je verbindend en sensitief. 

Diversiteit

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht, waarin de gewenste diversiteit in kennis en kunde, man en vrouw, culturele achtergrond en leeftijd is gerealiseerd. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.  

Accare

Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugdhulp. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan circa 10.000 kinderen en jongeren. De missie van Accare luidt als volgt: ‘Ieder kind heeft het recht om mee te doen. Thuis, op school en met vrienden. Ieder kind heeft ook recht op de best mogelijke hulp als meedoen (even) niet lukt. Accare helpt daarbij als het nodig is. Met kundige, betrokken en verantwoordelijke medewerkers, die weten wat goed werkt bij problemen in opgroeien en opvoeden.’   

Accare kent een tweehoofdige Raad van Bestuur. Accare heeft zich georganiseerd in vier ambulante regio’s: Groningen, Drenthe, Friesland/ Flevoland en Overijssel. De organisatie kenmerkt zich als platte organisatie met een open cultuur. De ruim 900 medewerkers krijgen veel ruimte voor eigen initiatief en vernieuwing. Er werken hoogopgeleide professionals; betrokken medewerkers die samenwerkingsgericht zijn.  

Belangstelling?  

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien wij graag uiterlijk 4 januari 2023 jouw CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra of Laura Wilpstra: 050-4092720.  

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.